Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Administrazio zuzenbidea  >>  Legeria  >> Gizarte-zerbitzuak

8/2013 Lege Organikoa, abenduaren 9koa, hezkuntzaren kalitatea hobetzekoa

2013-12-09

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2013/12/10, 295. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

12886

8/2013 Lege Organikoa, abenduaren 9koa, hezkuntzaren kalitatea hobetzekoa.

JUAN CARLOS I.a ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau irakurtzen duten guztiek jakin dezaten.

Jakin ezazue: Gorte Nagusiek honako lege organiko hau onartu dutela, eta, Nik, hemen, berretsi egiten dudala.

HITZAURREA I

Ikasleak dira hezkuntzaren muina eta arrazoia. Eskolan, ikasketaren helburua da pertsona autonomoak, kritikoak eta nor bere pentsaerarekikoak prestatzea. Ikasle guztiek dute amets bat, gazte guztiek dute talentua. Pertsonak eta euren talentuak dira herrialde gisa daukagun elementurik baliotsuena.

Hori dela-eta, talentua bilatzeko orduan, ikasle guztiei emango zaien arretak mugikortasun sozialaren bitarteko nagusi bihurtuko du hezkuntza, traba ekonomiko eta sozialei aurre egiten lagunduko du, eta guztiok bete ahal izateko moduko asmoak eta nahiak sortuko ditu. Horientzat guztientzat, lege organiko honetan bertan daude ezarrita ibilbide eta bideen arteko beharrezko iragazkortasun- eta itzulera-mekanismoak.

Ikasle guztiek dute talentua, baina bakoitzaren talentua desberdina da. Ondorioz, hezkuntza-sistemak talentu hori antzeman eta indartzeko behar diren mekanismoak izan behar ditu. Ikasleen trebetasun eta itxaropenak anitzak direla aitortzea da lehen urratsa ibilbide ugari aintzat hartzen dituen hezkuntza-egitura bat garatzeko. Erreforma honen oinarria da ikasleak, euren gaitasunak kontuan hartuta, egokienak diren ibilbideetara bideratzeko gai den sistema baterantz jotzea, hala, beren jomugetara iritsi ahal izan daitezen eta enplegagarritasuna erraztu eta ekintzailetza indartzeko bidea egin ahal izan dezaten, ikasleei zein guraso edo legezko tutoreei pertsona gisa eta lanbidean garatzeko aukerarik onenak eskainita. Hezkuntzari etekina ateratzeko arazoak dituzten ikasleek programa espezifikoak behar dituzte sisteman jarraitzeko dituzten aukerak hobetzeko.

Balioek ardazten dituzte pertsonen talentuak, eta jarrerek sustatu, gaitasunek gauzatu eta ezagutzek eraikitzen. Gizarte demokratiko baten erronka da ikasle guztiek euren talentuak eskuratu eta adierazi ahal izateko baldintzak sortzea, hau da, hezkuntza kalitatezkoa izatea lortzeko konpromisoa hartzea, berdintasunaren eta justizia sozialaren euskarria baita.

Hezkuntza da herrialdeen ongizatearen eragilea. Herritarren hezkuntza-mailaren araberakoa da haiek nazioartean arrakastaz lehiatzeko eta etorkizunean ager daitezkeen erronkei aurre egiteko izango duten gaitasuna. Herritarren hezkuntza-maila hobetuta, trebakuntza handiko lanpostuetarako ateak irekitzen dira; horrek hazkunde ekonomikoa eta etorkizun hobea dakartza berekin.

Gizabanakoen kasuan, hezkuntzak norberaren garapena eta gizarteratzea errazten ditu. Hezkuntza-mailaren araberakoak dira, hein handi batean, bizitzako ibilbidearen jomugak eta itxaropenak, bai lanbideari dagokionez, bai alderdi pertsonalari dagokionez, eta hezkuntza-mailaren araberakoak dira, halaber, pertsona bat bere helburuak lortzeko gaitzen duten ezagutzen, baliabideen eta ikasteko tresnen multzoa.

Hezkuntza-sistema kalitatezkoa, inklusiboa, integratzailea eta zorrotza denean bakarrik bermatzen da aukera-berdintasuna, eta bidea ematen du ikasle guztiek euren gaitasunak erabat garatzeko. Kalitatea oinarri hartuta bakarrik bete daiteke Espainiako Konstituzioaren 27.2 artikuluak ezartzen duena: «Giza nortasuna oso-osorik garatzea da hezkuntzaren helburua, betiere bizikidetasunaren printzipio demokratikoak eta oinarrizko eskubideak eta askatasunak errespetatuz».

II Erreformaren helburuetako bat jokabide-eredu berriak ezartzea da, hezkuntza gure gizartearen eta ekonomiaren erdigunea izan dadin.

Hezkuntza eraldatzea ez dago hezkuntza-sistemaren esku soilik. Gizarte osoak hartu behar du bere gain eraldaketa gauzatzeko eginkizun aktiboa. Hezkuntzak enpresa, elkarte, sindikatu, gobernuz kanpoko erakunde eta gizarte zibilaren beste edozer adierazpen moduri eragiten die. Oso modu berezian eragiten die, gainera, familiei.

Murgilduta gauden gizartea eraldatzeko prozesuaren arrakasta hezkuntzaren mende dago. Baina gizarte zibilak eraldaketan parte hartu ezik, hezkuntza ez da eraldatuko.

Familiak, oro har, erabat aldatzen ari dira; batez ere, hezkuntzarekin duten harremanari dagokionez. Ezinbestekoa da ikasleen, familien eta eskolen arteko harremanen oreka eta sendotasuna berrezartzea ahalbidetzen duten bide eta ohiturak hartzea. Familiak dira euren seme-alaben hezkuntzaren arduradun nagusiak eta, horregatik, hezkuntzasistemak aintzat hartu behar ditu familiak, eta konfiantza izan behar du haien erabakietan.

Azpimarratzekoak dira irakasle, familia eta bestelako eragile sozialek egindako lan eskuzabalaren emaitzak; izan ere, lortu nahi dugun hezkuntzaren eraldaketaren aurrean, ikuspegi baikorra eskaintzen dute, esperientzia arrakastatsuen zerrenda luzea hainbat eta hainbat eremutan, eta, horien bidez, lankidetzarako eta ikasketako tokian bertako inguruak sortzen dira, horietako asko mundu-mailako proiekziodunak.

III Gaur egungo gizartea jasaten ari den aldaketa handiek hezkuntza-sistema etengabe eta modu zuhurrean egokitzea eskatzen dute, ikasketaren inguruan sortzen ari diren eskaeren arabera egokitzea, hain zuzen.

Agintari publikoen ardura da ikasleek euren alderdi pertsonal eta profesionala erabat garatzea eta ikasle horiek eraldaketa-prozesu sozial, kultural eta ekonomikoetan modu eraginkorrean parte hartzea ahalbidetuko duten baldintzak sortzea.

Ez dugu inoiz izan hezkuntza pertsonalizatu eta unibertsala izateko orain dugun aukeraren parekorik. Halaber, hezkuntzak ez du izan zuzentasunaren eta gizarteongizatearen elementu hain erabakigarria izateko aukerarik orain arte.

Iraunkortasunari dagokionez, gizarte garatuen mehatxu nagusia ezagutzaren arloko etena da, hau da, ikasi, egin eta egiten ikasteko ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak dituztenen eta baztertuta geratzen direnen arteko etena. Eskola uzten dutenen tasa handiak eta hezkuntza-sistemak egun duen kalitate-maila eskasa direla-eta, Espainiako gizartearen zati handi batek bazterkeriari egin behar dio aurre, eta horren aurkako borroka da, hain zuzen, erreformari aurre egiteko bultzada nagusia.

Eskolen historiako une bakoitzean jazo izan diren bidegabekeria- edo degradazioegoerak saihestu ezin izatearen aurkako borrokan datza eskolen eta, batik bat, eskola publikoen izateko arrazoi nagusia. Eskola modernoak babesten du hezkuntza justizia sozialaren eta ongizatearen utopia gisa. Egiteko horrekin bat etorriz, lege organiko honek gizartearen zerbitzura egotera bideratzen ditu eskolak. Esan gabe doa, gizarte horrek ezin duela normaltzat edo egiturazkotzat jo, bere ikasleen zati handi batek, hala nola oinarrizko ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak eskuratu baino lehen eskola uzten dutenak, edo nazioarteko kalitate-estandarren oso azpitik dagoen hezkuntza-maila dutenak, desabantaila-egoera batetik hastea lan-bizitza, desabantaila horiek langabeziara edo balio erantsi urriko lanpostuetara eramango dituela jakinda.

Gaur egungo ekonomian, langileen eta enpresarien trebakuntzari dagokionez gero eta zorrotzagoa eta globalagoa baita, halako egoerak gizarteko gaitza dira, mugikortasun sozialaren aukerak mugatzen baitituzte eta, are pobreziaren transmisio onartezina eragin ere.

Aurreko hausnarketarekin bat etorriz, azpimarratzekoa da ezen, gizatalde baten kalitate demokratikoa hobetu nahi bada, ezinbestekoa dela haren hezkuntza-sistema hobetzea. Demokrazia geroz eta konplexuago eta parte-hartzaileago honek geroz eta herritar arduratsuagoak eta formalagoak behar ditu. Gaur egungo hezkuntza-maila handitzea oinarri-oinarrizko erabakia da bizikidetasun baketsua eta gizartearen garapen kulturala bultzatzeko.

Zuzentasuna eta kalitatea txanpon beraren bi aldeak dira. Hezkuntza-sistema bat kalitatezkoa izango bada, lehentasunezkoa da desberdintasun zantzu oro, txikia izanagatik, ezabatzea. Ez dago ekitate falta handiagorik utzikeria- eta kaskarkeria-mailak berdintzen dituen sistema batena baino. Espainiako gizartearentzat ez da nahikoa eskolatzea hezkuntzarako eskubidea baliatzeko; kalitatea ere hezkuntzarako eskubidearen osagaia da.

IV Gizartea irekiago, globalago eta parte-hartzaileago batek herritarren eta langileen profil berriak eskatzen ditu, sofistikatuagoak eta dibertsifikatuagoak. Era berean, antolatzeko eta kudeatzeko bide berriak eskatzen ditu, zeinetan lankidetza eta taldeko lana gailenduko diren, baita benetako sendotasuna askotariko gaitasun eta ezagutzek osatzen dutela aintzat hartzen duten proposamenak ere.

Hezkuntza da eraldaketaren gakoa; hori lortzeko, pertsona aktiboak hezi behar dira, beren buruarengan konfiantza dutenak, jakin-minez beterikoak, ekintzaileak eta berritzaileak, kide diren gizartean parte hartzeko irrikaz egongo direnak, balio indibiduala eta kolektiboa sortu nahi dutenak, eta ahaleginaren eta sariaren arteko orekaren balioa norberarena balitz bezala onartzeko gai direnak. Hezkuntza-sistemak hainbat gauzaren ikaskuntza ez ezik, irakasteko hainbat modu ere ahalbidetu behar ditu, ikasleak gogobeteko baditu, zeinak gizartearekin batera aldatu baitira.

Gaitasun kognitiboak, funtsezkoak izan arren, ez dira nahikoa; txikiak garenetik zeharkako gaitasunak landu behar ditugu, adibidez, pentsamendu kritikoa, aniztasunaren kudeaketa, sormena edo komunikatzeko gaitasuna, baita funtsezkoak diren jarrerak ere; esate baterako, norberarekiko konfiantza, gogoa, konstantzia eta aldaketaren onarpena.

Hasierako hezkuntza gero eta erabakigarriagoa da, gaur egun ikaste-prozesua ez baita amaitzen hezkuntza-sisteman, ezpada pertsonaren bizitza osora zabaltzen.

Aldaketa metodologiko egokia ahalbidetuko duten baldintzak sortu behar ditugu, ikasleak ikaskuntzaren prozesuko elementu aktiboak izan daitezen. Gaur egungo ikasleak zeharo aldatu dira belaunaldi bat lehenagokoekin alderatuta. Globalizazioak eta teknologia berrien eraginak aldatu egin dituzte ikasteko, komunikatzeko, arreta jartzeko edo zereginei ekiteko modua.

Beharrezkoa da sinetsaraztea ezen hezkuntza-sistemak modu garden eta ekitatiboan saritzen duela hezkuntzako helburuen bidez lortzen den errendimendua eta bereziki aintzat hartzen duela ingurunea hobetzen laguntzeko ekarpena.

Ia herrialde aurreratu guztiak daude gaur egun, edo egon dira azken urteetan, hezkuntza-sistemak eraldatzeko prozesuetan buru-belarri sartuta. Mundua globalagoa, irekiagoa eta interkonektatuagoa izateak dakartzan gizarte-aldaketak direla-eta, herrialdeek gogoeta egin behar izan dute hezkuntza-sistemak eskakizun berrietara egokitzeko arau eta programa garrantzi handi zein txikikoak aldatu beharrari buruz.

Europan, Finlandia, Suedia, Alemania, Austria, Frantzia, Italia, Danimarka, Polonia, Hungaria eta Erresuma Batua dira hezkuntza-sistema berrikusten ari diren herrialdeetako batzuk. Europatik kanpo, Brasil, Singapur, Japonia, Txina (Shangai), Kanada (Ontario), Hego Korea eta AEB ere hezkuntza hobetzeko lanean ari dira, epe ertain zein luzeko arauen eta plangintzen aldaketen bitartez.

V Ziklo ekonomiko hedakor bat amaitzea eta horrek aurrekontuetan dituen ondorio saihestezinak ezin dira izan gure hezkuntza-sistemak behar dituen aldaketak egitea saihesteko aitzakia. Erantzukizun horiek ez onartzeak gizarte-bazterkeria areagotzea eta lehiakortasuna kaltetzea ekarriko luke.

Trantsiziotik demokrazia ezarri arte, Espainian ia % 100eko eskolatze-tasa lortu da hiru urteko haurretatik hasita. Horretaz gain, hezkuntzaren gutxieneko mailak bermatzeko tresnak garatu dira, ikasleen oinarrizko premiak ase baitira, eta ikastetxe guztietan gutxienezko kalitate-maila bermatu baita; azken hori lortzeko uniformetasun-irizpideak ezarri dira. Azken hamarkadetako lorpen gisa jo behar da, beraz, hezkuntza unibertsal bihurtu izana, baita hezkuntza inklusiboa ezarri izana ere.

Ikastetxe bereko ikasleen arteko aldeek eta hainbat ikastetxeren arteko aldeek adierazten dute gure hezkuntza-sistema batez bestekoa baino homogeneoagoa dela, hau da, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) batez bestekoak baino zuzentasun-indize altuagoak dituela.

Hala ere, gaur egungo sistemak ez du uzten hezkuntza-kalitatea hobetzen. Agerian utzi dute hori ikasleek nazioarteko ebaluazio-probetan, adibidez PISA (Programme for International Student Assessment) programakoetan, lortu dituzten emaitzek, baita hezkuntza eta prestakuntza goiz utzi dituztenen tasa altuek, eta bikaintasunera iristen diren ikasleen kopuru txikiak ere bai. Sistema geldituta dagoela aditzera ematen duten nazioarteko azterlan konparatibo objektiboek ondorioztatzen dute hezkuntza-sistema aldatu beharra dagoela, azken urteetan aurrera egitea eragotzi duten eztabaida ideologikoei uko eginda. Aldaketak zentzuzkoa eta praktikoa izan behar du, ikasle bakoitzaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzea ahalbidetuko duena.

EUROSTATek (Statistical Office of the European Communities) Europa 2020 Estrategiaren hezkuntzako adierazleei buruz argitaratutako 2011ko emaitzek aditzera ematen dutenez ikasketak goiz uztea da Espainiako hezkuntza-sistemaren ahultasunetako bat; 2011n, % 26,5 izan zen hezkuntza goiz utzi zutenen tasa. Joera beheranzkoa izan arren, gaur egungo Europako batez bestekoa (% 13,5) eta 2020rako ezarritako helburua (% 10) baino askoz handiagoa da.

Bestalde, Espainiari buruzko 2009ko PISA txostenaren emaitzek argi utzi dute ez dela behar besteko maila lortu irakurrizko ulermenean, matematikan eta zientziako ezagutzetan. Emaitzak ELGAko herrialdeen batez bestekotik oso urrun daude.

Hazkuntza zentzudun, iraunkor eta integratzailerako Europar Batasunaren Estrategiak asmo handiko bost helburu ezarri ditu 2020rako, honako arlo hauetan: enplegua, berrikuntza, hezkuntza, gizarteratzea, eta klima eta energia. Horrez gain, Europar Batasunak kuantifikatu egin ditu hezkuntza-maila hobetzeko lortu beharreko hezkuntzahelburuak. 2020. urterako, Europar Batasunak % 10 baino ehuneko txikiagora murriztu beharko du ikasketak goiz uzten dituztenen tasa, eta 30 eta 34 urte arteko biztanleen % 40k, gutxienez, goi-mailako prestakuntzako ikasketak edo horien baliokideak amaituta izan beharko ditu.

Desgaitasunari buruzko 2010-2020 aldirako Europako Estrategiari jarraituz, hezkuntza-mailen hobekuntza horren barnean sartzen dira desgaitasunen bat duten pertsonak ere. Horiei ere, kalitatezko hezkuntza eta prestakuntza inklusiboa jasoko dutela bermatu beharko zaie, hezkuntza zentzuduna lortzeko Europako Estrategiak berak proposaturiko «Gazteria mugimenduan» ekimenaren barruan. Horretarako, Desgaitasunen bat duten pertsonen Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Hitzarmena hartuko da esparru orientatzaile eta beharrezko erreferentzia gisa. Hitzarmena Nazio Batuen Erakundeak adostu zuen 2006ko abenduan; 2008ko maiatzetik dago indarrean Espainian, oso-osorik aplikatzeko.

Eskola-uzteak murrizteari ekiteko, goi-mailako Bigarren Hezkuntza, hau da, INSN 3. maila (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua, Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundearena, UNESCO) amaitzen duten ikasleen ehunekoa handitu behar da. Hezkuntza-maila hori lortzea herrialde garatuetako hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen gai nagusi bihurtu da. Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) Hezkuntzako Adierazleen Proiektuan ere jasota dago, eta gazteek gutxienez INSN 3. maila amaitzeko beharra azpimarratzen du, lan-merkatuan behar besteko bermeekin sar daitezen.

Hautatutako araugintza-teknika, hau da, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoari (HLO) aldaketa mugatu batzuk egitekoa, ELGAren gomendioen araberakoa da, zeina, halaber, emaitzarik onenak ematen dituzten hezkuntza-sistemadun herrialdeetako jardunbide egokietan oinarritzen baita. Herrialde horietan, erreformak etengabe proposatzen dira, hutsuneak detektatu edo beharrizan berriak agertu ahala, egonkortasun orokorreko esparru bat harturik oinarritzat. Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoaren (HKHL, gaztelaniaz LOMCE) proposamena herrialdeko gizarte-ekitatea eta lehiakortasuna oztopatzen duten hezkuntza-sistemako arazo zehatzei erantzuteko premiak eragin du.

Lehentasuna eman zaio egonkortasun-esparru bat lortzeari, eta azken urteetan hezkuntza-sisteman bizi izan ditugun ezohiko egoerak saihesteari.

LOMCEk gure hezkuntza-sistemari proposaturiko aldaketak ebidentzietan daude oinarrituta. Erreformaren xedea da Europako eta nazioarteko erakundeen aldizkako ebaluazioek Espainiako hezkuntza-sistemari buruz emandako emaitza objektiboetan detektatutako arazo nagusiak gainditzea.

Nazioarteko azterlanek agerian jartzen dute ezen hezkuntza-sistemak bizkor samar hobetu dituzten herrialdeek hainbat neurri ezarri izan dituztela honako hauei begira:

curriculuma sinplifikatzea; ezagutza instrumentalak indartzea; ibilbideak malgutzea ikasleek euren gaitasun eta jomugei ondoen egokitzen zaizkien ikasketak aukera ditzaten; kanpoebaluazioko sistema erroldazko eta denboran iraunkorrak garatzea; emaitzen gardentasuna areagotzea; ikastetxeen autonomia eta espezializazio handiagoa sustatzea; ikasleei, irakasleei eta ikastetxeei kontuak ematea exijitzea eta ahalegin-pizgarriak ematea.

Hezkuntza-sistemaren erreforma pixkanaka eta zuhurki ezarri nahi da, sen onari jarraituz, eta denboran iraun dezan lortu nahi da, haren arrakasta ikasleen emaitzen hobekuntza objektiboaren arabera neurtuko baita. Lege Organikoa elkarrizketa ireki eta zintzoaren emaitza da, adostasuna lortzea helburu duena, hezkuntza-komunitate osoaren ekarpenak jasota.

VI LOMCE legeak sustatutako erreforma ebidentzietan oinarritzen da, eta jardunbide egokirik onenak biltzen ditu, haien arteko konparaketa egin ostean. Hona hemen zeintzuk diren erreformaren helburu nagusiak: eskola goiz uzten dutenen tasa murriztea; hezkuntzako emaitzak nazioarteko irizpideen arabera hobetzea, bai ikasle bikainen tasa konparatiboan, bai Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako tituludunenean; enplegagarritasuna hobetzea eta ikasleen izaera ekintzailea bizkortzea. Erreformak oinarri dituen printzipioak, funtsean, ikastetxeen autonomia handitzea, ikastetxeetako zuzendaritzaren kudeatzeko gaitasuna indartzea, etapa amaieretan kanpo-ebaluazioak egitea, hezkuntza-eskaintza arrazionalizatzea eta ibilbideak malgutzea dira.

VII Ikastetxeen autonomia handitzea da ELGAk ikastetxeen emaitzak hobetzeko behin eta berriz emandako gomendioa. Kontuak ematean gardentasun handiagoa eskatzea ere horrekin lotuta dago, ezinbestean. HLOk behin eta berriz esan arren autonomia izatea garrantzitsua dela, nazioarteko inkestek diote alderdi hori dela gure sistemaren gabezietako bat. Ikastetxe bakoitzak bere sendotasunak eta inguruko premiak zeintzuk diren identifikatzeko gaitasuna izan behar du, eremu horretako hezkuntza-eskaintza eta eskaintza metodologikoa hobetzeko moduari buruzko erabakiak hartu ahal izateko, hezkuntza-administrazioaren estrategiari zuzenean lotuta, hala behar denean.

Erantzukizun horrekin batera, egiaztatu beharko da baliabide publikoak modu eraginkorrean erabili direla eta emaitzak benetan hobetzea eragin dutela. Ikastetxeen autonomia ikasleen aniztasunaren arretari irekitako atea da. Sistemaren kohesioa eta batasuna mantentzen ditu, eta ikastetxeen artean lankidetzan aritzeko aukerak ematen ditu, baita laguntza emateko eta batera ikasteko sareak sortzeko ere.

Erreformari esker, ikastetxeetako zuzendaritzaren kudeatzeko gaitasuna ere indartuko da, zuzendariei, ikastetxeko hezkuntza-administrazioaren ordezkari eta hezkuntzaproiektuaren arduradun diren aldetik, pedagogian eta kudeaketan gidaritza handiagoa emanda. Bestalde, zuzendarien eginkizuna sustatu da, zuzendariaren postua lortzeko aurretiazko ziurtapen-sistema baten bidez, eta hartutako erabakien, kalitatezko ekintzen eta horiek aplikatzean lortutako emaitzen inguruko kontuak emateko protokolo bat ezarri da. Administrazioko arlo gutxi dira hezkuntzako ikastetxe publikoen sarea bezain konplexuak eta handiak. Haren zailtasuna eta arduradunek egin beharreko esfortzua kontuan hartuta, kudeaketa hobetzea sistemarentzako ezinbesteko erronka da.

VIII LOMCEren berritasun nagusietako bat etapa-amaierako kanpo-ebaluazioak dira, aurreko esparruarekin alderatuta, baita hezkuntza-sistemaren kalitatea modurik zuzenenean hobetzeko neurrietako bat ere. ELGAko hogei herrialdetan, halako probak egiten dizkiete ikasleei eta, emaitzen arabera, ebaluazio horiek egiteak gutxienez hamasei puntuko hobekuntza ekarri du PISAren irizpideen arabera.

Probak heziketarako eta diagnostikoak egiteko izango dira. Alde batetik, ikasle guztiek ikasketa-maila egokia lortzea bermatzeko balio behar dute, bizitza pertsonalean eta lortu nahi den tituluari dagokion lanbide-bizitzan behar bezala moldatu ahal izateko. Horrez gain, ikasleak eskolako erabakietan ere bideratu behar dituzte, dituzten ezagutza eta gaitasunak oinarri hartuta. Beste alde batetik, Espainia osoko titulazio-estandarrak arautzen dituzte probek, hezkuntza-komunitate osoari argi adierazten baitiote zein den exijitzen den maila. Ziurtasuna, objektibotasuna eta emaitzen alderaketa egiteko elementuak ere badakartzate. Gainera, guraso, ikastetxe eta hezkuntza-administrazioei, etorkizunean hartu beharreko erabakietarako informazio baliotsua ematen diete.

Ebaluazioaren helburua ikasleen ikaskuntza, ikastetxeen kudeaketa eta administrazioen politikak hobetzea da.

Datuen gardentasuna ikastetxeen balio erantsiaren berri emateko asmoz eskaini behar da, inguruko egoera sozioekonomikoa eta, bereziki, egoera horren bilakaera kontuan hartuz duten balio erantsia, hain zuzen.

Probak nazioartean egiten diren probekin homologatu ahal izango dira eta, batez ere, ELGAkoekin, eta gaitasunen eskuratze-mailan zentratuko dira. Nazioarteko jarraibideekin bat etorriz, probek ikaskuntza-prozesuko emaitzak neurtu behar dituzte, baina ikastetxeen autonomia desiratua murriztu gabe; gainera, ezingo da hura gainditzeko ezelako prestakuntzarik hartu.

Proposatutako ebaluazioek ez dute oztopatzen sistemaren barruan beste ebaluazio batzuk egiteko aukera; nolanahi ere, hezkuntza-administrazioei egokituko zaie bestelako ebaluazioak egiteari buruzko erabakiak hartzea.

Ebaluazioen proposamenak lortua izango du helburua, ikasleek, probak egitean, gainditu ezinezko oztoporik eduki ezean. Proba bakoitzak aukerak eta pasabideak eskaini behar ditu, hartara, ikasten jarraitu nahi duen inor ez dadin geratu sistematik kanpo.

IX Erreformaren oinarrizko beste helburu bat jakintzagai-ardatzen bidez hezkuntzaeskaintza arrazionalizatzea da, hezkuntzaren etapa guztietan indartuz ikasleen garapen akademikorako funtsezkoak diren gaitasunak eskuratzen lagunduko duten jakintzagai ardatzak ikastea. Lege organikoa onetsi ondoren egingo den curriculumaren berrikuspenak kontuan izan beharko ditu gaur egun bizi ditugun aldaketa sozial eta ekonomiko bizkorrei loturiko ikaskuntza-premiak. Funtsezkoa da curriculumaren garapena sinplifikatzea hezkuntza-sistema eraldatzeko. Horrek, Europar Batasunaren jarraibideei jarraituz, edukien ezagutza sendoa ekarri behar du berekin, oinarrizko gaitasunak eskuratzean eraginkortasuna bermatzen duena. Curriculuma aldatzeko prozesu honen gakoa da diziplina anitzeko ikuspegia bultzatzea eta, bereziki, irakaslanari autonomia handiagoa ematea, eta, hartara, hezkuntza pertsonalizatuago baten eskakizunei erantzun ahal izatea, irakasleen espezializazioaren printzipioa kontuan izanda.

X

Sistemaren zurruntasunak ikasleen bazterkeria eragiten du, horien itxaropenak ezarritako esparrura egokitzen ez direnean. Aldiz, hainbat ibilbideren artean hautatzeko aukeraren bidez, ikasleek hezkuntza-sisteman errazago irautea bermatzen da eta, ondorioz, pertsona gisa eta lanbideari dagokionez garatzeko aukera handiagoa izatea.

Ikasle bakoitzak dituen gaitasunak osorik garatze aldera ibilbideak malgutzeko erabakia zertzeko, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren eta hirugarren mailetan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan ikasketa eta errendimendua hobetzeko programak gauzatuko dira, aurreratu egingo dira Batxilergorako eta Lanbide Heziketarako bideak, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako egungo laugarren maila aldatu egingo da, ikastaro funtsean propedeutiko bat izan dadin, bi ibilbide aski bereizirekin. Dibertsifikatzearen bidez, ikasleek arreta pertsonalizatua jasotzeko modua izango dute, beren premietara eta jomugetara ondoen egokitzen den hezkuntzarako bidea egin dezaten, hezkuntza-sisteman aurrera egiten lagunduko baitie.

Erreforman behin eta berriz errepikatzen den gaia da trabak kentzearena, bigarren hezkuntzaren ondorengo etapak, gutxienez, burutzea bultzatzeko. Bizi garen gizartean gero eta ohikoagoa den eskakizuna da; horregatik, ibilbide berriak proposatu dira eta orain artekoei iragazkortasun handiagoa eman zaie. Sistema bertikalki zein horizontalki iragazkorra izatea da Europar Batasunaren kezka handienetako bat. Hala, Legeak pasabideak irekiko ditu prestakuntza-ibilbide guztien artean eta ibilbide horien barruan, ikasleen erabakiak atzeraezinak izan ez daitezen. Ikasle guztiek, prestakuntza-prozesuan, arlo batzuetatik beste batzuetara aldatzeko aukera izango dute euren bokazioaren, ahaleginaren eta bizitzako itxaropenen arabera, bizitza osoko prestakuntzaren premiekin bat etortzeko.

Printzipio horiekin batera, LOMCEk azpimarratzen dituen hiru arlo nabarmendu behar dira hezkuntza-sistema eraldatzeko: informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, eleaniztasuna eta Lanbide Heziketaren modernizazioa.

XI Historian zehar, teknologiaren arabera moldatu izan da hezkuntza, eta orain ere hala gertatzen da. Ikaskuntza pertsonalizatua eta ikaskuntza unibertsal bihurtzea dira hezkuntza eraldatzeko erronka handiak. Orobat, teknologiak modu intentsiboan erabili behar dira, gaitasun ez-kognitiboetako ikasketak eskainiko badira, jarrerak hartuko badira eta eginez ikasiko bada. Belaunaldi berrien ohiturekin eta esperientziekin bat egiteak ikasgelaren eta hezkuntzarako guneen ideia sakon aztertzea eskatzen du, eta hori teknologia berrien hezkuntza-eginkizunaren irakurketa zabala eginez bakarrik da posible.

Hezkuntza-sisteman informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) gehitzeak hezkuntza pertsonalizatzea eta ikasle bakoitzaren premietara eta abiadurara egokitzea ahalbidetuko du, pertsona ororentzako eta erabilerraztasun unibertsalerako diseinuprintzipioak izango baitituzte kontuan. Alde batetik, errendimendu baxuko kasuetan bultzatu eta babesa emateko balioko dute eta, beste alde batetik, ikasgelan transmititutako ezagutzak mugarik gabe hedatzea ahalbidetuko dute. Motibaziodun ikasleek, dituzten gaitasunekin bat etorriz, estatuan eta nazioartean dagoeneko hainbat erakundek eskaintzen dituzten hezkuntza-baliabideak eskuratu ahal izango dituzte. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak funtsezko osagaiak izango dira hezkuntzaren kalitatea hobetzeko helburua betetzea ekarriko duen aldaketa metodologikoa gertatzeko. Halaber, ikasleek teknologia berri horiek modu arduratsu eta ordenatuan erabili behar dituzte hezkuntza-sistema osoan. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak irakasleen trebakuntzan eta herritarrek bizitza osoan jasoko duten ikaskuntzan ere funtsezko bitartekoa izango dira, trebakuntza laneko zein norberaren betebeharrekin bateratu ahal izango baitute. Prozesuen kudeaketan ere funtsezkoak izango dira.

Aurreko esperientziak baloratu ondoren, ezinbestekoa da eskola digitalizatzeko hautatzen den eredua ekonomikoki iraunkorra izatea. Eredu horrek Estatuan ingurune digitala sortzea ekarri behar du, hezkuntza-administrazio bakoitzaren aukerak behar bezala garatzea ahalbidetzeko.

XII Bigarren zein hirugarren atzerriko hizkuntza bat menderatzea, hezkuntzan, lehentasun bihurtu da bizi dugun globalizazio-prozesuaren ondorioz. Hala ere, gure hezkuntzasistemako gabezia nagusietako bat da. Europar Batasunak eleaniztasunaren sustapena ezarri du Europaren proiektua eraikitzeko helburu utziezin gisa. Legeak erabakitasunez babesten du eleaniztasuna, ikasleak atzerriko hizkuntza batean, gutxienez, solturaz moldatzea lortzeko ahaleginak areagotuta. Hizkuntza horretan duten ahozko eta entzutezko ulermenaren eta ahozko eta idatzizko adierazpenaren maila erabakigarria da enplegagarritasuna eta asmo profesionalak indartzeko. Hori dela-eta, curriculumean bigarren atzerriko hizkuntza bat gehitzearen aldeko apustu irmoa egin da.

XIII Espainiako hezkuntza-sistemaren eta ingurukoen desberdintasun nagusia Lanbide Heziketako ikasleen kopurua da bereziki. Egoera horrek enplegagarritasunean eta gure ekonomiaren lehiakortasunean eragiten du halabeharrez, eta gazte askoren bizitzako aukerak murrizten ditu. Lege honen helburu estrategikoetako bat da lanbide-heziketa garapen pertsonalarekin bat etor dadin eta sistemaren gainerako ibilbideekin iragazkortasuna izan dezan. Helburua lortzeko, proposatzen da eskaintza modernizatzea, sektore emankorren eskakizunetara egokitzea, prestakuntza-prozesuan enpresak partaide izatea (Lanbide Heziketa dualaren berritasun garrantzitsuaz baliatuta) eta gure eredua gazteen langabezia-tasa askoz txikiagoak dituzten gure inguruko herrialdeetako ereduetara gerturatzeko aukera bilatzea. Oinarrizko Lanbide Heziketa izeneko titulu berria sortzen da, malgutu egiten dira Oinarrizko Lanbide Heziketatik Erdi Mailakora pasatzeko eta hortik Goi Mailakora aldatzeko bideak, Oinarrizko Lanbide Heziketako eta Erdi Mailako Lanbide Heziketako gaitasunak zabaltzeko ekarpena lehenetsi da, Lanbide Heziketa duala arautu da eta goi-mailako zikloetara eta bestelako hezkuntza motetara aldatzera bideraturiko aukerako jakintzagaiekin osatu da.

XIV

2002ko urriaren 16an Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak estatu kideei Herritartasun Demokratikorako Hezkuntzari buruz egindako (2002)12 Gomendioak dio herritartasun demokratikorako hezkuntza funtsezkoa dela gizarte libre, tolerante eta bidezko bat sustatzeko, baita askatasunaren, aniztasunaren, giza eskubideen eta legearen inperioaren balioak eta printzipioak defendatzen laguntzen duen gizartea sustatzeko ere, horiek izanik demokraziaren oinarriak.

Espainiako hezkuntza-sistemaren printzipioetako bat da honako hauen aldeko balioak zabaldu eta praktikan jartzea: askatasun pertsonala, erantzukizuna, herritartasun demokratikoa, elkartasuna, tolerantzia, berdintasuna, errespetua eta justizia; halaber, diskriminazio mota oro gainditzen lagunduko duten balioak transmititzea eta praktikan jartzea. Gure hezkuntza-sistemaren beste xede bat da herritartasuna gauzatzeko eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartzeko prestatzea, jarrera kritikoarekin eta arduratsuarekin eta jakintzaren gizartearen egoera aldakorretara egokitzeko gaitasunarekin parte hartzeko, hain zuzen.

Lege organiko honek ezinbestekotzat jotzen du herritar aktibo izateko eta gaitasun sozial eta gizabidezkoak eskuratzeko prestatzea, zeinak ikaskuntza iraunkorrerako funtsezkoak diren gaitasunei buruzko 2006ko abenduaren 18ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Gomendioan baitaude jasota. Lege organiko honek defendatzen duen aldaketa metodologikoaren testuinguruan zeharka aztertzen da premia hori, oinarrizko hezkuntzako ikasgai guztietan gehitzen baita hezkuntza zibiko eta konstituzionala. Hala, gaitasun sozial eta zibikoak eskuratzea irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren prozesuen eguneroko dinamikan sartuko dira eta, modu horretara, plangintza bateratu baten bidez, transferitzeko eta orientatzeko duen aukera indartuko da.

XV Hezkuntza-sistema eraldatzea hezkuntza aldatzeko ahalegin iraunkor eta jarraitua egin izanaren emaitza da. Ahalegin hori eragile guztien etengabeko eta errespetuzko lankidetzan jardunez bakarrik egin daiteke. Bereziki garrantzitsua izango da hezkuntzaadministrazioen artean lankidetza zintzoa sustatzea, sistemaren jardunbide egokiak partekatzea eta lurraldeen kohesioa hobetzea ahalbidetuko duena. Gainera, lege honek erabateko zentzua izango du etorkizunean irakaskuntzako funtzioari buruzko lege bat garatzen denean.

Artikulu bakarra.  Maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa aldatzea (2/2006 Legea Organikoa, maiatzaren 3koa).

Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa (2/2006 Legea, maiatzaren 3koa) honela aldatzen da: Bat.  Aldatu egiten da b), k) eta l) paragrafoetako testua, eta, 1. artikuluan, h bis) eta q) paragrafoak gehitzen dira. Hona hemen:

«b)  Ekitatea, hezkuntzaren bidez nortasuna erabat garatzeko aukeraberdintasuna bermatuko duena; hezkuntza-inklusioa; eskubide- eta aukeraberdintasuna, bazterkeria gainditzen lagundu eta hezkuntzarako irisgarritasun unibertsala bermatzen dutenak eta desberdintasun pertsonalak, kulturalak, ekonomikoak eta sozialak (desgaitasunen ondoriozkoak, bereziki) konpentsatzeko tresna direnak. h bis)  Gurasoei eta legezko tutoreei dagokien eginkizuna aintzatestea, semealaben hezkuntzaren arduradun nagusiak baitira.

k)  Gatazkak prebenitu eta era baketsuan konpontzeko hezkuntza, eta norberaren, familiaren eta gizartearen bizitzako eremu guztietan indarkeria –baita eskola-jazarpena ere– eragozteko hezkuntza.

l)  Eskolan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra sustatzen duten balioak garatzea, baita genero-indarkeria prebenitzea ere.

q)  Irakaskuntza-askatasuna, gurasoek eta legezko tutoreek euren semealabentzako hezkuntza mota eta ikastetxea aukeratzeko duten eskubidea aitortzen duena, betiere Konstituzioaren printzipioei jarraituz.» Bi.  Beste artikulu bat gehitzen da, 2 bis, eta hauxe dio:

«2 bis artikulua.  Espainiako hezkuntza-sistema.

1.  Lege organiko honen arabera, hauxe da Espainiako hezkuntza-sistema:

hezkuntza-administrazioen, hezkuntzako profesionalen eta Espainian hezkuntzarako eskubidea gauzatzeko zerbitzuak arautu, finantzatu eta prestatzeko eginkizunak dituzten bestelako eragile publiko zein pribatuen eta eskubide horien titularren multzoa, baita eskubide hori emateko inplementatzen diren harremanen, egituren, neurrien eta ekintzen multzoa ere.

2.  Hezkuntza-administrazioak dira Estatuko Administrazio Orokorrean eta Autonomia Erkidegoetako Administrazioetan hezkuntzaren alorrean eskudunak diren organoak.

3.  Lege honetako 2. artikuluan jasotako helburuak lortzeko, Espainiako hezkuntza-sistemak honako bitarteko hauek izango ditu, besteak beste:

a)  Estatuko Eskola Kontseilua, hezkuntza-komunitateak parte hartzeko organoa, irakaskuntzaren programazio orokorra egin eta Gobernuari aholkularitza eskaintzen diona den aldetik.

b)  Hezkuntzako Konferentzia Sektoriala, estatuaren eta autonomiaerkidegoen arteko lankidetzarako organoa den aldetik.

c)  Irakaskuntza publikoko eta itunpeko irakaskuntzako negoziazio-mahai sektorialak, baldin eta eratzen badira.

d)  Hezkuntzako informazio-sistema.

e)  Ikasketetarako beken eta laguntzen estatuko sistema, hezkuntzan sartzeko aukeren berdintasuna bermatzeko.

4.  Espainiako hezkuntza-sistemaren jarduna printzipio hauen araberakoa da:

kalitatea, lankidetza, ekitatea, irakasteko askatasuna, meritua, aukera-berdintasuna, diskriminaziorik eza, baliabide publikoak esleitzean eraginkortasuna, gardentasuna eta kontu ematea.» Hiru.  3. artikuluan, beste paragrafo bat gehitzen da, 10.a; honako hau dio:

«10.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak nahitaez eta doan eskainiko dira.» Lau.  Atariko tituluko III. kapituluaren izenburua eta 6. artikulua honela geratzen dira:

«III. KAPITULUA Curriculuma eta eskumen-banaketa 6. artikulua.  Curriculuma.

1.  Lege organiko honen arabera, irakaskuntza bakoitzean irakatsi eta ikasteko prozesuak zehazten dituzten elementuak arautzen ditu curriculumak.

2.  Curriculumak honako elementu hauek izango ditu:

a)  Ikasketa- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko helburuak.

b)  Ikasketa- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko edukiak modu integratuan aplikatzeko eskumenak edo gaitasunak, jarduerak behar bezala gauzatzearren eta arazo konplexuak modu eraginkorrean ebaztearren.

c)  Ikasketa- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko helburuak lortzen eta gaitasunak eskuratzen laguntzen duten edukiak, edo jakintzen, abilezien, trebetasunen eta jarreren multzoak.

Edukiak ikasgaitan sailkatzen dira, eta horiek jakintzagai, eremu, arlo eta modulutan, ikasle bakoitzaren ikasketa, hezkuntza-etapa edo programen arabera.

d)  Metodologia didaktikoa, irakasleen jarduna zein irakasleen lanaren antolaketa zehazten duena.

e)  Estandar eta ikaskuntza-emaitza ebaluagarriak.

f)  Gaitasunen eskuratze-maila eta irakaskuntza- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko helburuen lorpena ebaluatzeko irizpideak.» Bost.  Atariko tituluko III. kapituluan, 6 bis artikulu berria gehitzen da; honako hau dio:

«6 bis artikulua.  Eskumen-banaketa.

1.  Honako hauek dagozkio Gobernuari:

a)  Hezkuntza-sistemaren antolaketa orokorra.

b)  Titulu akademikoak eta lanbide-tituluak eskuratu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea, eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak ematea, botere publikoek alor horretan dituzten betebeharrak betetzen dituztela bermatzeko.

c)  Irakaskuntzaren programazio orokorra, Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 27. artikuluan eta ondorengoetan ezarritako moduan.

d)  Goi-ikuskatzailetza eta Konstituzioaren 149.1.30 artikuluaren arabera hari dagozkion gainerako ahalmenak, botere publikoek dituzten betebeharrak betetzen direla bermatzeko.

e)  Oinarrizko curriculuma diseinatzea, irakaskuntzako helburu, gaitasun, eduki, ebaluazio-irizpide, estandar eta ikaskuntza-emaitza ebaluagarrien aldetik, Estatu osoan prestakuntza guztientzako bat izango dela eta lege organiko honek aipatzen dituen titulazioek ofizialtasuna eta balioa izango dutela ziurtatzeko.

2.  Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, ikasgaiak hiru bloketan multzokatuko dira: enborreko ikasgaiak, ikasgai espezifikoak eta autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaiak. Hezkuntzaadministrazioek eta ikastetxeek honela gauzatuko dituzte euren egitekoak ikasgai horiei dagokienez:

a)  Honako hauek egokituko zaizkio Gobernuari:

1.  Eduki komunak, ikaskuntzako estandar ebaluagarriak eta enborreko ikasgaien blokearen gutxieneko eskola-ordutegia zehaztea.

2.  Ikasgai espezifikoen blokeko edukiei dagozkien ikaskuntzako estandar ebaluagarriak zehaztea.

3.  Irakaskuntzen eta hezkuntza-etapen lorpenak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila ebaluatzeko irizpideak zehaztea, baita proben ezaugarri orokorrak ere, Lehen Hezkuntzaren amaierako ebaluazioari dagokionez.

b)  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta Batxilergoaren amaierako ebaluazioei dagokienez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari egokituko zaizkio honako hauek:

1.  Ikasketen eta hezkuntza-etapen lorpenak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila ebaluatzeko irizpideak zehaztea, enborreko ikasgaien eta ikasgai espezifikoen blokeetako edukiei dagokienez.

2.  Proben ezaugarriak zehaztea.

3.  Probak diseinatzea eta deialdi bakoitzerako horien edukia zehaztea.

c)  Gobernuak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren bidez ezarritako arau eta mugen barruan, hezkuntza-administrazioek honako hauek egin ahal izango dituzte aurreko paragrafoei dagokienez:

1.  Enborreko ikasgaien blokeko edukiak osatzea.

2.  Ikasgai espezifikoen eta autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeetako edukiak ezartzea.

3.  Hezkuntza-administrazioaren eskumeneko ikastetxeei metodologia didaktikoaren inguruko gomendioak egitea.

4.  Enborreko ikasgaien edukiei dagokien gehieneko eskola-ordutegia finkatzea.

5.  Ikasgai espezifikoen eta autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeetako edukiei dagokien ordutegia finkatzea.

6.  Etapak dirauen artean egin beharreko ebaluazioari dagokionez, enborreko ikasgaien eta ikasgai espezifikoen blokeen ebaluazio-irizpideak osatzea eta autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokearen ebaluazioirizpideak ezartzea.

7.  Autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko edukiei dagozkien ikaskuntza-estandar ebaluagarriak ezartzea.

d)  Hezkuntza-administrazioek aurreko paragrafoetan ezarritako arau eta mugen barruan, eta hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen hezkuntzaeskaintzaren programazioaren arabera, ikastetxeek honako hauek egin ahal izango dituzte:

1.  Enborreko ikasgaien, ikasgai espezifikoen eta autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeetako edukiak osatzea.

2.  Ikastetxe bakoitzak bere metodo pedagogiko eta didaktikoak diseinatzea eta ezartzea.

3.  Ikasgaiek ordutegian hartuko duten lekua zehaztea.

e)  Enborreko ikasgaiei dagokien gutxieneko eskola-ordutegiaren guztirakoa finkatutako da Lehen Hezkuntza osorako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen ziklorako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren mailarako eta Batxilergoko bi mailetarako. Ez da izango hezkuntza-administrazio bakoitzak orokortzat finkatutako eskola-ordutegi osoaren % 50 baino txikiagoa. Zenbaketa horretan, ez dira kontuan izango ordutegi orokorrari aplika dakizkiokeen ordutegiluzapenak.

3.  Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, arte-irakaskuntza profesionaletan, hizkuntzen irakaskuntzan eta kirolen irakaskuntzan, Gobernuak finkatuko ditu oinarrizko curriculumaren helburu, gaitasun, eduki eta ebaluatze-irizpideak. Hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan, eskola-ordutegien ehuneko 55 bete beharko du oinarrizko curriculumak, eta, hizkuntza koofizialik ez dutenetan, ehuneko 65.

4.  Lanbide Heziketari dagokionez, Gobernuak finkatuko ditu oinarrizko curriculumaren helburuak, gaitasunak, edukiak, ikasketa-emaitzak eta ebaluatzeirizpideak. Oinarrizko curriculumaren edukiek ordutegien ehuneko 55 beteko dute hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan, eta ehuneko 65 hizkuntza koofizialik ez dutenetan.

5.  Hezkuntza-administrazioek ikastetxeen autonomia sustatu, haien emaitzak ebaluatu eta jarduteko plan egokiak aplikatuko dituzte.

Ikastetxeek, euren autonomia erabilita, hala dagokionean, etapa eta ziklo guztien curriculuma garatu eta osatuko dute, Lege honen V. tituluko II. kapituluan jasota dagoen bezala.

6.  Lege organiko honetan araututako irakaskuntzei dagozkien tituluak hezkuntza-administrazioek emango dituzte, eta Estatuak homologatuko ditu, indarrean den legerian eta horretarako ematen diren oinarrizko eta berariazko arauetan aurreikusitako baldintzetan.

7.  Hezkuntza-arloko nazioarteko lankidetzaren esparruan, Gobernuak, artikulu honetan ezarritakoari jarraituz, Espainiako hezkuntza-sistemaren eta beste hezkuntza-sistema batzuen irakaskuntzen curriculum mistoak ezarri ahal izango ditu dagozkien tituluak lortzeko.» Sei.  9. artikuluan, beste paragrafo bat gehitzen da, 3.a; honako hau dio:

«3.  Lurraldeen arteko lankidetza-programetan, kontuan hartuko da, baliabide ekonomikoak lurraldeka banatzeko irizpide gisa, zer berezitasun dakarten programa hauek aukera-berdintasunari laguntze aldera. Bereziki baloratuko da lurralde baten despopulatze-fenomenoa, baita populazioaren sakabanatze geografikoa, uhartetasuna eta landa-inguruetako ikasleak eskolatzeak dituen premia espezifikoak ere.» Zazpi.  Aldatu egiten da 16. artikuluaren 2. paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

«2.  Lehen Hezkuntzaren helburua ikasleei honako hauek irakastea da: ahozko adierazpena eta ulermena, irakurketa, idazketa, kalkulua, kulturaren oinarrizko ideiak, elkarrekin bizitzeko ohitura, ikasten eta lan egiten, zentzu artistikoa, eta sormena eta afektibitatea. Horren guztiaren helburua da ikasleen nortasuna garatzen lagunduko duen prestakuntza integrala bermatzea eta haiek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari etekina ateratzeko moduan prestatzea.» Zortzi.  Aldatu egiten dira 17. artikuluko b), h) eta j) lerrokadak, eta honela geratzen dira idatzita:

«b) Honako hauek garatzea: bakarkako lanerako eta talde-lanerako ohiturak, ikasteko ahalegineko eta ardurarako ohiturak, eta beren buruarenganako konfiantzazko jarrerak, zentzu kritikoa, ekimen pertsonala, ikaskuntzarekiko jakinmina, ikaskuntzarekiko interesa eta sormena, eta jarrera ekintzailea.

h)  Natur zientziak, Gizarte Zientziak, Geografia, Historia eta Kulturaren oinarrizko alderdiak ezagutzea.

j)  Era askotako arte-adierazpenak eta -espresioak erabiltzea, eta irudiproposamenak eta ikus-entzunezkoak sortzen hastea.» Bederatzi.  18. artikulua honela geratzen da:

«1.  Lehen Hezkuntzak sei ikasturte ditu, eta izaera orokor eta integratzaileko hainbat arlotan antolatzen da.

2.  Ikasleek, ikasturte bakoitzean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo arlo hauek ikasi behar dituzte:

a)  Natur Zientziak.

b)  Gizarte Zientziak.

c)  Gaztelania eta Literatura.

d) Matematika.

e)  Atzerriko Lehen Hizkuntza.

3.  Ikasleek, ikasturte bakoitzean, ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo arlo hauek ikasi behar dituzte:

a)  Gorputz Hezkuntza.

b)  Erlijioa, edo Balio Sozial eta Zibikoak, gurasoek edo legezko tutoreek aukeratutakoaren arabera.

c)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo arlo hauetako bat gutxienez:

1) Arte-hezkuntza.

2)  Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

3)  Erlijioa, gurasoek edo legezko tutoreak 3.b) paragrafoan hori hautatu ez badute.

4)  Balio Sozial eta Zibikoak, gurasoek edo legezko tutoreek 3.b) paragrafoko aukeran hautatu ez badute.

4.  Ikasleek Hizkuntza Koofiziala eta Literatura arloa ikasi beharko dute autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean, hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan. Hala ere, salbuetsita geratu ahal dira arlo hori ikasi edo arlo horretan ebaluaziorik egin behar izatetik, kasuan kasuko autonomiaerkidegoko araudian ezarritako baldintzen arabera. Hizkuntza Koofiziala eta Literatura arloak Gaztelania eta Literatura arloaren tratamendu bera jasoko du.

Gainera, ikasleek autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko beste gairen bat ikasi ahal izango dute, hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera. Oraindik aukeratu gabeko ikasgai espezifikoen blokekoak, enborreko gaiak sakondu eta horietan laguntzekoak, edo zehazteko dauden gaiak izan daitezke.

5.  Etapa osoan, tutoretza-lanak bideratu eta lagundu egingo du ikasleen heziketa-prozesua, banakakoa zein taldekakoa.

6.  Irakurrizko ulermena, ahozko eta idatzizko adierazpena, ikus-entzunezko komunikazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ekintzailetza eta gizabide- eta konstituzio-hezkuntza arlo guztietan landuko dira, etapako zenbait arlotan berariazko tratamendua emateko aukera aparte utzi gabe.» Hamar.  19. artikuluan, ezabatu egiten da 2. paragrafoa.

Hamaika.  19. artikuluan 4. paragrafoa gehitzen da. Honako hau dio:

«4.  Gaztelania edo hizkuntza koofiziala laguntza gisa bakarrik erabiliko dira atzerriko hizkuntza ikasteko prozesuan. Ulermena eta ahozko adierazpena lehenetsiko dira.

Malgutze-neurriak eta atzerriko hizkuntza irakasteko eta ebaluatzeko ordezko metodologiak ezarriko dira desgaitasunen bat duten ikasleentzat, batez ere ahoz adierazteko zailtasunak dituztenentzat. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.» Hamabi.  20. artikulua honela geratzen da:

«20. artikulua.  Etaparen barruko ebaluazioa.

1.  Ikasleen ikasteko prozesuen ebaluazioa jarraitua eta orokorra izango da, eta ikasleek arlo guztietan egiten duten aurrerapena hartuko du kontuan.

Neurririk egokienak ezarriko dira, ebaluazioak gauzatzeko baldintzak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen beharrizanei egokitzeko.

2.  Ikaslea hurrengo ikasturte edo etapara pasatuko da helburuak lortu dituela eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-mailara iritsi dela irizten denean. Hala ez bada, etapan zehar behin bakarrik errepikatu ahal izango du, laguntzeko edo errekuperatzeko plan espezifiko batekin. Lehen Hezkuntzako hirugarren maila amaitzean eta Lehen Hezkuntzaren amaieran egingo den banan-banako ebaluazioko emaitzak hartuko dira bereziki aintzat.

3.  Ikastetxeek banan-banako ebaluazioa egingo diete Lehen Hezkuntzako hirugarren maila amaitzen duten ikasleei, hezkuntza-administrazioek agindutakoaren arabera. Horren bidez, ahozko eta idatzizko adierazpenean eta ulermenean, eta kalkuluan eta problemak ebaztean zer maila duten egiaztatuko da, hizkuntza bidez komunikatzeko eta matematikarako gaitasunen eskuratze-mailari buruz, beti ere. Ebaluazioaren emaitzak kontrakoak badira, irakasle- taldeak neurri ohiko edo ezohiko egokienak ezarri beharko ditu.

4.  Etapan zehar, arreta berezia jarriko zaie ikasleen arreta pertsonalizatuari, diagnostiko goiztiarrak egiteari eta eskolan arrakasta lortzeko laguntzamekanismoak ezartzeari.

5.  Estatutuaren arabera gaztelaniaz gain beste hizkuntza ofizial bat duten autonomia-erkidegoetan, ikasleak salbuetsirik egon litezke Hizkuntza Koofiziala eta Literatura arloaren ebaluazioa egitetik, autonomia-erkidegoaren kasuan kasuko araudiarekin bat etorriz.» Hamahiru.  Hona nola geratzen den idatzita 21. artikulua:

«21. artikulua.  Lehen Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa.

1.  Lehen Hezkuntzako seigarren maila amaitzean, ikasle guztiei bananbanako ebaluazioa egingo zaie. Horren bitartez, hizkuntza bidez komunikatzeko, matematikarako eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunen eskuratzemaila egiaztatuko da, baita etapako helburuak lortu diren ere.

2.  Gobernuak, autonomia-erkidegoekin kontsultatu ondoren, Espainiako hezkuntza-sistema osorako proben ebaluazio-irizpideak eta ezaugarri orokorrak ezarriko ditu, ebaluatzeko irizpide eta ezaugarriak lurralde osoan berberak direla ziurtatzeko.

3.  Ebaluazioaren emaitza mailatan adieraziko da. Ikasle bakoitzak lortutako maila txosten batean jasoko da, eta gurasoei edo legezko tutoreei emango zaie.

Txosten hori informatzailea eta orientatzailea izango da, bai ikasleek Lehen Hezkuntzako seigarren maila egin duten ikastetxearentzat, baita hurrengo ikasturtea egingo duten ikastetxearentzat, baita irakasleentzat, guraso edo legezko tutoreentzat eta ikasleentzat ere.

Hezkuntza-administrazioek hobetzeko plan espezifikoak ezarri ahal izango dituzte hezkuntza-administrazio horiek ezarrita dituzten balioak baino emaitza okerragoak lortu dituzten ikastetxe publikoetan.

Itunpeko ikastetxeetan, kasuan kasuko ituna arautzen duen legeari jarraituz jardungo da.» Hamalau.  23 bis artikulua gehitzen da; hauxe dio:

«23 bis artikulua.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako zikloak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapa jakintzagaitan dago antolatuta, eta bi ziklok osatzen dute, hiru ikasturtekoa lehenengoa eta ikasturte batekoa bigarrena.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloa edo laugarren maila propedeutikoa izango da funtsean.» Hamabost.  24. artikulua honela geratzen da:

«24. artikulua.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloaren antolaketa.

1.  Ikasleek, lehen eta bigarren ikasturteetan, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  b)  c)  d)  e)  f)  Biologia eta Geologia lehen ikasturtean.

Fisika eta Kimika bigarren ikasturtean.

Geografia eta Historia bi ikasturteetan.

Gaztelania eta Literatura bi ikasturteetan.

Matematika bi ikasturteetan.

Atzerriko Lehen Hizkuntza bi ikasturteetan.

2.  Ikasleek, hirugarren ikasturtean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  b)  c)  d)  e)  Biologia eta Geologia.

Fisika eta Kimika.

Geografia eta Historia.

Gaztelania eta Literatura.

Atzerriko Lehen Hizkuntza.

3.  Aukerako jakintzagai gisa, enborreko ikasgaien blokean Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematikak edo Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematikak ikasi beharko dute, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokienean, ikasleek aukeratzen dutenaren arabera.

4.  Ikasleek ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo jakintzagai hauek ikasi behar dituzte ikasturte bakoitzean:

a)  Gorputz Hezkuntza.

b)  Erlijioa, edo Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokionean, ikasleak berak aukeratzen duena.

c)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo jakintzagai hauetako bat gutxienez, eta lau gehienez. Ikasturte bakoitzean ezberdin bat hautatu ahal izango da:

1)  Kultura Klasikoa.

2)  Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza.

3)  Ekintzaile eta Enpresa Jardueren Hastapenak.

4) Musika.

5)  Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

6) Teknologia.

7)  Erlijioa, baina gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokionean, ikasleak berak 4.b) paragrafoan hori hautatu ez badute, ez bestela.

8)  Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokionean, ikasleak berak 4.b) paragrafoan hori hautatu ez badute, ez bestela.

5.  Ikasleek Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia ikasi beharko dute autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean, hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan. Hala ere, salbuetsirik egon daitezke ikasgai hori ikastetik edo ikasgai horretan ebaluaziorik egin behar izatetik, autonomiaerkidegoaren kasuan kasuko araudian ezarritakoaren arabera. Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiak Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren tratamendu bera jasoko du.

Gainera, ikasleek autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko beste jakintzagairen bat ikasi ahal izango dute, hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera. Oraindik aukeratu gabeko ikasgai espezifikoen blokekoak edo zehazteko dauden ikasgaiak izan daitezke.

Ikasturte bakoitzean, autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko jakintzagai ezberdin bat hauta daiteke.

6.  Irakurrizko ulermena, ahozko eta idatzizko adierazpena, ikus-entzunezko komunikazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ekintzailetza eta gizarte- eta konstituzio-hezkuntza arlo guztietan landuko dira, zikloko zenbait ikasgaitan tratamendu espezifikoa emateko aukera gorabehera.

7.  Ikasleak Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen ikasturtera errazago pasa daitezen, hezkuntza-administrazioek eta, hala dagokienean, ikastetxeek, lehen ikasturteko ikasgaiak jakintza-eremutan sailkatu ahal izango dituzte.» Hamasei.  25. artikulua honela geratzen da:

«25. artikulua.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren mailaren antolaketa.

1.  Gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokienean, ikasleek, bi hauetako bat hautatu ahal izango dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren ikasturterako:

a)  Batxilergoan hasteko irakaskuntza akademikoen aukera.

b)  Lanbide Heziketan hasteko irakaskuntza aplikatuen aukera.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren mailan hautatutako ikasgaiak ez dira lotesleak izango aukera bat zein bestea hartzeko orduan.

2.  Irakaskuntza akademikoen aukeran, ikasleek enborreko ikasgaien blokeko honako jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  b)  c)  d)  Geografia eta Historia.

Gaztelania eta Literatura.

Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematikak.

Atzerriko Lehen Hizkuntza.

3.  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasleek beste bi jakintzagai ikasi behar dituzte, gutxienez, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo aukerako jakintzagai hauetatik:

1)  Biologia eta Geologia.

2) Ekonomia.

3)  Fisika eta Kimika.

4) Latina.

4.  Irakaskuntza aplikatuen aukeran, ikasleek enborreko ikasgaien blokeko honako jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  b)  c)  d)  Geografia eta Historia.

Gaztelania eta Literatura.

Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematikak.

Atzerriko Lehen Hizkuntza.

5.  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasleek bi jakintzagai ikasi behar dituzte, gutxienez, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo aukerako jakintzagai hauetatik:

1)  Lanbide Jarduerara Aplikaturiko Zientziak.

2)  Ekintzaile eta Enpresen Jardueren Hastapenak.

3) Teknologia.

6.  Ikasleek ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo jakintzagai hauek ikasi behar dituzte:

a)  Gorputz Hezkuntza.

b)  Erlijioa edo Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokionean, ikasleak berak aukeratzen duena.

c)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera, eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo jakintzagai hauetako bat gutxienez, eta lau gehienez:

1)  Arte Eszenikoak eta Dantza.

2)  Kultura Zientifikoa.

3)  Kultura Klasikoa.

4)  Plastika, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza.

5) Filosofia.

6) Musika.

7)  Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

8)  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

9)  Erlijioa, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala dagokionean, ikasleak berak 6.b) paragrafoko aukeran hori hautatu ez badute, ez bestela.

10)  Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreak edo, hala dagokionean, ikasleak berak 6.b) paragrafoko aukeran hori hautatu ez badute, ez bestela.

11)  Ikasleak oraindik hautatu ez duen enborreko ikasgaien blokeko bat.

7.  Ikasleek Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia ikasi beharko dute autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean, hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan. Hala ere, salbuetsita egon daitezke jakintzagai hori ikasi edo jakintzagai horretan ebaluaziorik egin behar izatetik, autonomiaerkidegoaren kasuan kasuko araudian ezarritakoaren arabera. Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiak Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren tratamendu bera jasoko du.

Gainera, ikasleek autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko beste jakintzagairen bat ikasi ahal izango dute, hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren arabera eta, hala dagokionean, ikastetxeen eskaintzaren arabera. Jakintzagai hori oraindik aukeratu gabeko ikasgai espezifikoen blokekoa izan daiteke, edo enborreko ikasgaien edo ikasgai espezifikoen blokeetako jakintzagaietako baten edukia zabaltzekoa, edo zehazteko dauden jakintzagaien artekoa.

8.  Irakurrizko ulermena, ahozko eta idatzizko adierazpena, ikus-entzunezko komunikazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ekintzailetza eta gizarte- eta konstituzio-hezkuntza arlo guztietan landuko dira, ikasturte honetako zenbait jakintzagaitan berariazko tratamendua emateko aukera aparte utzi gabe.

9.  Hezkuntza-administrazioek eta, hala dagokienean, ikastetxeek ikasleei enborreko aukerako jakintzagaiak hautatzen laguntzeko ibilbideak prestatu ahal izango dituzte.

10.  Ikasleek aukera izan behar dute etapako helburuak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila lortzeko, bai irakaskuntza akademikoen bidean, bai irakaskuntza aplikatuen bidean.» Hamazazpi.  26. artikuluari, 6. paragrafoa gehitzen zaio. Honela dio:

«6.  Atzerriko hizkuntza ikasteko prozesuan, gaztelania edo hizkuntza koofiziala laguntza gisa bakarrik erabiliko dira. Ulermena eta ahozko adierazpena lehenetsiko dira.

Malgutze-neurriak eta atzerriko hizkuntza irakasteko eta ebaluatzeko ordezko metodologiak ezarriko dira desgaitasunen bat duten ikasleentzat, batez ere ahoz adierazteko zailtasunak dituztenentzat. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.» Hemezortzi.  27. artikulua honela geratzen da:

«27. artikulua.  Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak.

1.  Gobernuak, bada, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. ikasturtetik hasita garatzen diren ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programen betekizunak ezartzeko oinarrizko baldintzak zehaztuko ditu.

Hala egiten duenean, metodologia espezifiko bat erabiliko da, eta edukiak, jarduera praktikoak eta, hala badagokio, orokorrez besteko jakintzagaiak antolatuko dira horretarako. Horrela, ohiko bidetik egin ahal izango dute ikasleek laugarren ikasturtea, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua eskuratu ahal izango dute.

2.  Irakasle-taldeak ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bat gehitzeko proposamena egin ahal izango die gurasoei edo legezko tutoreei, edozein etapatan gutxienez ikasturte bat errepikatu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen ikasturtea eginda bigarren ikasturtera pasatzeko prest ez dauden edo, bigarren ikasturtea amaituta, hirugarrenera pasatzeko prest ez dauden ikasleentzat. Lehen kasuan, programa bigarren eta hirugarren ikasturteetan gauzatuko da eta, bigarren kasuan, hirugarren ikasturtean bakarrik.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren ikasturtea eginda laugarrenera pasatzeko prest ez dauden ikasleek ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bat egin ahal izango dute salbuespen gisa, hirugarren ikasturtea errepikatzeko.

3.  Programa horiek ikasteko zailtasun nabarmenak dituzten ikasleentzat izango dira bereziki, eta ez ikasi edo ahaleginik egiten ez dutenentzat.

4.  Hezkuntza-administrazioek, desgaitasunen bat izan eta programa horietan parte hartzen duten ikasleei, Espainiako hezkuntza-sisteman halako ikasleentzat oro har ematen diren laguntza-baliabideak bermatuko dizkiete.» Hemeretzi.  28. artikulua honela geratzen da:

«28. artikulua.  Ebaluazioa eta maila batetik bestera igarotzea.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen ikaskuntza-prozesuaren ebaluazioa jarraitua, prestagarria eta integratzailea izango da.

Neurririk egokienak ezarriko dira ebaluazioak egiteko baldintzak hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen beharrizanetara egokitzeko.

2.  Ikasleak etaparen barruko maila batetik bestera igarotzeko erabakiak ikasleen irakasle guztien artean hartuko dira, helburuak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila nola lortu diren kontuan hartuta.

Ikasleak ikasturte batetik bestera igaroko dira hautatutako jakintzagai guztiak gainditzen dituztenean, edo ebaluazio negatiboa gehienez ere bi jakintzagaitan dutenean. Ikasturtea errepikatu beharko dute hiru jakintzagai edo gehiagotan ebaluazio negatiboa dutenean, edo Gaztelania jakintzagaian eta Literatura eta Matematika jakintzagaian bietan ebaluazio negatiboa dutenean.

Salbuespen gisa, hiru jakintzagaitan ebaluazio negatiboa duen ikasle bat hurrengo ikasturtera igaro ahal izango da baldintza hauek guztiak betetzen direnean:

a)  Ebaluazio negatibodun jakintzagaietatik bi ez izatea aldi berean Gaztelania jakintzagaia eta Literatura eta Matematika jakintzagaia.

b)  Irakasle-taldeak uste izatea ebaluazio negatiboa izan duen jankintzagaien izaerak ez diola ikasleari oztopatzen hurrengo ikasturtea arrakastaz gauzatzea, errekuperatzeko aukerak dituela eta hurrengo ikasturtera pasatzeak mesede egingo diola bere bilakaera akademikoari.

c)  Eta ikasleari orientazio-aholkuan proposaturiko hezkuntza-arretako neurriak aplikatzen zaizkionean (Aurrerago, artikulu honen 7. paragrafoan aipatzen da orientazio-aholkua).

Salbuespen gisa ere, ikasleren bat hurrengo ikasturtera pasatu ahal izango da Gaztelania eta Literatura jakintzagaian eta Matematika jakintzagaian aldi berean ebaluazioa negatiboa izanda ere, honako kasu hauetan: irakasle-taldeak uste badu ebaluazio negatiboa duten jankintzagaien izaerak ez diola oztopatzen ikasleari hurrengo ikasturtea arrakastaz gauzatzea, errekuperatzeko aukerak dituela eta hurrengo ikasturtera pasatzeak bilakaera akademikoari mesede egingo diola, eta ikasleari orientazio-aholkuan proposaturiko hezkuntza-arretarako neurriak aplikatzen zaizkionean.

Paragrafo honen ondorioetarako, ikasleak bloke bakoitzetik hautatu behar dituen gutxieneko jakintzagaiak hartuko dira kontuan. Gainera, Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia daukaten ikasleen kasuan, autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien blokeko jakintzagai bat bakarrik hartuko da kontuan. Hala ere, ikasle horiek bloke horretako jakintzagai gehiago ere ikasi ahal izango dituzte. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte batzuetan eta besteetan izen bera duten jakintzagaiak jakintzagai ezberdintzat hartuko dira.

Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren parekotzat joko da hizkuntza koofiziala duten autonomiaerkidegoetan.

3.  Ikasleei ebaluazio negatiboko jakintzagaiak errekuperatzeko aukera emateko, hezkuntza-administrazioek ezarriko dituzte ikastetxeek aparteko probak antolatzeko baldintzak.

4.  Jakintzagai guztiak gainditu gabe hurrengo ikasturtera igarotzen direnek gainditu gabeko jakintzagaietan egin beharko dute matrikula, eta irakasle-taldeak gaitasunak indartzeko ezartzen dituen programak gauzatu beharko dituzte, eta programa horiei dagozkien ebaluazioak gainditu beharko dituzte. Zirkunstantzia hori kontuan hartuko da, aurreko paragrafoetan adierazi bezala, ikasturte batetik bestera igarotzeko orduan.

5.  Ikasleak behin bakarrik errepikatu ahal izango du ikasturte bera, eta gehienez bi ikasturte errepikatu ahal izango ditu etaparen barruan. Bigarren errepikapena hirugarren edo laugarren ikasturtean egin behar duenean, 4. artikuluaren 2. paragrafoan adierazitako adin-muga urtebetez luzatuko da.

Salbuespen gisa, ikasle batek bi aldiz errepikatu ahal izango du laugarren ikasturtea, betiere, etaparen aurreko ikasturterik errepikatu ez badu.

6.  Errepikapenak ezartzean, nolanahi ere, kontuan izango da curriculumbaldintzak ikasleen premietara egokituta egon behar direla eta zailtasunak gainditzera bideratuta egon behar direla.

7.  Ikasle guztiek helburuak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila egokia lortzea errazteko, hezkuntza-administrazioek hezkuntza-indargarriak ezarriko dituzte, arreta berezia jarriz hezkuntza-laguntza jasotzeko beharrizan espezifikoak dituztenei. Aldian-aldian eta ikasturte akademikoa amaitzean berrikusiko da neurri pertsonalizatuen aplikazioa.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lau ikasturteetako bakoitza amaitzean, ikasle bakoitzaren gurasoei edo legezko tutoreei orientazio-aholku bana emango zaie. Hor, helburuen eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-mailari buruzko txostena joango da, bai eta proposamen bat ere, guraso, legezko tutore edo, hala badagokio, ikaslearentzat, ikaslearentzat ibilbiderik egokiena zein izan litekeen adieraziz. Proposamen horretan, gainera, ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bat gauzatzea edo Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat ikastea iradoki daiteke.

8.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa amaitzean, edo bigarren ikasturtea eginda, ikasleak, salbuespen gisa, Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egitea hautatzen duenean, egindako ikasketen ziurtagiria emango zaio.

9.  Dagozkien estatutuen arabera, gaztelaniaz gain beste hizkuntza ofizial bat duten autonomia-erkidegoetan, ikasleak Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiaren ebaluazioa egitetik salbuetsi ahalko dira, kasuan kasuko erkidegoko araudiarekin bat etorriz.» Hogei.  29. artikulua honela geratzen da:

«29. artikulua.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa:

1.  Laugarren ikasturtea amaitzean, irakaskuntza akademikoen aukera zein irakaskuntza aplikatuen aukera hautatzen duten ikasleek banan-banako ebaluazioa egingo dute. Horren bidez, jarraian aipatzen diren jakintzagaiei lotuta, etapako helburuak eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila lortu dituztela egiaztatuko da:

a)  Enborreko ikasgaien bloketik hautatutako jakintzagai orokor guztiak, Biologia eta Geologia eta Fisika eta Kimika izan ezik. Azken horietako ebaluazioa egin beharko dute ikasleek, aukerako jakintzagaien artetik hautatzen badituzte, hurrengo paragrafoan adierazten denaren arabera.

b)  Laugarren ikasturtean, enborreko ikasgaien bloketik hautatutako aukerako jakintzagaietatik bi.

c)  Edozein ikasturtetarako ikasgai espezifikoen bloketik hautatutako jakintzagai bat, Gorputz Hezkuntza, Erlijioa edo Balio Etikoak izan ezik.

2.  Ikasleek irakaskuntza akademikoen aukera zein irakaskuntza aplikatuen aukera oinarri hartuta egin ahal izango dute ebaluazioa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren ikasturtean egindako aukera kontuan hartu gabe; bestela, ebaluazio berean bi aukerak oinarri izanik ere bai.

3.  Ebaluazio horretara aurkeztu ahalko dira jakintzagai guztietan ebaluazio positiboa izan duten ikasleak, edo gehienez ere bi jakintzagaitan ebaluazio negatiboa izan duten ikasleak, baldin eta ez badira Gaztelania eta Literatura jakintzagaia eta Matematika jakintzagaia aldi berean. Horri lotuta, Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren parekotzat joko da hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan.

Paragrafo honen ondorioetarako, ikasleak bloke bakoitzetik hautatu behar dituen gutxieneko jakintzagaiak hartuko dira kontuan. Gainera, Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia daukaten ikasleen kasuan, autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko blokeko jakintzagai bat bakarrik hartuko da kontuan. Hala ere, ikasle horiek bloke horretako jakintzagai gehiago ikasi ahal izango dituzte.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte desberdinetan izen bera duten jakintzagaiak jakintzagai ezberdintzat hartuko dira.

4.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak Espainiako hezkuntza-sistema osorako proben ebaluazio-irizpideak eta ezaugarriak ezarriko ditu, eta deialdi bakoitzerako probak diseinatu eta horien edukia zehaztuko du.

5.  Ebaluazioa gainditzeko, 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa lortu beharko da.

6.  Hautatutako aukeran oinarrituta ebaluazioa gainditzen ez dutenek, edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa igo nahi dutenek aukera izango dute, aldez aurretik eskatuta, hurrengo deialdietan ebaluazioa errepikatzeko.

Aukeretako batean oinarritutako ebaluazioa gainditu dutenek, nahi izanez gero, beste aukeran oinarritutako ebaluazioa egin ahal izango dute, eta, lehen deialdian gainditu ezean, hurrengo deialdietan errepikatu ahal izango dute, aurrez eskatuta.

Ikasleak gainditutako deialdietan lortutako kalifikaziorik altuena hartuko da kontuan.

Urtean bi deialdi egingo dira gutxienez, bata ohikoa eta bestea ohiz kanpokoa.» Hogeita bat.  30. artikulua honela geratzen da:

«30. artikulua.  Oinarrizko Lanbide Heziketa egiteko proposamena.

Irakasle-taldeak aukeran izango du gurasoei edo legezko tutoreei proposatzea – orientazio-aholkuaren bidez, hala badagokio– ikasleak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezan, gaitasunen eskuratze-maila dela-eta hala komeni bada, eta, betiere, lege organiko honetako 41.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira.» Hogeita bi.  31. artikulua honela geratzen da:

«31. artikulua.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua eskuratzeko amaierako ebaluazioa gainditu beharko da, baita etaparen amaieran 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa lortu ere. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa ponderazio honen bidez lortuko da:

a)  % 70 balioko du Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasitako jakintzagai bakoitzean eskuratutako zenbakizko kalifikazioen batez bestekoak.

b)  % 30 balioko du Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioan eskuratutako notak. Ikasleak, 29.1 artikuluak aipatzen duen moduan, amaierako ebaluazioa bi aukeren bitartez gainditu badu, amaierako kalifikazioa zehazteko, bi aukeretan eskuratutako nota kontuan izanik lortzen den kalifikaziorik altuena baliatuko da.

2.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-tituluak aukera ematen du lege organiko honen 3.4 artikuluan jasotako derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoak egiteko, irakaskuntza bakoitzerako ezartzen diren betekizunak beteta.

3.  Tituluan, amaierako ebaluazioa egitean oinarri izandako aukera edo aukerak agertu beharko dira, baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa ere.

Tituluan, eginbidez edo eranskin batean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazio berria agertuko da, baldin eta, ikasleak, aukera bera oinarri, beste ebaluazio bat egiten badu amaierako kalifikazioa igotzeko.

Ohar batean edo eranskin batean agertuko da, halaber, tituluan jasotzen denaz besteko aukera oinarri hartuta egindako amaierako ebaluazioa gainditu izana. Hala denean, bi aukeretan eskuratutako emaitzak kontuan izanik lortzen den kalifikaziorik altuena izango da amaierako kalifikazioa.

4.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin eta artikulu honetan aipatzen den titulua eskuratu ezean, ziurtagiri ofizial bat jasoko dute ikasleek, ikasitako urte kopurua eta etapako helburuen eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila jasotzen dituena.

5.  Hezkuntza-administrazioek arreta pertsonalizatua emateko neurriak ezarri ahal izango dituzte Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa egin baina gainditzen ez duten ikasleentzat.

6.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua lege organiko honetako 68. artikuluaren 2. paragrafoan araututako proba gainditzeagatik eskuratzen bada, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa proba horretan lortutako nota izango da.» Hogeita hiru.  32. artikuluko 2. eta 4. paragrafoak honela geratzen dira:

«2.  Batxilergoko ikasketak egiten hasteko, ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua izan beharko dute, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa, irakaskuntza akademikoen aukeran oinarritua, gaindituta izan beharko dute.

4.  Ikasleek lau urte egin ahal izango dituzte Batxilergoa egiten erregimen arruntean.» Hogeita lau.  34. artikulua honela geratzen da:

«34. artikulua.  Batxilergoaren antolamendu orokorra.

1.  Hezkuntza-administrazioek eta, hala dagokienean, ikastetxeek Batxilergoan eskain ditzaketen modalitateak honako hauek izango dira:

a) Zientziak.

b)  Giza eta Gizarte Zientziak.

c) Arteak.

2.  Atzerriko hizkuntza ikasteko prozesuan, gaztelania edo hizkuntza koofiziala laguntza gisa bakarrik erabiliko dira. Ulermena eta ahozko adierazpena lehenetsiko dira.

Atzerriko hizkuntza irakasteko, malgutze-neurriak eta ebaluatzeko ordezko metodologiak ezarriko dira desgaitasunen bat duten ikasleentzat, batez ere ahoz adierazteko zailtasunak dituztenentzat. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.

3.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, honako ikasketa hauen arteko aintzat hartzearen erregimena arautuko du: Batxilergoko ikasketak eta Lanbide Heziketako erdi-mailako heziketa-zikloak, Arte Plastikoak eta Diseinuaren erdi-mailako irakaskuntzak, eta erdi-mailako Kirol Irakaskuntza; hartara, kontuan hartu ahal izango dira gainditutako ikasketak, nahiz eta titulazioa lortu ez.» Hogeita bost.  Beste artikulu bat gehitzen da, 34 bis, eta honela geratzen da idatzita.

«34 bis artikulua.  Batxilergoko lehen ikasturtearen antolamendua.

1.  Ikasleek, Zientzien modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a) Filosofia.

b)  Gaztelania eta Literatura I.

c)  Matematika I.

d)  Atzerriko Lehen Hizkuntza I.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai hauetatik beste bi gutxienez:

1)  Biologia eta Geologia.

2)  Marrazketa Teknikoa I.

3)  Fisika eta Kimika.

2.  Ikasleek, Giza eta Gizarte Zientzien modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a) Filosofia.

b)  Gaztelania eta Literatura I.

c)  Atzerriko Lehen Hizkuntza I.

d)  Giza Zientzien ibilbiderako, Latina I; Gizarte Zientzien ibilbiderako, Gizarte Zientzietara Aplikatutako Matematika I.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo aukerako jakintzagai hauetako bi gutxienez, hurrengo etapara pasatzea errazten duten blokeetan antolatuta, hala dagokienean:

1) Ekonomia.

2)  Grekoa I.

3)  Gaur Egungo Munduaren Historia.

4)  Literatura Unibertsala.

3.  Ikasleek, Arteen modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a) Filosofia.

b)  Artearen Oinarriak I.

c)  Gaztelania eta Literatura I.

d)  Atzerriko Lehen Hizkuntza I.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo aukerako jakintzagai hauetako bi gutxienez:

1)  Ikus-entzunezko Kultura I.

2)  Gaur Egungo Munduaren Historia.

3)  Literatura Unibertsala.

4.  Ikasleek ikasgai espezifikoen blokeko ondorengo ikasgai hauek ikasi behar dituzte:

a)  Gorputz Hezkuntza.

b)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ondorengo ikasgai hauen artetik bi gutxienez eta hiru gehienez:

1)  Analisi Musikala I.

2)  Anatomia Aplikatua.

3)  Kultura Zientifikoa.

4)  Marrazketa Artistikoa I.

5)  Marrazketa Teknikoa I, gurasoek, legezko tutoreek edo ikasleak 1 e) 2. paragrafoan Marrazketa Teknikoa I hautatu ez badute.

6)  Musika Hizkuntza eta Praktika.

7) Erlijioa.

8)  Atzerriko Bigarren Hizkuntza I.

9)  Industria Teknologia I.

10)  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I.

11) Bolumena.

12)  Ikasleak oraindik hautatu ez duen enborreko ikasgaien blokeko bat.

5.  Ikasleek Hizkuntza Koofiziala eta Literatura gaia ikasi beharko dute autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean, hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan. Hala ere, gai hori ikasi edo gai horretan ebaluaziorik egin behar izatetik salbuetsi ahal izango dira, kasuan kasuko autonomia-erkidegoko araudian ezarritakoak dioenaren arabera. Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiak Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren tratamendu bera jasoko du.

Gainera, ikasleek autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko beste jakintzagairen bat ikasi ahal izango dute, hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera. Oraindik aukeratu gabeko ikasgai espezifikoen blokeko jakintzagaiak, enborreko ikasgaien edo ikasgai espezifikoen blokeetako jakintzagaietako baten edukia zabaltzeko baliatutakoak edo zehazteko dauden jakintzagaiak izan daitezke.

6.  Hezkuntza-administrazioek eta, hala dagokienean, ikastetxeek ikasleei enborreko aukerako ikasgaiak hautatzen laguntzeko ibilbideak prestatu ahal izango dituzte.» Hogeita sei.  34 ter artikulu berri bat gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«34 ter artikulua.  Batxilergoko bigarren ikasturtearen antolamendua.

1.  Ikasleek, Zientzien modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  Espainiako Historia.

b)  Gaztelania eta Literatura II.

c)  Matematika II.

d)  Atzerriko Lehen Hizkuntza II.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai hauetatik beste bi gutxienez:

1) Biologia.

2)  Marrazketa Teknikoa II.

3) Fisika.

4) Geologia.

5) Kimika.

2.  Ikasleek, Giza eta Gizarte Zientzien modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  Espainiako Historia.

b)  Gaztelania eta Literatura II.

c)  Atzerriko Lehen Hizkuntza II.

d)  Giza Zientzien ibilbiderako, Latina II; Gizarte Zientzien ibilbiderako, Gizarte Zientzietara Aplikatutako Matematika II.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko aukerako jakintzagai hauetako bi gutxienez, hurrengo etapara pasatzea errazten duten blokeetan antolatuta, hala dagokienean:

1)  Enpresa Ekonomia.

2) Geografia.

3)  Grekoa II.

4)  Artearen Historia.

5)  Filosofiaren Historia.

3.  Ikasleek, Arteen modalitatean, enborreko ikasgaien blokeko ondorengo jakintzagai orokor hauek ikasi behar dituzte:

a)  Artearen Oinarriak II.

b)  Espainiako Historia.

c)  Gaztelania eta Literatura II.

d)  Atzerriko Lehen Hizkuntza II.

e)  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, enborreko ikasgaien blokeko aukerako jakintzagai hauetako bi gutxienez:

1)  Arte Eszenikoak.

2)  Ikus-entzunezko Kultura II.

3) Diseinua.

4.  Hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera, ikasleek ikasgai espezifikoen blokeko jakintzagai hauetatik bi gutxienez eta hiru gehienez hautatuko dituzte:

a)  Analisi Musikala II.

b)  Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak.

c)  Marrazketa Artistikoa II.

d)  Marrazketa Teknikoa II, non eta gurasoek, legezko tutoreek edo ikasleak ez duten dagoeneko 1 e) 2. paragrafoan Marrazketa Teknikoa II hautatu.

e)  Administrazioaren eta Kudeaketaren Oinarriak.

f)  Filosofiaren Historia, non eta gurasoek, legezko tutoreek edo ikasleak ez duten dagoeneko 2 e) 5. paragrafoan Filosofiaren Historia hautatu.

g)  Musikaren eta Dantzaren Historia.

h)  Irudia eta Soinua.

i) Psikologia.

j) Erlijioa.

k)  Atzerriko bigarren hizkuntza II.

l)  Adierazpen Grafikoko eta Plastikoko teknikak.

m)  Industria Teknologia II.

n)  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak II.

ñ)  Ikasleak oraindik hautatu ez duen enborreko ikasgaien blokeko bat.

5.  Ikasleek Hizkuntza Koofiziala eta Literatura gaia ikasi beharko dute autonomiaerkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean, hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan. Hala ere, gai hori ikasi edo gai horretan ebaluaziorik egin behar izatetik salbuetsi ahal izango dira, kasuan kasuko autonomia-erkidegoko araudian ezarritakoak dioenaren arabera. Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiak Gaztelania eta Literatura jakintzagaiaren tratamendu bera jasoko du.

Gainera, ikasleek autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokeko beste ikasgairen bat ikasi ahal izango dute, hezkuntza-administrazio bakoitzak ezartzen duen araudiaren eta hezkuntza-eskaintzaren programazioaren eta, hala dagokienean, ikastetxeen eskaintzaren arabera. Gorputz Hezkuntza, oraindik aukeratu gabeko ikasgai espezifikoen blokeko jakintzagaiak, enborreko ikasgaien edo ikasgai espezifikoen blokeetako jakintzagaietako baten edukia zabaltzeko baliatutakoak edo zehazteko dauden jakintzagaiak izan daitezke.

6.  Hezkuntza-administrazioek eta, hala dagokienean, ikastetxeek ikasleei aukerako enborreko ikasgaiak hautatzen laguntzeko ibilbideak prestatu ahal izango dituzte.» Hogeita zazpi.  35. artikuluari 3. paragrafoa gehitzen zaio; hona hemen testua:

«3.  Batxilergoko ikasketak antolatzean, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleei jarriko zaie arreta berezia.» Hogeita zortzi.  36. artikulua honela geratzen da idatzita:

«36. artikulua.  Ebaluazioa eta maila batetik bestera igarotzea.

1.  Ikasleen ikaskuntza-prozesuaren ebaluazioa jarraitua izango da eta, jakintzagaien arabera bereizia. Jakintzagai bakoitzeko irakasleek erabakiko dute, ikasturtea amaitzean, ikasleak helburuak lortu ote dituen eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila egokira iritsi ote den ala ez.

Neurririk egokienak ezarriko dira ebaluazioak gauzatzeko baldintzak hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen beharrizanetara egoki daitezen.

2.  Ikasitako jakintzagaiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi jakintzagaitan ebaluazio negatiboa dutenean igaroko dira ikasleak Batxilergoko lehen mailatik bigarrenera. Edonola ere, lehen ikasturtean gainditu gabeko jakintzagaietan matrikulatu beharko dira bigarren urtean. Ikastetxeek errekuperaziojarduerak eta gainditu gabe geratu diren jakintzagaien ebaluazioa antolatu beharko dituzte.

Paragrafo honen ondorioetarako, ikasleak bloke bakoitzetik hautatu behar dituen gutxieneko jakintzagaiak hartuko dira kontuan. Gainera, Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia daukaten ikasleen kasuan, autonomia-erkidegoen konfigurazio askeko blokeko jakintzagai bat bakarrik hartuko da kontuan, nahiz eta ikasle horiek bloke horretako jakintzagai gehiago ere ikasi ahal izango dituzten.

Lege honetako 32.4 artikuluan Batxilergoa egiteko adierazitako gehieneko epea gainditu gabe, ikasleek Batxilergoko ikasturte bakoitza behin bakarrik errepikatu ahal izango dute, nahiz eta, salbuespen gisa, bi ikasturteetako bat bi aldiz errepikatu ahal izango duten, irakasle-taldeak horren aldeko txostena egin ondoren.

3.  Ikasleek gainditu gabeko jakintzagaien aparteko proba bat egin ahal izango dute, hezkuntza-administrazioek finkatutako egunetan.

4.  Bigarren ikasturtean jarraitasuna duten jakintzagaiak gainditzeko, lehen mailan dagozkion jakintzagaiak gainditu behar dira orobat. Elkarrekikotasun hori erregelamendu bitartez ezarriko da.

5.  Dagozkien estatutuen arabera gaztelaniaz gain beste hizkuntza ofizial bat duten autonomia-erkidegoetan, ikasleak Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaiaren ebaluazioa egitetik salbuetsi ahalko dira, kasuan kasuko erkidegoko araudiarekin bat etorriz.» Hogeita bederatzi.  Artikulu berri bat gehitzen da, 36 bis, eta honela geratzen da idatzita:

«36 bis artikulua.  Batxilergoko amaierako ebaluazioa.

1.  Ikasleek banan-banako ebaluazioa egingo dute Batxilergoa amaitzean.

Horren bidez, etapako helburuak lortu ote dituzten eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila zein den egiaztatuko dute, honako jakintzagai hauetan, betiere:

a)  Enborreko ikasgaien bloketik hautatutako jakintzagai orokor guztiak.

Bigarren ikasturtean jarraitasuna duten jakintzagaiak gainditzeko, bigarren ikasturtean ikasitako jakintzagaia bakarrik hartuko da kontuan.

b)  Edozein ikasturteko enborreko ikasgaien bloketik hautatutako aukerako jakintzagaietatik bi. Bigarren ikasturtearen eta lehenengoaren artean jarraitasuna duten jakintzagaiak jakintzagai bakar gisa hartuko dira; hala denean, bigarren ikasturtean ikasitako jakintzagaia bakarrik hartuko da kontuan.

c)  Edozein ikasturteko ikasgai espezifikoen bloketik hautatutako jakintzagai bat, Gorputz Hezkuntza edo Erlijioa izan ezik.

2.  Ebaluazioa jakintzagai guztietan ebaluazio positiboa lortu duten ikasleek bakarrik egin ahal izango dute.

Paragrafo honen ondorioetarako, ikasleak bloke bakoitzetik hautatu behar dituen gutxieneko jakintzagaiak bakarrik hartuko dira kontuan. Gainera, Hizkuntza Koofiziala eta Literatura jakintzagaia daukaten ikasleen kasuan, autonomiaerkidegoen konfigurazio askeko blokeko jakintzagai bat bakarrik hartuko da kontuan, nahiz eta ikasleek bloke horretako jakintzagai gehiago ere ikasi ahal izango dituzten.

3.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, Espainiako hezkuntza-sistema osorako proben ebaluazio-irizpideak eta ezaugarriak ezarriko ditu, eta deialdi bakoitzerako probak diseinatu eta horien edukia zehaztuko du.

4.  Ebaluazioa gainditzeko 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa lortu beharko da.

5.  Ebaluazioa gainditzen ez dutenek edo Batxilergoaren amaierako kalifikazioa igo nahi dutenek ebaluazioa errepikatu ahal izango dute hurrengo deialdietan, aldez aurretik eskatuta.

Ikasleek deialdietan lortutako kalifikaziorik altuena hartuko da kontuan.

Urtean bi deialdi egingo dira gutxienez, bata ohikoa eta bestea ohiz kanpokoa.» Hogeita hamar.  37. artikulua honela geratzen da:

«37. artikulua.  Batxilergo titulua.

1.  Batxilergoko titulua eskuratzeko, Batxilergoaren amaierako ebaluazioa gainditu beharko da, eta Batxilergoaren amaieran 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa lortu. Etapa honen amaierako kalifikazioa ponderazio honen bidez aterako da:

a)  % 60 balioko du Batxilergoan ikasitako jakintzagai bakoitzean eskuratutako zenbakizko kalifikazioen batez bestekoak.

b)  % 40 balioko du Batxilergoaren amaierako ebaluazioan eskuratutako notak.

2.  Batxiler-tituluak ahalmena emango du 3.5 artikuluan jasota dauden goimailako hezkuntzako irakaskuntzak egiteko. Tituluan, zein modalitate ikasi den adieraziko da, bai eta Batxilergoaren amaieran lortutako azken kalifikazioa ere.

3.  Batxilergoko jakintzagai guztietan ebaluazio positiboa izanda etaparen amaieran ebaluazioa gainditzen ez bada, ikasleek lege organiko honen 41.2 b), 41.3 a), eta 64.2 d) artikuluetan ezarritako lan eta irakaskuntzetarako balio duen ziurtagiri bat eskuratuko dute.» Hogeita hamaika.  38. artikulua honela geratzen da:

«38. artikulua.  Batxilergoko titulua edo baliokidea izanik unibertsitateko graduirakaskuntza ofizialetan onartzea.

1.  Unibertsitateek erabakiko dute ea Batxilergo-titulua edo baliokidea lortu duten ikasleak unibertsitateko gradu-irakaskuntza ofizialetan onartzeko irizpide bakartzat Batxilergoan izandako amaierako nota erabiliko duten edo ez.

2.  Gainera, Batxilergoko titulua edo baliokidea eskuratu duten ikasleak unibertsitateko gradu-irakaskuntza ofizialetan onartzeko prozedurak finkatu ahal izango dituzte unibertsitateek, Gobernuak ezarritako oinarrizko araudiarekin bat etorriz eta berdintasunaren, bazterkeriarik ezaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak errespetatuta. Prozedura horietan, Batxilergoan eskuratutako amaierako kalifikazioaren irizpideaz gain, honako balorazio-irizpide hauetako batzuk ere baliatuko dira:

a)  Batxilergoan ikasitako modalitatea eta jakintzagaiak, hautatutako titulazioari dagokionez.

b)  Batxilergoko ikasturteetako edo etaparen amaierako ebaluazioko jakintzagai zehatzetan eskuratutako kalifikazioak.

c)  Ikasketa edo lanbide-heziketa osagarria.

d)  Aurrez egindako goi-mailako ikasketak.

Gainera, salbuespen gisa, ezagutzen edota gaitasunen ebaluazio espezifikoak ezarri ahal izango dituzte.

Batxilergoan lortutako amaierako kalifikazioaren ponderazioa unibertsitateko hezkuntzan onartzeko prozeduraren amaierako emaitzaren % 60 izan beharko da, gutxienez.

Unibertsitateek erabaki ahal izango dute onartzeko prozedura guztiak edo batzuk batera egitea, bai eta onartzeko prozeduretan egindako balorazioen emaitzak elkarri aitortzea ere.

3.  Unibertsitatean onartzeko prozedurek desgaitasunen bat duten ikasleentzako irisgarritasun-baldintzak bete behar dituzte.» Hogeita hamabi.  Aldatu egiten da 39. artikuluaren 2., 3. eta 4. paragrafoen idazketa, eta beste paragrafo bat gehitzen zaio, 7.a; honela geratzen dira idatzita:

«2.  Hezkuntza-sistemaren barruan, Lanbide Heziketaren helburuak honako hauek dira: ikasleak lan egiteko prestatzea, bizitzan zehar gerta daitezkeen lanaldaketetara egokitzen laguntzea, garapen pertsonala eta herritartasun demokratikoa sustatzea, hezkuntza-sisteman eta enplegurako lanbide-heziketaren sisteman aurrera egitea ahalbidetzea eta bizitza osoko ikaskuntza bultzatzea.

3.  Hezkuntza-sistemaren barruan, Lanbide Heziketak Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak eta erdi- eta goi-mailakoak biltzen ditu. Modulutan antolatuta daude, iraupen aldagarria dute eta lanbide-alorretara egokitutako eduki teorikopraktikoak dituzte.

4.  Lanbide Heziketako tituluak, oro har, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta egongo dira, eta titulu horiek lortzeko bidea egiten duten Lanbide Heziketako zikloak honako hauek izango dira:

a)  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak.

b)  Erdi-mailako heziketa-zikloak.

c)  Goi-mailako heziketa-zikloak.

Irakaskuntza horien curriculuma Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren eskakizunetara eta lege organiko honen 6 bis artikuluko 4. paragrafoan ezarritakora egokituko da.

Gobernuak, baliokidetasunak eta baliozkotzeak zehazte aldera, Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 26. artikuluko 3. paragrafoan araututako profesionaltasun-ziurtagirien eta hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako tituluen arteko baliokidetasuna ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak garatuko ditu erregelamendu bidez eta egiaztatutako gaitasun-unitateez baliatuta.

7.  Lanbide Heziketako ikasketetan, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleei jarriko zaie arreta berezia.» Hogeita hamahiru.  40. artikulua honela geratzen da idatzita:

«40. artikulua.  Helburuak.

1.  Hezkuntza-sistemaren barruan, Lanbide Heziketak ikaskuntzako zenbait emaitza lortzen lagunduko die ikasleei, eta, hartara:

a)  Lanbide Heziketako titulu bakoitzaren gaitasunak garatzen.

b)  Dagokion produkzio-sektorearen antolamendua eta ezaugarriak, eta lanbideratzeko mekanismoak ulertzen.

c)  Lan-arloko legeria eta lan-harremanei lotutako eskubideak eta betebeharrak ezagutzen.

d)  Beren kabuz ikasten eta taldean lan egiten, eta bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta sozialaren eremu guztietan gatazken prebentzioan eta gatazka horien konponbide baketsuan prestatzen, genero-indarkeria prebenitzeari arreta berezia jarrita.

e)  Lanbide-aukera guztiak eskainiko dituen prestakuntza jasotzeko, gizonen, emakumeen eta desgaitasunen bat dutenen aukera-berdintasun eraginkorra sustatzen.

f)  Segurtasuna eta osasuna bermatuko dituzten baldintzekin lan egiten, eta lanean ager daitezkeen arriskuei aurrea hartzen.

g)  Etorkizunean ikasketak egitera eta produkzio-prozesuen bilakaerara eta gizarte-aldaketetara egokitzera motibatuko duen lanbide-nortasuna garatzen.

h)  Enpresa-jarduerak eta enpresa-ekimenak gauzatzeko ekintzaile-joera sendotzen.

i)  Ikasleak hezkuntza-sisteman aurrera egiteko prestatzen.

j)  Ingurumen-arriskuak ezagutu eta saihesten.

2.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloek ikaskuntza iraunkorreko gaitasunak eskuratu edo osatzen ere lagunduko diete ikasleei.

3.  Erdi-mailako heziketa-zikloek oinarrizko irakaskuntzako gaitasunak zabaltzen lagunduko dute, arlo edo sektore profesional batera egokituz, halako moldez non ikasleak bizitza osoan ikasteko aukera izango duen. Horrez gain, hezkuntza-sisteman aurrera egiten eta bizitza aktiboan modu arduratsuan eta autonomiaz sartzen ere lagunduko dute.» Hogeita hamalau.  41. artikulua honela geratzen da:

«41. artikulua.  Sartzeko eta onartua izateko baldintzak.

1.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, ondoko baldintza hauek guztiak bete beharko dira aldi berean:

a)  Hamabost urte beteak izatea, edo abian den urte naturalaren barruan betetzea, eta ez izatea hamazazpi urte baino gehiago zikloan sartzean edo abian den urte naturalean.

b)  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasturtea eginda izatea.

c)  Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko tutoreei proposatu izana ikasleak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat ikas dezan, 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.  Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete beharko da:

a)  Ondoko titulazio hauetakoren bat edukitzea:

1)  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua, ikasleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa hezkuntza aplikatuaren aukeran oinarrituta gainditu badu.

2)  Oinarrizko lanbide-titulua.

3)  Batxilergoko titulua.

4)  Unibertsitateko titulu bat.

5)  Lanbide Heziketako Teknikariaren edo Goi-mailako Teknikariaren titulua.

b)  Batxilergoko jakintzagai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen agiria izatea.

c)  Ikastetxe publikoetan edo hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe pribatuetan erdi-mailako zikloetan sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifiko bat gainditu izana, eta ikasturtea amaitzen den urtean 17 urte beteak izatea. Ikasturteko jakintzagaiak eta haien oinarrizko ezaugarriak Gobernuak arautuko ditu.

d)  Gobernuak ezarritako irizpideekin bat datorren sarbide-proba gainditu izana, eta proba egiten den urtean 17 urte beteak izatea.

Aurreko paragrafoetan aipatutako proba eta ikastaroek aukera eman behar dute erdi-mailako heziketa-zikloak probetxuz ikasteko behar diren ezagutzak eta gaitasunak egiaztatzeko, Gobernuak ezarritako irizpideekin bat etorriz.

Gainera, erdi-mailako heziketa-zikloetako plazen eskariak eskaintza gainditzen duenean, hezkuntza-administrazioek aukeran izango dute ikastetxean ikasleak onartzeko prozedurak ezartzea, Gobernuak erregelamenduz zehazten dituen baldintzekin bat etorriz.

3.  Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

a)  Batxilergoko titulua, unibertsitateko titulua edo Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua, edo Batxilergoko jakintzagai guztiak edo Gobernuak ezarritako irizpideekin bat datorren sarbide-proba gainditu izana egiaztatzen duen agiria izatea, eta proba hori egiten den urtean 19 urte beteak izatea.

Probak aukera eman behar du goi-mailako heziketa-zikloak probetxuz ikasteko behar diren ezagutzak eta gaitasunak egiaztatzeko, Gobernuak ezarritako irizpideekin bat etorriz.

b)  Goi-mailako heziketa-zikloetako plazen eskariak eskaintza gainditzen duenean, hezkuntza-administrazioek aukeran izango dute ikastetxean ikasleak onartzeko prozedurak ezartzea, Gobernuak erregelamenduz zehazten dituen baldintzekin bat etorriz.

4.  Sarbide-probak edo zikloan sartzeko prozeduretako probak gainditu ez dituzten ikasleek, edo eskuratutako kalifikazioak igo nahi dituzten ikasleek aukera izango dute ondorengo deialdietan proba horiek errepikatzeko, aurrez eskaera eginda.

5.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, sarbide-probak edo onartzeko prozeduretako probak edo horien zati bat egiteaz salbuesteari buruzko oinarrizko irizpideak ezarriko ditu. Salbuespen hori jasotako prestakuntzaren edo laneko esperientziaren arabera izango da, eta zikloa ikasi nahi duenak egiaztatu egin beharko du.

6.  Neurririk egokienak ezarriko dira ebaluazioetako probak egiteko baldintzak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen beharrizanetara egokitzeko.

Hogeita hamabost.  42. artikulua honela geratzen da idatzita:

«42. artikulua.  Eskaintzaren edukia eta antolamendua.

1.  Hezkuntza-administrazioei dagokie Lanbide Heziketako irakaskuntzen eskaintza programatzea, lege honek aitortzen dituen eskubideak errespetatuta.

2.  Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak lantokietan prestakuntza praktikoa egiteko fase bat izango du. Egindako lanbide-ikasketei lotutako lanesperientzia egiaztatzen dutenak fase hori bete behar izatetik salbuetsita geratuko dira. Adierazitako fasea eta salbuespena hezkuntza-administrazioek arautuko dituzte.

3.  Lanbide Heziketak lanbideen eremuko eduki zientifikoak, teknologikoak eta antolakuntzazkoak integratzea sustatuko du, baita jakintzagai instrumentalen edukiak ere, eta ikasleek garapen profesional, pertsonal eta sozialerako behar diren gaitasunak eskuratu eta zabaltzen dituztela bermatuko du.

4.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloek ikaskuntza iraunkorreko gaitasunak eskuratzen direla bermatuko dute, honako bloke komun hauetan antolatutako irakaskuntzak eskainiz:

a)  Komunikazioaren eta Gizarte Zientzien blokea; honako jakintzagai hauek izango ditu:

1) Gaztelania.

2)  Atzerriko Hizkuntza.

3)  Gizarte Zientziak.

4)  Hala egokitzen denean, Hizkuntza Koofiziala.

b)  Zientzia Aplikatuen blokea; honako jakintzagai hauek izango ditu:

1)  Testuinguru Pertsonalera Aplikaturiko eta Lanbide-eremu batean Ikasteko Matematika.

2)  Testuinguru Pertsonalera Aplikaturiko eta Lanbide-eremu batean Ikasteko Zientziak.

Zikloetako heziketa-programak garatzeko erabiltzen diren irizpide pedagogikoak ikasleen berariazko ezaugarrietara egokituko dira, eta taldeko lana sustatuko dute.

Era berean, tutoretzak eta hezkuntza- zein lanbide-orientazioak garrantzi berezia izango dute.

Gainera, Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzek Lanbide Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 7. artikuluak aipatzen duen Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren 1. mailako kualifikazioa eskuratzeko behar den prestakuntza bermatuko dute gutxienez.

Zikloak bi urtekoak izango dira, eta hezkuntza-administrazioek zehazten dituzten ikastetxeetan ezarriko dira.

Ikasleak lau urtez egon ahal izango dira, gehienez, Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat ikasten.

5.  Hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren barruan, ikastetxeek, erdimailako heziketa-zikloak egiten ari diren ikasleei, borondatezko jakintzagai hauek ikasteko eskaintza egin ahal izango diete, ikasleek errazago eduki dezaten beste irakaskuntza batzuetara pasatzeko aukera:

a)  b)  c)  d)  Komunikazioa Gaztelaniaz.

Komunikazioa Atzerriko Hizkuntzan.

Matematika Aplikatua.

Hala egokitzen denean, Komunikazioa Hizkuntza Koofizialean.

Gainera, ikasleei Lanbide Heziketako goi-mailako heziketa-zikloetara pasatzeko aukera errazte aldera, ikastetxeek, hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren barruan, kasuan kasuko lanbide-eremu edo -sektorearekin erlazionatutako borondatezko jakintzagaiak ikasteko aukera eskaini ahal izango diete. Horiek gaindituz gero, goi-mailako heziketa-zikloetan onartzea erraztuko du, Gobernuak erregelamenduz zehazten dituen baldintzetan.

Aurreko paragrafoetan adierazitako jakintzagaiak aurrez aurreko edo urrutiko modalitateetan eskaini ahal izango dira, eta ez dira izango erdi-mailako heziketazikloen curriculumaren parte.

6.  Malgutze-neurriak eta atzerriko hizkuntza irakasteko eta ebaluatzeko ordezko metodologiak ezarriko dira desgaitasunen bat duten ikasleentzat, batez ere, ahoz adierazteko zailtasunak dituztenentzat. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.» Hogeita hamasei.  Beste artikulu bat gehitzen da, 42 bis, eta hauxe dio:

«42 bis artikulua.  Espainiako hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketa duala.

1.  Espainiako hezkuntza-sisteman Lanbide Heziketa duala, enpresekin erantzunkidetasunean jardunda eta ikastetxe eta lantokien artean irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak bateratuta, ikasleek lanbide-kualifikazioa lortzea helburu duten prestakuntzarako ekintza eta ekimenen multzoa da.

2.  Hezkuntza-administrazioek hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketa duala garatu ahal izateko oinarrizko betekizun eta baldintzak arautuko ditu Gobernuak.» Hogeita hamazazpi.  43. artikulua honela geratzen da idatzita:

«43. artikulua.  Ebaluazioa.

1.  Oinarrizko Lanbide Heziketan eta erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloetan ikasleek ikasitakoaren ebaluazioa lanbide-moduluka eta, egokia denean, jakintzagai edo blokeka egingo da, Gobernuak erregelamenduz zehazten dituen baldintzekin bat etorriz.

2.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak eta erdi- eta goi-mailako heziketazikloak gainditzeko, modulu guztietan eta, hala egokitzen denean, horiek osatzen dituzten jakintzagai eta blokeetan, ebaluazio positiboa lortu beharko da.» Hogeita hemezortzi.  44. artikulua honela geratzen da idatzita:

«44. artikulua.  Tituluak eta baliozkotzeak.

1.  Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat gainditzen duten ikasleek dagokien oinarrizko lanbide-titulua jasoko dute.

Oinarrizko lanbide-tituluak hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako erdimailako heziketa-zikloetan sartzeko aukera emango du.

Oinarrizko lanbide-titulua duten ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua eskuratu ahal izango dute lege organiko honen 29.1 artikuluak aipatzen dituen bi aukeretako edozein hautatuta. Horretarako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa gainditu beharko dute, hautatzen duten aukeraren arabera ikasi beharreko enborreko irakasgaien blokeko gutxieneko jakintzagaiei dagokienez. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioan lortutako nota izango da.

Gainera, 1. mailako profesionaltasun-ziurtagirien bidez edo ezarritako egiaztatze- eta ebaluazio-prozeduraren bidez oinarrizko lanbide-titulu batean jasotako lanbide-gaitasunen unitateak egiaztatuta dituzten 22 urtetik gorakoek oinarrizko lanbide-titulua eskuratuko dute hezkuntza-administrazioen eskutik.

2.  Lanbide Heziketako erdi-mailako heziketa-zikloak gainditzen dituzten ikasleek dagokion lanbideko teknikari-titulua jasoko dute.

Teknikari-tituluak hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbidea emango du, onartzeko prozedura gaindituz gero.

3.  Lanbide Heziketako goi-mailako heziketa-zikloak gainditzen dituzten ikasleek dagokien lanbideko goi-mailako teknikariaren titulua jasoko dute.

Goi-mailako teknikariaren tituluak unibertsitateko gradu-ikasketetarako sarbidea emango du, unibertsitatean onartzeko prozedura gaindituz gero.

4.  Lanbide-heziketako Teknikariaren edo Goi-mailako Teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua eskuratu ahal izango dute. Horretarako, Batxilergoaren amaierako ebaluazioa gainditu beharko dute, hautatzen duten modalitatearen eta aukeraren arabera ikasi beharreko enborreko irakasgaien blokeko gutxieneko jakintzagaiei dagokienez.

Batxilergoko tituluan, adierazi beharko da ezen titulu hori aurreko lerrokadan adierazitako moduan eskuratu dela, eta Batxilergoaren amaierako kalifikazioa ere aipatu beharko da, hau da, Batxilergoaren amaierako ebaluazioan eskuratutako nota.

5.  Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bakoitzeko edo erdi- edo goi-mailako heziketa-ziklo bakoitzeko irakaskuntza guztiak gainditzen ez dituzten ikasleek gainditutako lanbide-moduluen eta, hala denean, bloke edo jakintzagaien ziurtagiri akademikoa jasoko dute. Ziurtagiri horrek ondorio akademikoak izango ditu (egiaztatze partziala eta metagarria) Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren arabera eskuratutako lanbide-gaitasunak egiaztatzeari begira.

6.  Gobernuak, dagozkion kide anitzeko organoekin kontsultatu ondoren, Lanbide Heziketako erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloen eta gainerako irakaskuntza eta ikasketa ofizialen arteko baliozkotzeak eta baliokidetasunak arautuko ditu.» Hogeita hemeretzi.  46. artikuluaren 1. paragrafoa honela geratzen da:

«1.  Arte-irakaskuntza profesionalen curriculuma lege organiko honen 6 bis artikuluko 3. paragrafoan ezarritako prozeduraren bidez definituko da.» Berrogei.  50. artikulua honela geratzen da idatzita:

«1.  Musika edo Dantzako Lanbide Hezkuntza gainditzeak eskubidea emango du dagokion teknikari-titulua lortzeko.

2.  Musikako edo Dantzako Lanbide Irakaskuntzako teknikari-titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua eskuratu ahal izango dute. Horretarako, Batxilergoaren amaierako ebaluazioa gainditu beharko dute, hautatzen duten modalitatearen eta aukeraren arabera ikasi beharreko enborreko irakasgaien blokeko gutxieneko jakintzagaiei dagokienez.

Batxilergoko tituluan adierazi beharko da titulu hori aurreko paragrafoan adierazitako moduan eskuratu dela, baita Batxilergoaren amaierako kalifikazioa ere, hau da, Batxilergoaren amaierako ebaluazioan eskuratutako nota.» Berrogeita bat.  53. artikuluko 2. paragrafoa honela geratzen da:

«2.  Arte Plastikoetako eta Diseinuko Teknikari-tituluak Batxilergoko edozein modalitatetara zuzenean sartzeko aukera emango du.» Berrogeita bi.  Honela geratzen da idatzita 54. artikuluko 3. paragrafoa:

«3.  Musikako edo Dantzako goi-mailako ikasketak amaitzen dituzten ikasleek Musikako edo Dantzako Goi-mailako titulua lortuko dute, dagokien espezialitatean.

Titulu hori, ondorio guztietarako, Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoa eta unibertsitateko Gradu-tituluaren baliokidea izango da. Aplikatzekoa den araudiak unibertsitateko Gradu-titulua izatea eskatzen duenean, Musikako edo Dantzako goi-mailako titulua duenak baldintza hori betetzen duela ulertuko da.» Berrogeita hiru.  Honela geratzen da idatzita 55. artikuluko 3. paragrafoa:

«3.  Arte dramatikoko ikasketak gainditzen dituzten ikasleek Arte Dramatikoko goi-mailako titulua lortuko dute. Titulu hori, ondorio guztietarako, Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoa eta unibertsitateko Gradu-tituluaren baliokidea izango da. Aplikatzekoa den araudiak unibertsitateko Gradu-titulua izatea eskatzen duenean, Arte Dramatikoko goi-mailako titulua duenak baldintza hori betetzen duela ulertuko da.» Berrogeita lau.  Honela geratzen da idatzita 56. artikuluko 2. paragrafoa:

«2.  Ikasketa horiek gainditzen dituzten ikasleek Kultura-ondasuna zaintzeko eta zaharberritzeko ikasketen goi-mailako titulua lortuko dute. Titulu hori, ondorio guztietarako, Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoa eta unibertsitateko Gradu-tituluaren baliokidea izango da. Aplikatzekoa den araudiak unibertsitateko Gradu-titulua izatea eskatzen duenean, Kulturaondasuna zaintzeko eta zaharberritzeko goi-mailako titulua duenak baldintza hori betetzen duela ulertuko da.» Berrogeita bost.  Honela geratzen dira 57. artikuluko 3. eta 4. paragrafoak:

«3.  Arte Plastikoetako goi-mailako ikasketekin (zeramikaren goi-mailako ikasketak eta beiraren goi-mailako ikasketak barnean hartuta), Arte Plastikoetako goi-mailako titulua lortuko da, dagokion espezialitatean. Titulu hori, ondorio guztietarako, Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoa eta unibertsitateko Gradu-tituluaren baliokidea izango da. Aplikatzekoa den araudiak unibertsitateko Gradu-titulua izatea eskatzen duenean, Arte Plastikoetako goi-mailako titulua duenak baldintza hori betetzen duela ulertuko da.

4.  Diseinuko goi-mailako ikasketak eginda Diseinuko ikasketen goi-mailako titulua lortuko da, dagokion espezialitatean. Titulu hori, ondorio guztietarako, Goimailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoa eta unibertsitateko Gradu-tituluaren baliokidea izango da. Aplikatzekoa den araudiak unibertsitateko Gradu-titulua izatea eskatzen duenean, Diseinuko goi-mailako titulua duenak baldintza hori betetzen duela ulertuko da.» Berrogeita sei.  Beste bi paragrafo gehitzen dira 58. artikuluan, 7.a eta 8.a. Honako hau diote:

«7.  Hezkuntza-administrazioek goi-mailako arte-eskolak unibertsitateetara atxiki ahal izango dituzte hitzarmen bidez, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 11. artikuluan adierazitakoaren arabera.

8.  Hezkuntza-administrazioek prozedurak ezarri ahal izango dituzte kontserbatorioen eta goi-mailako arte-eskolen autonomia bultzatzeko eta antolaketa eta kudeaketa errazteko.» Berrogeita zazpi.  Honela idatzita geratzen da 59. artikuluko 1. paragrafoa:

«1.  Hizkuntzak irakastearen helburua da ikasleak hizkuntzak egokiro erabiltzeko trebatzea, hezkuntza-sistemaren etapa arruntetatik kanpo. Irakaskuntza horiek honako hiru maila hauetan antolatuta daude: oinarrizkoa, bitartekoa eta aurreratua. Maila horiek, hurrenez hurren, bat etorriko dira Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A, B eta C mailekin. Maila horiek A1, A2, B1, B2, C1 eta C2 mailetan banatzen dira.

Oinarrizko mailako irakaskuntzen ezaugarriak eta antolamendua hezkuntzaadministrazioek finkatuko dituzte.» Berrogeita zortzi.  Honela idatzita geratzen da 62. artikuluko 1. paragrafoa:

«1.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, hizkuntzen irakaskuntzen tituluen eta hezkuntza-sistemako irakaskuntzen gainerako tituluen arteko baliokidetasuna finkatuko du.» Berrogeita bederatzi.  Honela idatzita geratzen da 63. artikuluko 4. paragrafoa:

«4.  Kiroletako irakaskuntzen curriculuma Lanbide Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren eskakizunetara eta lege organiko honen 6 bis artikuluko 3. paragrafoan ezarritakora egokituko da.» Berrogeita hamar.  Honela idatzita geratzen da 64. artikulua:

«64. artikulua.  Antolaketa.

1.  Kirol-irakaskuntzak bi mailatan egituratuko dira: erdiko maila eta goiko maila. Gainera, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta egon daitezke.

2.  Erdi-mailan sartzeko, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua eduki beharko da, irakaskuntza aplikatuen aukeraren bitartez edo irakaskuntza akademikoen aukeraren bitartez lortua. Goi-mailan sartzeko, Kirol-teknikariaren titulua izan behar da, erregelamenduz ezarritako kirol-modalitate edo -espezialitatekoa, eta honako titulu hauetako bat ere izan beharko da, gutxienez:

a)  b)  c)  d)  Batxilergoko titulua.

Goi-mailako Teknikariaren titulua.

Unibertsitateko titulu bat.

Batxilergoko jakintzagai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen agiria.

Aurreko paragrafoan adierazitako titulu edo ziurtagiririk izan ez baina hezkuntzaadministrazioek araututako sarbide-proba bat gainditzen duten ikasleek ere izango dute irakaskuntza horien erdiko maila eta goiko maila egiteko aukera. Bide horretatik erdiko maila egiteko, beharrezkoa izango da gutxienez hamazazpi urte izatea, eta goiko maila egiteko, berriz, gutxienez hemeretzi izatea (proba egiten den urtean beteak), edota hemezortzi, lortu nahi denarekin lotutako teknikari-titulu bat jaso izana egiaztatzen bada.

Aurreko lerrokadan aipatzen diren probek, erdiko mailari dagokionez, behar besteko ezagutza eta gaitasunak egiaztatzea ahalbidetu behar dute, eta, goiko mailari dagokionez, berriz, batxilergoko helburuekiko heldutasuna egiaztatzea, irakaskuntza horiek probetxuz egin ahal izateko, Gobernuak ezartzen dituen irizpideekin bat etorriz.

3.  Modalitate eta espezialitate jakinen kasuan, hezkuntza-administrazioek egindako proba bat gainditzea, kirol-merezimenduak egiaztatzea edo bi betekizunak batera betetzea eskatu ahal izango da. Gobernuak probaren eta kirol-merezimenduen ezaugarriak arautuko ditu, kasuan kasuko irakaskuntza probetxuz egiteko behar diren baldintzak betetzen direla frogatzeko. Kirolmerezimenduak laneko edo kiroleko esperientziarekin edo egiaztatutako trebakuntzarekin baliozkotzeko aukerak ere arautuko ditu.

4.  Kirol-irakaskuntzak iraupen aldagarriko zenbait bloketan eta modulutan antolatuko dira. Bloke eta modulu horiek, bestalde, lanbide- eta kirol-arloetara egokitutako jakintza-arlo teoriko eta praktiko batzuk izango dituzte.

5.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, kirolirakaskuntzen ikasketei dagozkien titulazioak, horietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak eta irakaskuntza horiek eman ahal izango dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezarriko dituzte.» Berrogeita hamaika.  65. artikulua honela geratzen da idatzita:

«65. artikulua.  Tituluak eta baliozkotzeak.

1.  Erdi-mailako kirol-irakaskuntzak gainditzen dituztenek kirol-teknikariaren titulua jasoko dute, dagokien kirol-modalitatean edo kirol-espezialitatean.

2.  Goi-mailako kirol-irakaskuntzak gainditzen dituztenek goi-mailako kirolteknikariaren titulua jasoko dute, dagokien kirol-modalitatean edo kirolespezialitatean.

3.  Kirol-teknikariaren tituluak Batxilergoko modalitate guztietara sartzeko aukera emango du.

4.  Goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak unibertsitate-ikasketak egiteko aukera emango du, ikaslea onartzeko prozedura gaindituz gero.

5.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin eta dagokion kide anitzeko organoen iritzia entzun ondoren, kirol-irakaskuntzen eta gainerako irakaskuntza eta ikasketa ofizialen arteko baliozkotzeen eta baliokidetasunen araubidea arautuko du.» Berrogeita hamabi.  Beste lerrokada bat gehitzen zaio 66. artikuluaren 3. paragrafoari, h); honako hau dio:

«h)  Enpresak sortzeko eta enpresen jarduera eta ekimenak gauzatzeko behar diren ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak eskuratu, zabaldu eta berritzea.» Berrogeita hamahiru.  Beste paragrafo bat gehitzen zaio 67. artikuluari, 9.a; honako hau dio:

«9.  Inguruabar bereziak kontuan hartuta, erregelamenduz ezarri ahal izango dira helduen hezkuntzarako curriculum espezifikoak, lege honetan ezarritako tituluetako bat lortu ahal izan dezaten.» Berrogeita hamalau.  68. artikulua honela geratzen da idatzita:

«68. artikulua.  Derrigorrezko irakaskuntzak.

1.  Oinarrizko hezkuntzari dagozkion gaitasunak eta jakintzak eskuratu nahi dituzten helduei beren egoerara eta premietara egokitutako eskaintza egingo zaie.

2.  Hezkuntza-administrazioei dagokie, beren eskumenen esparruan, aldianaldian probak antolatzea, hemezortzi urtetik gorakoek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua zuzenean eskura dezaten, lege organiko honetako 25.1 artikuluak aipatzen dituen bi aukeretako batean oinarrituta, betiere etapako helburuak lortu eta kasuan kasuko gaitasunen eskuratze-maila egokira iristen badira. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa proba horietan lortutako nota izango da.

Gainera, hezkuntza-administrazioek probetara aurkezten direnen aukeraberdintasuna, bazterkeriarik eza eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarritasun unibertsala ziurtatzeko neurriak hartzen direla zainduko dute.

3.  Hamazazpi urtetik gorakoentzat, hezkuntza-administrazioek Oinarrizko Lanbide Teknikariaren titulua eskuratzeko heziketa-programak ezarri ahalko dituzte.

Osatu ere osatu ahal izango dituzte Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntza horiek, 30, 41.1 eta 42.4 artikuluetan adierazitakoarekin bat etorriz.» Berrogeita hamabost.  69. artikuluko 4. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«4.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenak baliatuta, aldian-aldian probak antolatuko dituzte Batxilergoko titulua eta Lanbide Heziketako tituluak zuzenean eskuratzeko, Gobernuak erregelamenduz ezartzen dituen baldintzekin eta ezaugarriekin bat etorriz. Batxilergoko titulua lortzeko probak egiteko, hogei urte izan behar dira; teknikari-titulua eta oinarrizko lanbide-titulua lortzeko probak egiteko, hemezortzi urte izan behar dira; eta goi-mailako teknikari titulua lortzeko probak egiteko, hogei urte, edota hemeretzi, teknikari-titulua izanez gero.

Gainera, hezkuntza-administrazioek probetara aurkezten direnen aukeraberdintasuna, bazterkeriarik eza eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarritasun unibertsala ziurtatzeko neurriak hartzen direla zainduko dute.» Berrogeita hamasei.  69. artikuluko 5. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«5.  Hemezortzi urtetik gorakoek goi-mailako arte-irakaskuntzak zuzenean egiteko aukera izango dute, hezkuntza-administrazioek araututako eta antolatutako berariazko proba bat gaindituz gero. Irakaskuntzak probetxuz gauzatzeko beharrezkoak diren jakintzak, trebetasunak eta gaitasunak egiaztatuko ditu proba horrek. Musika edo dantzako goi-mailako ikasketak egiteko gutxieneko adina hamasei urte izango dira.» Berrogeita hamazazpi.  71. artikuluko 1. eta 2. paragrafoak honela geratzen dira idatzita:

«1.  Ikasle guztiek ahalik eta garapen pertsonal, intelektual, sozial eta emozional handiena eta lege honetan ezarritako helburu orokorrak lortzeko beharrezkoak diren baliabideak jarriko dituzte hezkuntza-administrazioek.

Lehentasunezko ikastetxeen planak ezarri ahal izango dituzte, desabantaila sozialean dauden ikasleak eskolatzen dituzten ikastetxeei laguntzeko, batez ere.

2.  Halaber, hezkuntza-administrazioek beharrezko diren baliabide guztiak ziurtatu behar dituzte, hartara, hezkuntza-premia bereziak izateagatik, ikasteko aparteko zailtasunak izateagatik, AGHN izateagatik, adimen-gaitasun handiak izateagatik, hezkuntza-sisteman berandu sartzeagatik edo egoera pertsonalak edo eskolako historialak hala eskatzeagatik arruntaz bestelako hezkuntza-arreta behar duten ikasleek euren gaitasun pertsonalak ahalik eta gehien garatu ahal izan ditzaten, eta, nolanahi ere, ikasle guztientzat ezarritako helburu orokorrak lortu ahal izan ditzaten.» Berrogeita hemezortzi.  76. artikulua honela geratzen da idatzita:

«76. artikulua.  Esparrua.

Hezkuntza-administrazioek adimen-gaitasun handiak dituzten ikasleak identifikatzeko eta haien premiak balioesteko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dituzte. Halaber, ekintza-planak aukeratzea dagokie, baita premia horietara egokituta dauden curriculuma aberasteko programak ere, ikasleek gaitasunak ahalik eta gehien gara ditzaten.» Berrogeita hemeretzi.  II. tituluko I. kapituluan, laugarren atala eta 79 bis artikulua gehitzen dira; honako hau diote:

«Laugarren atala. Ikasteko zailtasun bereziak dituzten ikasleak 79 bis artikulua.  Eskolatzeko eta arreta emateko neurriak.

1.  Hezkuntza-administrazioek ikasteko zailtasun bereziak dituzten ikasleak identifikatzeko eta haien premiak garaiz balioesteko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dituzte.

2.  Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleak normalizazio- eta inklusio-printzipioei jarraituz eskolatuko dira. Eskolatzeak ikasle horien diskriminaziorik eza eta hezkuntza-sisteman sartzeko eta irauteko berdintasun eraginkorra ziurtatuko du.

3.  Ikasle horien hezkuntza-premiak ahalik eta azkarren identifikatu eta neurtuko dituzte, bai eta haietan esku hartu ere, hezkuntza-administrazioek ezarritako baldintzetan.» Hirurogei.  84. artikuluko 2. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«2.  Nahikoa leku ez dagonenean, ikasleak onartzeko prozesuak honako lehentasun-irizpideei jarraituko die, artikulu honen 7. paragrafoan ezarritakoa eragotzi gabe: ikasleek ikastetxean bertan matrikulatutako anai-arrebak edo bertan lan egiten duten gurasoak edo legezko tutoreak izatea, gurasoren baten edo legezko tutoreren baten bizilekua edo lanlekua hurbil egotea, familia-unitatearen per capita errenta, legez familia ugaria izatea eta ikaslearen edo gurasoren edo anaia-arrebaren baten desgaitasuna. Nolanahi ere, irizpide horietako ezein ez da baztertzailea izango.

Hala ere, hezkuntza-administrazioak aitortutako curriculum-espezializazio bat aitortuta duten edo ikastetxeen kalitatea sustatzeko ekintza batean parte hartzen duten ikastetxeek (122 bis artikuluan deskribatutako ekintza batean, esan nahi da) derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoetan onartzeko eskaerei esleitutako puntuazioaren ehuneko 20 gehienez ikaslearen errendimendu akademikoaren irizpiderako gorde ahal izango dute. Beharrezkoa bada, murriztu ere murriztu ahal izango da ehuneko hori, sistemaren zuzentasunaren eta kohesioaren irizpideak haustea saihesteko.» Hirurogeita bat.  84. artikuluko 3. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«3.  Ez da diskriminaziorik izango honako arrazoi hauengatik: jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia, edota beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal edo sozial.

Ez da diskriminaziotzat joko ikasleak onartzean edo irakaskuntza antolatzean sexuaren araberako bereizketak egitea, betiere ematen den irakaskuntza Irakaskuntzaren arloko Diskriminazioen Aurkako Borrokari buruzko Konbentzioaren 2. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz garatzen bada (UNESCOren Biltzar Orokorrak 1960ko abenduaren 14an onartua).

Sexuaren arabera bereizitako hezkuntza hautatzeagatik, familiei, ikasleei eta ikastetxeei ez zaie inola ere emango tratu okerragorik, ezta desabantailarik ere, hezkuntza-administrazioekin hitzarmenak izenpetzean edo beste edozein alderditan. Ondorio horietarako, ikastetxeek sistema hori hautatzeko hezkuntzaarrazoiak azaldu beharko dituzte hezkuntza-proiektuan, baita berdintasuna bultzatzeko garatuko dituzten neurri akademikoak ere.» Hirurogeita bi.  84. artikuluko 7. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«7.  Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza edo Batxilergoa ematen duten ikastetxe publikoetan ikasleak onartzeko prozeduretan, plaza nahikorik ez dagoenean, ikastetxe horiek atxikita dituzten Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetatik datozen ikasleek izango dute lehentasuna. Itunpeko ikastetxe pribatuen kasuan, prozedura antzekoa izango da, betiere irakaskuntza horiek funts publiko bidez lagundutakoak badira.

Halaber, gurasoetako baten edo legezko tutoreetako baten bizitokiari edo lantokiari dagokion eskolatze-eremuan, honako ikasle hauek izango dute lehentasuna: ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatzeko arrazoia gurasoetako edo legezko tutoreetako batek mugikortasun behartua duenean edo genero-indarkeriaren ekintzen ondoriozko bizileku-aldaketa dela-eta familia-unitatea lekuz aldatzeko beharra denean.» Hirurogeita hiru.  Aldatu egiten da 85. artikuluaren 2. paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

«2.  Ikasleak Lanbide Heziketako erdi-mailako edo goi-mailako heziketazikloetan onartzeko prozeduretan, lege honen 41. artikuluan ezarritakoa beteko da dauden plazak nahikoa ez direnean.» dio:

Hirurogeita lau.  85. artikuluan, beste paragrafo bat gehitzen da, 4.a, eta honako hau «4.  Urrutiko irakaskuntzen eskaintzan, berariazko irizpide gehigarriak ezarri ahalko dira pertsona helduen egoera pertsonalaren eta laneko egoeraren arabera.» Hirurogeita bost.  86. artikuluko 3. paragrafoa honela geratzen da:

«3.  Familiek, seme-alabak ikastetxe batean eskolaratu nahi dituztenean, seme-alabak onartzeko eskaera bat aurkeztu ahal izango diote ikastetxe horri.

Eskaera horiek, nolanahi ere, bideratu egin beharko dira, eta ikastetxeei jakinarazi egin beharko zaizkie onarpen-eskaera horiek.» Hirurogeita sei.  87. artikuluko 2. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«2.  Hezkuntza-laguntzarako premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko eta haien hezkuntzarako eskubidea bermatzeko, hezkuntza-administrazioek ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen plazen zati bat gorde beharko diete ikasle horiei, aurretiko izen-ematea eta matrikula egiteko aldia amaitu arte.

Era berean, hezkuntza-administrazioek baimena eman ahalko dute eskolatzeeremu bereko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasgelako ikasleen gehieneko kopurua ehuneko hamarrera arte handitzeko, hartara eskolan berandu sartzen diren ikasleak berehala eskolatzeko premiei erantzuteko nahiz gurasoetako edo legezko tutoreetako baten mugikortasun behartua dela-eta ezohiko eskolatze-aldian familia-unitatea lekualdatu beharrak eragindako premiei erantzuteko.» Hirurogeita zazpi.  107. artikuluko 4. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«4.  Gobernuari dagokio atzerriko ikastetxe espainiar publikoak arautu eta kudeatzea. Horretarako, lege hau aplikatzeari dagokionez, arau bereziak eman ahalko dizkie ikastetxe horiei, haien inguruabar bereziak kontuan hartuta.» Hirurogeita zortzi.  109. artikulua honela geratzen da idatzita:

«109. artikulua.  Ikastetxe-sarearen programazioa.

1.  Plazen eskaintza programatzean, hezkuntza-administrazioek egokitu egingo dituzte botere publikoek biztanle guztien hezkuntzarako eskubidea, batetik, eta ikasleen, gurasoen eta legezko tutoreen eskubide indibidualak bermatzeko dituzten betebeharrak, bestetik.

2.  Hezkuntza-administrazioek lege honetan doakotzat aitortzen diren irakaskuntzen eskaintza programatuko dute, kontuan hartuz irakaskuntzaren programazio orokorra, egindako aurrekontu-esleipenak eta baliabide publikoak ekonomiaz eta eraginkortasunez erabiltzeko printzipioa. Irakaskuntzaren kalitatea bermatzeko, hezkuntza-laguntzarako premia berezia duten ikasleen eskolatze egoki eta orekatua ere programatuko dute, kontuan hartuta ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen uneko eskaintza eta eskari soziala. Behar adina plaza eskaintzen direla bermatu beharko dute, orobat, hezkuntza-administrazioek.» Hirurogeita bederatzi.  Beste artikulu bat gehitzen da, 111 bis artikulua, eta hauxe dio:

«111 bis artikulua.  Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

1.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, Espainiako hezkuntza-sisteman erabiltzen diren informazio-sistemen elkarreraginkortasuna bermatzen duten estandarrak ezarriko ditu, herritarrek Zerbitzu Publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 42. artikuluan jasotzen den Elkarreraginkortasunaren Eskema Nazionalaren esparruan.

Horretarako, zehaztu egingo da zeintzuk diren hezkuntza-administrazioek kudeaketa akademikorako eta administraziorako nahiz ikaskuntzan laguntzeko erabiltzen dituzten informazio-sistemen oinarrizko motak, bai eta sistema horien oinarrizko zehaztapen teknikoak eta datuen tratamenduaren segurtasun- eta bateragarritasun-mailak ere. Zehaztapen horien barruan, hezkuntzaadministrazioen informazio-sistemen artean datuak trukatzeko protokoloen eta formatuen definizioak hartuko dira bereziki garrantzitsutzat.

Neurri horiek Estatuko hezkuntza-estatistiken esparruan administrazioerregistroen aprobetxamendua bultzatu eta errazteko ere hartuko dira. Hala, ikasleei, irakasleei, ikastetxeei eta hezkuntza-kudeaketei buruzko informazio estatistikoa zabaldu ahal izango da, eta horrek hezkuntzako jardueraren azterketa eta jarraipena egiteko tresnak eta Espainiako hezkuntza-sistemaren kalitatea hobetzeko neurriak hobetzea ekarriko du.

2.  Funts publikoekin babestutako ikastetxeetan ikaskuntzarako erabiltzen diren ingurune birtualen bidez, errazagoa izango da curriculumeko helburu zehatzak lortzeko irakasleek diseinaturiko hezkuntza-plan espezifikoak aplikatzea, eta, gainera, ingurune birtual horiek lagundu egin beharko dute ikasgelaren kontzeptua denboran eta espazioan hedatzen. Hori dela eta, aukera eman beharko diete ikasleei, elkarreraginkortasunaren estandarrak errespetatuta, ikasten duten ikastetxeetan eskura diren ikaskuntzarako inguruneetan edonoiz eta edonondik sartzeko. Horretan, kontuan izan beharko dira guztientzako irisgarritasun unibertsalaren eta diseinuaren printzipioak, eta jabetza intelektualaren arloan aplikatzekoa den araudian agindutakoa oso-osorik errespetatu beharko da.

3.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, hezkuntzako eduki digital publikoen esparruan ikaskuntzan laguntzeko tresna eta sistemek zer formatu onartu behar dituzten ezarriko du, hartara, tresna eta sistema horien erabilera bermatzearren, plataforma teknologikoa edozein dela ere.

4.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak hezkuntza-komunitate osoarentzako plataforma digital eta teknologikoak eskainiko ditu, eta, horietan, hezkuntza-administrazioek eta bestelako eragileek partekatuta erabiltzeko emandako baliabide didaktikoak ere sartu ahal dira. Baliabideak hautatzean, kontuan hartuko da haien kalitate metodologikoa, ea estandar irekiak onartzen ote dituen eta hedatzeko, egokitzeko, berrerabiltzeko eta birbanatzeko aukera ematen duten iturburuak erabili ahal ote diren; eta, hala bada, gainera, halakotzat aitortuko dira.

5.  Hezkuntza-administrazioek eta ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek, hala, ikasgelan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabil daitezen sustatuko dute, irakaskuntzako eta ikaskuntzako egitekoak gauzatzeko bitarteko didaktiko egoki eta baliotsuak diren heinean.

6.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, irakasleen gaitasun digitalaren erreferentzia marko bateratu bat landuko du, irakasleen prestakuntza iraunkorra bideratu eta ikasgelan kultura digitala garatzea erraztuko duena.» Hirurogeita hamar.  116. artikulua honela geratzen da idatzita:

«116. artikulua.  Itunak.

1.  Lege honetan doakotzat aitortutako irakaskuntzak eskaintzen dituzten eta eskolatze-premiei erantzuten dieten ikastetxe pribatuek, 108. eta 109. artikuluetan ezarritakoaren barruan, itunen araubideari heldu ahal izango diote legez ezarrita dauden baldintzetan. Ikastetxea den modukoa delako hautatzeak ez die familiei, ikasleei eta ikastetxeei inola ere tratu okerragorik eragingo, ezta desabantailarik ere, hezkuntza-administrazioekin hitzarmenak izenpetzean edo beste edozein alderditan. Hezkuntza-itunpeko araubideari lotutako ikastetxeek dagokien ituna egingo dute dagokion hezkuntza-administrazioarekin.

2.  Aurreko paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen dituzten ikastetxeen artean, egoera ekonomiko txarrean bizi diren ikasleak dituztenek eta hezkuntzasistemarako interes pedagogikoa duten esperientziak egiten dituztenek izango dute itun-araubideari lotzeko lehentasuna. Nolanahi ere, lehentasuna izango dute, adierazitako irizpide horiek betez gero, kooperatiba-araubidean eratuta dauden eta araubide horretan diharduten ikastetxeek.

3.  Itunen oinarrizko alderdiak Gobernuak ezarri beharko ditu. Hona hemen alderdi horiek: Hezkuntzarako Eskubideari buruzko uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoan eta lege honetan aplikagarri zaizkion arauetan aurreikusitako baldintzak betetzea, eskaera bideratzea, itunaren gehieneko iraupena eta ituna iraungitzeko arrazoiak, itunpeko ikastetxearen titularrek eta hezkuntza-administrazioak dituzten betebeharrak, ituna administrazio-zuzenbidepean jartzea, lan-harremanik gabeko irakasleen araubidearen berezitasunak, ituna egiten duen ikastetxearen eskola-kontseilua eratzea, eta zuzendaria izendatzea.

Zehazki, hezkuntza-itunak sei urteko iraunaldia izango du, gutxienez, Lehen Hezkuntzaren kasuan, eta lau urtekoa gainerako kasuetan.

4.  Autonomia-erkidegoek emango dituzte hezkuntza-itunen araubidea garatzeko beharrezkoak diren arauak, artikulu honetan ezarritakoari jarraituz eta 108. eta 109. artikuluetan xedatutakoaren esparruan. Itunak elkarrekiko eskubideak eta betebeharrak ezarriko ditu honako alderdi hauei dagokienez: araubide ekonomikoa; iraupena; luzapena eta iraungipena; itunpeko eskola-unitateen kopurua; kontuak ematea; jarduketa-planak eta hartu beharreko neurriak, betiere lortutako emaitza akademikoen arabera; baita gainerako baldintzak ere. Horiek guztiak itunen araubidea arautzen duten xedapenei jarraituz ezarriko dira.

5.  Itunek hainbat ikastetxeri eragin ahal izango diete, betiere titular berarenak badira.

6.  Lege organiko honetan aurreikusitakoaren arabera itunpeko ikastetxe pribatuek euren ikasleei ematen dizkieten Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak itundu ahal izango dituzte hezkuntza-administrazioek, eta, lehentasunez, itundu ere. Itun horiek orokorrak izango dira.

7.  Derrigorrezkoaren ondoko ikasketentzako ituna berezia izango da.

8.  Hezkuntza-administrazioek lehiaketa publikoetarako deialdiak egin ahal izango dituzte zuzkidura-lurzoru publikoan itunpeko ikastetxeak eraiki eta kudeatzeko.» Hirurogeita hamaika.  117. artikuluko 6. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«6.  Soldatei dagozkien diru-kopuruen gehikuntza orokorraren ehunekoa gainditzen duten hitzarmen kolektiboen ondorioz langileen gastuetan eta irakasleen lan-kostuetan aldaketak egiten badira (artikulu honen 3. paragrafoan aipatzen dira soldaten diru-kopuru horiek), Administrazioak ezin izango ditu bere gain hartu.» Hirurogeita hamabi.  119. artikulua honela geratzen da idatzita:

«119. artikulua.  Ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan parte hartzea.

1.  Hezkuntza-administrazioek bermatu egingo dute hezkuntza-komunitateak funts publikoekin babestutako ikastetxeen kontrolean eta kudeaketan parte har dezan eskola-kontseiluaren bidez.

2.  Irakasleek parte hartuko dute, orobat, klaustroari, irakasleen koordinazioorganoei eta maila berean eskolak ematen dituzten irakasle taldeei dagozkien erabaki pedagogikoak hartzen.

3.  Hezkuntza-administrazioek, bestalde, bultza egingo dute ikasleek ikastetxeen funtzionamenduan parte har dezaten euren taldeko eta mailako ordezkarien bitartez eta eskola-kontseiluan dituzten ordezkarien bitartez.

4.  Gurasoek eta ikasleek, halaber, euren elkarteen bitartez parte hartu ahal izango dute ikastetxeen funtzionamenduan. Hezkuntza-administrazioek haientzako informazioa eta prestakuntza ematen lagunduko dute.

5.  Ikastetxeek kide anitzeko organo hauek izango dituzte gutxienez:

a) Eskola-kontseilua.

b)  Irakasleen klaustroa.

Organo horiek lege honetan adierazten diren egitekoak izango dituzte.» Hirurogeita hamahiru.  120. artikuluko 3. eta 4. paragrafoak honela geratzen dira idatzita:

«3.  Hezkuntza-administrazioek ikastetxeen autonomia sustatuko dute, haien baliabide ekonomikoak, baliabide materialak eta giza baliabideak ikastetxeek eurek lantzen dituzten lan-planen eta antolamendu-planen arabera egokitzeko, behin behar bezala ebaluatu eta balioetsi ondoren. Funts publikoen bidez babestutako ikastetxeek emaitzen kontuak eman beharko dituzte.

Hezkuntza-administrazioek, bestalde, ikastetxeek lortutako emaitzak argitaratuko dituzte. Emaitza horiek ikastetxeen testuinguruaren faktore sozioekonomiko eta soziokulturalak kontuan izanda ezarriko dira, lege organiko honen 140. artikuluan eta ondorengoetan adierazitakoarekin bat etorriz eta Gobernuak erregelamenduz ezartzen dituen baldintzetan.

Hezkuntza-administrazioek berariazko hobekuntza-planak ezarri ahal izango dituzte maila egokietara iristen ez diren ikastetxeetan.

Itunpeko ikastetxeetan, kasuan kasuko ituna arautzen duen legeari jarraituz jardungo da.» «4.  Ikastetxeek, beren autonomia baliatuta, hainbat alderdi landu ahal izango dituzte: esperimentazioak, lan-planak, antolatzeko moduak, bizikidetza-arauak, eskola-egutegia edo arloen zein jakintzagaien eskola-ordutegia zabaltzea; betiere hezkuntza-administrazioek ezartzen dituzten baldintzetan egingo dute, eta aplikatzekoa den araudiak, baita lanari buruzkoak ere, ahalbidetzen duen neurrian.

Edonola ere, familiei ez zaie ekarpenik egin beharra ezarriko, ezta hezkuntzaadministrazioei eskakizunik egingo ere.» Hirurogeita hamalau.  121. artikuluaren 3. paragrafoa aldatzen da, eta beste paragrafo bat eransten zaio, 7.a; honela geratzen dira idatzita:

«3.  Hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren barruan, ikastetxeek beren hezkuntza-proiektuak ezarriko dituzte. Proiektu horiek argitaratu egin beharko dira, hezkuntza-komunitateak haien berri izan dezan. Hezkuntza-administrazioek, halaber, curriculuma garatzen lagunduko dute. Horretarako, irakaskuntzaprogramazioaren eredu irekiak eta ikasleen eta irakasleen premiei erantzungo dieten material didaktikoak bultzatuko dituzte.» «7.  Hezkuntza-administrazioei dagokie Bigarren Hezkuntzako institutuen curriculumaren espezializazioa sustatzea, lege organiko honek ezarritako aukeren arabera, administrazio horiek ikastetxeen premietara egokitzen den hezkuntzaeskaintza programatu ahal izan dezaten. Ikastetxeek curriculumaren eta antolamenduaren berezitasunak eta kasuan kasuko taldekatze-pedagogikoak jasoko dituzte beren hezkuntza-proiektuan.» Hirurogeita hamabost.  121. artikuluan, beste paragrafo bat gehitzen da, 8.a, eta honako hau dio:

«8.  Curriculum-espezializazioa duten ikastetxeen hezkuntza-proiektuak ikastetxearen izaera berezia definitzen duten alderdi espezifikoak jaso beharko ditu.» Hirurogeita hamasei.  122. artikulua honela geratzen da idatzita:

«122. artikulua.  Baliabideak.

1.  Ikastetxeek behar diren hezkuntza-baliabideak, giza baliabideak eta baliabide materialak izango dituzte, kalitatezko irakaskuntza eskaintzeko eta hezkuntza-sisteman sartzeko aukera-berdintasuna bermatzeko.

2.  Hezkuntza-administrazioek baliabide gehiago esleitu ahal izango dizkiete ikastetxe publiko edo itunpeko ikastetxe pribatu jakin batzuei, proiektuek hala eskatzen dutelako edo eskolatzen dituzten ikasleen premia bereziko egoerak kontuan hartuta. Esleipen hori egiteko baldintza izango da kontuak ematea eta baliabideak behar bezala erabili direla justifikatzea.

3.  Ikastetxe publikoek baliabide osagarriak lortu ahal izango dituzte.

Horretarako, baina, zuzendariaren aldez aurreko onarpena beharko da eta, betiere, hezkuntza-administrazioek ezartzen dituzten baldintzetan eta indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen mugen barruan lortu ahal izango dira baliabideok.

Baliabide horiek ezin dira izan gurasoen eta ikasleen elkarteek beren helburuak betetzeko egindako jardueren ondoriozkoak. Baliabideak ikastetxeen gastuei aplikatuko zaizkie, hezkuntza-administrazioek ezartzen dutenari jarraituz.» Hirurogeita hamazazpi.  Beste artikulu bat gehitzen da, 122 bis, eta hauxe dio:

«122 bis artikulua.  Ikastetxeen kalitatea hobetzeko ekintzak.

1.  Ikastetxeen kalitatea hobetzeko ekintzak sustatuko dira, autonomia indartuta eta zuzendaritzaren egitekoa bultzatuta, Gobernuak eta hezkuntzaadministrazioek ezarritakoaren arabera.

Ekintza horien artean, ikastetxeak aitortzera bideratutako ohorezko neurriak izango dira, baita hezkuntza-kalitaterako ekintzak ere, ikastetxeen kalitatea indartu eta sustatzeko.

2.  Hezkuntza-kalitaterako ekintzek ikastetxea bere osotasunean hartuko dute aintzat. Europan aitortutako kudeaketa-ereduak erreferentziatzat hartu ahal izango dituzte, eta kalitatezko hezkuntza-proiektu bat egiteko behar diren tresna guztiak izan beharko dituzte. Horretarako, ikastetxeek plangintza estrategiko bat aurkeztu beharko dute, eta bertan, honako hauek bildu: lortu nahi dituzten helburuak, lortu beharreko emaitzak, gauzatu beharreko kudeaketa eta nahi diren xedeak lortzeko beharrezko neurriak, baita denbora-esparrua eta jardueren programazioa ere.

Hezkuntza-kalitaterako ekintzak gauzatzean, ikastetxeak kontuak eman beharko ditu.

3.  Kalitatezko hezkuntza-proiektuak ikastetxeak espezializatzea ekarriko du, eta, besteak beste, honako hauei buruzko jarduerak jaso ahal izango dira proiektu horretan: curriculuma espezializatzea, bikaintasuna lortzea, irakasleak prestatzea, eskola-errendimendua hobetzea, nola hartu hezkuntza-laguntzen berariazko premiak dituzten ikasleen arreta eta plataforma digital partekatuetarako baliabide didaktikoen ekarpenak.

Ekintzen emaitzak neurtzeko, ikastetxe bakoitzak hasierako egoera kontuan izanda egin dituen hobekuntzei erreparatuko zaie, batez ere.

Hezkuntza-kalitaterako ekintzak lehiakorrak izan beharko dira, eta ikastetxeek autonomia behar dute haiek gauzatzeko, bai giza baliabideen kudeaketan, bai baliabide materialen eta finantza-materialen kudeaketan.

4.  Ikastetxeko zuzendariak autonomia izango du kalitate-ekintzak gauzatzeko, hartara, ekintza horiek gauzatzen diren aldian, giza baliabideak premien arabera egokitzeko. Zuzendariaren erabakiak merezimenduen eta gaitasunaren printzipioetan oinarritu beharko dira, eta kasuan kasuko hezkuntza-administrazioak baimendu beharko ditu erabakiok, bera arduratuko baita giza baliabideen arloan aplikatzekoa den araudia betetzen dela bermatzeaz. Giza baliabideen kudeaketari berariazko ebaluazioa egingo zaio kontuak ematean. Zuzendariak honako eskumen hauek izango ditu:

a)  Irakasle funtzionario izateko eskainitako lanpostuetarako betekizunak eta merezimenduak ezartzea, baita bitarteko lan-kontratuetarako ere.

b)  Bitarteko lanpostuak zerrenda zentralizatuetako irakasleekin betetzeari uko egiteko erabakia hartzea, arrazoiak emanez, betiere. Erabaki hori dagokion hezkuntza-administrazioak berretsi beharko du.

c)  Lanpostua hutsik dagoenean, karrerako irakasle funtzionario batek behin betiko bete gabe, eta behar besteko finantzazio egokia dagoenean, hauetako bat proposatzea, arrazoiak emanez, betiere: lanpostua behin-behinean bete izan duen karrerako irakasle funtzionarioaren zerbitzu-eginkizunak luzatzea edo, hala dagokionean, lehenago lanpostu horretan lanean aritu den bitarteko irakasle funtzionarioa izendatzea, baldin eta, bi kasuetan, kalitate-proiektuak lantzen ibili ondoren, beharrezkoak badira proiektuekin aurrera egiteko. Edonola ere, proposamenean, behar bezala justifikatu beharko da kalitate-proiektuan funtzionarioak egindako lanaren ebaluazio positiboa, baita zergatik den bidezkoa eta garrantzitsua lanpostuan jarrai dezan proiektuaren barruan kalitatea ziurtatzeko eta helburuak lortzeko.

Hezkuntza-administrazioek ikastetxeetako zuzendaritza-funtzioa sustatuko dute, hezkuntza-kalitaterako ekintzak bultzatu eta garatzeko behar den kudeaketaautonomia emanez zuzendariei.

5.  Hezkuntza-kalitaterako ekintzak gauzatzeko ardura duten langileek egindako lanak balorazio positiboa jasoz gero, aitortu egin beharko zaie, bai lanpostuak betetzeko orduan, baita karrera profesionalari dagokionez ere.» Hirurogeita hemezortzi.  124. artikulua honela geratzen da idatzita:

«124. artikulua.  Antolamenduari, funtzionamenduari eta elkarbizitzari buruzko arauak.

1.  Ikastetxeek elkarbizitzarako plan bat prestatu eta urteko programazio orokorrean sartu beharko dute. Planak honako xede hauei begira programatzen diren jarduera guztiak jasoko ditu: ikastetxeko elkarbizitzarako giro egokia sustatzea; ikasleen eskubideak eta betebeharrak zehaztea eta eskubide eta betebehar horiek bete ezean indarrean den araudiari jarraituz eta ikasleen egoera eta baldintza pertsonalak kontuan hartuz zer zuzenketa-neurri ezarriko diren; gatazkak modu baketsuan konpontzeko jarduerak, arreta berezia jarriz generoindarkeria prebenitzeko eta berdintasuna eta bazterkeriarik eza lortzeko jarduerei.

2.  Ikastetxeetako elkarbizitza- eta jokabide-arauak derrigor bete beharko dira.

Neurriok zehaztu egin beharko dituzte, gainera, ikasleen betebeharrak eta programazioa bete ezean zer zuzenketa-neurri ezarriko diren ikasleen egoera eta baldintza pertsonalak aintzat hartuta.

Zuzenketa-neurriak hezteko eta berreskuratzeko ezarriko dira, gainerako ikasleen eskubideekiko errespetua bermatu behar dute, eta hezkuntza-komunitateko kide guztien harremanak hobetzeko helburua izango dute.

Zuzenketa-neurriak hutsekiko proportzionalak izango dira. Oso hutsegite larriak izango dira hezkuntza-komunitateko beste kide batzuen duintasun pertsonalaren aurkako jokabideak, generoan, sexu-orientazioan edo -identitatean, arrazan, etnian, erlijioan, sinesmenean edo desgaitasunetan oinarritutako diskriminazio edo eraso bat jatorri edo ondorio duten jokabideak, edo ezaugarri pertsonalengatik, sozialengatik edo heziketarekin loturiko ezaugarriengatik ahulenak diren ikasleen kontrako jokabideak; zuzenketa-neurria, kasu horietan, ikastetxetik aldi baterako edo behin betiko kanporatzea izango da.

Hutsegite arinak egiteagatik zuzenketa-neurriak ezartzeko erabakiak berehala betearaztekoak izango dira.

3.  Zuzendaritza-taldeko kideak eta irakasleak agintari publikotzat hartuko dira.

Zuzenketa-neurriak ezartzeko prozeduretan, ikastetxeetako irakasleek eta zuzendaritza-taldeko kideek egiaztatutako egitateek froga-balioa izango dute, eta «iuris tantum» egiazkotasun-presuntzioa (aurkakoa frogatu ezeko egiazkotasunpresuntzioa) izango dute beren alde, hargatik eragotzi gabe ikasleek beren eskubideak edo interesak babesteko adierazi edo eman ditzaketen frogak.

4.  Hezkuntza-administrazioek, bestalde, beren autonomiaren esparruan antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko arauak lantzea erraztuko diete ikastetxeei.» Hirurogeita hemeretzi.  126. artikuluaren 1. paragrafoko d) lerrokada honela geratzen da idatzita:

«d)  Irakasleen kopurua kontseilua osatzen duten guztien herena izango da, gutxienez; klaustroak aukeratu beharko ditu, eta haren ordezkari izango dira.» Laurogei.  127. artikulua honela geratzen da idatzita:

«127. artikulua.  Eskola-kontseiluaren eskumenak.

Ikastetxearen eskola-kontseiluak honako eskumen hauek izango ditu:

a)  Lege organiko honen V. tituluaren II. kapituluan adierazitako proiektuak eta arauak ebaluatzea.

b)  Ikastetxearen urteko programazio orokorra ebaluatzea, irakasleen klaustroak irakaskuntzaren plangintzari eta antolamenduari dagokionez dituen eskumenak aparte utzi gabe.

c)  Zuzendaritzarako hautagaitzak eta hautagaiek aurkeztutako zuzendaritzaproiektuak ezagutzea.

d)  Ikastetxeko zuzendariaren hautaketan parte hartzea, lege organiko honek ezartzen dituen baldintzetan. Zuzendaritza-taldeko gainerako kideen izendapenaren eta kargu-uztearen berri izatea. Hala badagokio, kideek bi hereneko gehiengoarekin erabaki ondoren, zuzendariaren izendapenaren baliogabetzea proposatzea.

e)  Ikasleen onarpenaren gaineko irizpena ematea, lege organiko honetan eta garatzen duten xedapenetan ezarritakoari jarraituz.

f)  Diziplina-gatazken ebazpenaren berri izatea, eta ebazpenok indarrean dagoen araudiaren arabera eman direla zaintzea. Zuzendariak hartutako diziplinaneurriek ikastetxeko elkarbizitza larriki kaltetzen duten ikasleen jarrerekin zerikusia badute, eskola-kontseiluak, gurasoek edo legezko tutoreek eskatuta, hartutako erabakia berrikusi eta, hala badagokio, bidezkoak diren neurriak proposatu ahal izango ditu.

g)  Ikastetxeko elkarbizitza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, tratu-berdintasuna, lege organiko honetako 84.3 artikuluak aipatzen dituen arrazoiengatiko bazterkeriarik eza, gatazkak modu baketsuan konpontzea eta genero-indarkeria saihestea bultzatzen duten neurriak eta ekimenak proposatzea.

h)  Eskolako instalazioen eta ekipoaren kontserbazioa eta berrikuntza sustatzea, eta baliabide osagarriak lortzeari buruzko irizpena ematea, 122.3

artikuluan ezarritakoari jarraituz.

i)  Irizpena ematea hezkuntza-helburuak eta kultura-helburuak lortzearren tokiadministrazioekin eta beste ikastetxe, erakunde eta organismo batzuekin lankidetzan jarduteko jarraibideei buruz.

j)  Ikastetxearen funtzionamendu orokorra, eskola-errendimenduaren bilakaera eta ikastetxeak parte hartu izan duen barneko eta kanpoko ebaluazioen emaitzak aztertzea eta balioestea.

k)  Bere ekimenez edo administrazio eskudunak eskatuta, ikastetxearen funtzionamenduari, kudeaketaren kalitatearen hobekuntzari eta kudeaketaren kalitatearen inguruko beste zenbait alderdiri buruzko proposamenak eta txostenak lantzea.

l)  Hezkuntza-administrazioak esleitzen dizkion guztiak.» Laurogeita bat.  132. artikulua honela geratzen da idatzita:

«132. artikulua.  Zuzendariaren eskumenak.

Honako hauek dira zuzendariaren eskumenak:

a)  Ikastetxearen ordezkari izatea, ikastetxean hezkuntza-administrazioa ordezkatzea, eta administrazio horri hezkuntza-komunitatearen planteamenduak, asmoak eta premiak helaraztea.

b)  Ikastetxeko jarduera guztiak zuzentzea eta koordinatzea, irakasleen klaustroari eta eskola-kontseiluari esleitutako eskumenak eragotzi gabe.

c)  Zuzendaritza pedagogikoa gauzatzea, hezkuntza-berrikuntza sustatzea eta ikastetxearen heziketa-proiektuaren helburuak lortzeko planak bultzatzea.

d)  Legeak eta indarrean diren gainerako xedapenak betetzen direla bermatzea.

e)  Ikastetxeari atxikitako langile guztien buru izatea.

f)  Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea, gatazkak konpontzeko bitartekotza bermatzea eta ikasleei dagozkien diziplina-neurriak ezartzea indarrean den araudia beteta, lege organiko honen 127. artikuluan eskola-kontseiluari esleitutako eskumenak eragotzi gabe. Horretarako, ikastetxeetan gatazkak konpontzeko prozedurak arintzea sustatuko da.

g)  Ikastetxearen eta ingurunearen arteko harremana sendotzeko, familiekiko, erakundeekiko eta organismoekiko lankidetza bultzatzea, eta eskola-giro egoki bat sustatzea, lagungarri izan dadin ikasleek jakintzetan eta balioetan prestakuntza integrala jasotzeko eta ikasketa-ohiturak sustatzeko.

h)  Ikastetxearen barne-ebaluazioak bultzatzea eta kanpo-ebaluazioetan eta irakasleen ebaluazioan laguntzea.

i)  Ikastetxearen eskola-kontseiluaren eta irakasleen klaustroaren ekitaldi akademikoetarako eta bilkuretarako deialdia egitea eta ekitaldi horiek zuzentzea, eta haiek beren eskumenen eremuan hartutako erabakiak betearaztea.

j)  Obrak, zerbitzuak eta hornigaiak kontratatzea, gastuak ikastetxearen aurrekontuaren arabera baimentzea, ordainketak agintzea eta ikastetxearen ziurtagiriei eta dokumentuei oniritzia ematea, eta hori guztia hezkuntzaadministrazioek ezartzen dutenari jarraituz.

k)  Hezkuntza-administrazioari zuzendaritza-taldeko kideen izendapena eta kargu-uztea proposatzea, ikastetxearen eskola-kontseiluari eta irakasleen klaustroari jakinarazi ondoren.

l)  Lege organiko honen V. tituluaren II. kapituluan adierazitako proiektuak eta arauak onestea.

m)  Ikastetxearen urteko programazio orokorra onestea, irakasleen klaustroak irakaskuntzaren plangintzari eta antolamenduari dagokionez dituen eskumenak eragotzi gabe.

n)  Ikasleen onarpenari buruz erabakitzea, lege organiko honetan eta garatzen duten xedapenetan ezarritakoari jarraituz.

ñ)  Baliabide osagarriak eskuratzea onestea, 122.3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

o)  Hezkuntza-helburuak eta kultura-helburuak lortzearren, tokiadministrazioekin eta beste ikastetxe, erakunde eta organismo batzuekin lankidetzan jarduteko jarraibideak finkatzea.

p)  Hezkuntza-administrazioak esleitzen dizkion beste edozein.» Laurogeita bi.  133. artikulua honela geratzen da idatzita:

«133. artikulua.  Zuzendaria hautatzea.

1.  Zuzendaria hautatuko da hezkuntza-komunitatearen eta hezkuntzaadministrazioaren parte-hartzea izango duen prozesu baten bidez.

2.  Ikastetxe publikoetako zuzendariak, beraz, hautatu eta izendatuko dira ikastetxeari esleitutako irakaskuntzaren bat ematen duten karrerako irakasle funtzionarioen artean merezimendu-lehiaketa eginez.

3.  Hautaketa, berriz, berdintasunaren, publizitatearen, merezimenduen eta gaitasunaren printzipioei jarraituz egingo da.» Laurogeita hiru.  134. artikuluko 1. paragrafoa honela geratzen da:

«1.  Merezimendu-lehiaketan parte hartzeko baldintzak honako hauek izango dira:

a)  Irakaskuntzako funtzio publikoan gutxienez bost urteko antzinatasuna izatea karrerako funtzionario gisa.

b)  Gutxienez bost urtez ikastetxeak eskaintzen duen irakaskuntzaren batean zuzeneko irakaskuntza eman izana karrerako funtzionario gisa.

c)  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak edo autonomia-erkidegoetako hezkuntza-administrazioek eskaintzen duten zuzendaritzarako prestakuntzaikastaroa gainditu izana egiaztatzen duen agiria izatea. Prestakuntza-ikastaroaren ezaugarriak Gobernuak garatuko ditu erregelamendu bidez. Ziurtagiriek Espainiako lurralde osoan balioko dute.

d)  Zuzendaritza-proiektu bat aurkeztea. Proiektu horretan helburuak, jardunildoak eta ebaluazioa jasoko dira, besteak beste.» Laurogeita lau.  135. artikulua honela geratzen da idatzita:

«135. artikulua.  Hautaketa-prozedura.

1.  Ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatzeko, hezkuntza-administrazioek merezimendu-lehiaketarako deialdia egingo dute, eta irizpide objektiboak eta hautapen-prozedura ezarriko dituzte, baita zuzendarigaiaren merezimenduak eta aurkeztutako proiektua balioesteko irizpideak ere.

2.  Batzorde batek egingo du hautaketa; honako hauek osatuko dute: alde batetik, hezkuntza-administrazioetako ordezkariek eta, bestetik, ehuneko hogeita hamar baino gehiagoko eta ehuneko berrogeita hamar baino gutxiagoko proportzioan, dagokion ikastetxeko ordezkariek. Azken horietatik, ehuneko berrogeita hamar, gutxienez, ikastetxe horretako irakasleen klaustrokoa izango da. Hezkuntza-administrazioek zehaztuko dute zenbat kide izango dituzten guztira batzordeek eta zer proportzio izango den administrazioko ordezkarien eta ikastetxeetako ordezkarien artean. Edonola ere, hezkuntza-administrazioek ziurtatu egin beharko dute, ikastetxeetako eskola-kontseiluen parte hartzea.

Batzordea, bestalde, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 22.etik 27.era arteko artikuluetan ezarritakoaren arabera jardungo da.

3.  Hautaketa, beraz, zuzendarigaiek egiaztatutako merezimendu akademiko eta profesionaletan, zuzendaritza-proiektuaren balorazioan eta zuzendaritzako kargudun gisa eta irakasle gisa aurrez egindako lanaren balorazio positiboan eta esperientzian oinarrituko da. Modu berezian baloratuko da aurrez zuzendaritza-talde batean izandako esperientzia, zerbitzu aktiboan egon izana, destinoa, zuzendari gisa aritzeko eskatu duen ikastetxean aurrez egindako lana eta irakasle gisa gauzatutakoa, eta baita, hala denean, lege organiko honen 4. paragrafoan araututako hezkuntza-kalitaterako ekintzetan edo antzeko jardunetan balorazio positiboa jasota parte hartu izana ere.» Laurogeita bost.  136. artikulua honela geratzen da idatzita:

«136. artikulua.  Izendapena.

1.  Hezkuntza-administrazioak, beraz, aurreko artikuluan araututako prozeduraren bidez hautatzen den zuzendarigaia izendatuko du dagokion ikastetxeko zuzendari, lau urteko aldi baterako.

2.  Zuzendarien izendapena iraupen bereko aldietarako berritu ahal izango da, betiere, aldi bakoitza amaitzean egindako lanak ebaluazio positiboa jasotzen badu.

Ebaluazio horren irizpideak eta prozedurak publikoak eta objektiboak izango dira, eta bere agintaldian egindako banakako ebaluazioen emaitzak jasoko dituzte, 144. artikuluak aipatzen dituenak. Emaitza horiek, betiere, testuinguruaren faktore sozioekonomikoak eta soziokulturalak eta denboran izandako bilakaeraren jarraipena hartuko dituzte aintzat. Hezkuntza-administrazioek gehieneko muga bat finkatu ahal izango dute agintaldiak berritzeko.» Laurogeita sei.  Ezabatu egiten da 140. artikuluaren 2. paragrafoa.

Laurogeita zazpi.  142. artikulua honela geratzen da idatzita:

«142. artikulua.  Ebaluazio egiteko ardura duten erakundeak.

1.  Hezkuntza-sistemaren ebaluazioa Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak eta hezkuntza-administrazioen organismoek (hezkuntzaadministrazioek eurek zehaztuko dute zeintzuek) egingo dute, zeinek bere eskumenen eremuan.

2.  Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalaren egitura eta funtzioak finkatuko ditu. Erakunde horretan, hezkuntza-administrazioen parte-hartzea bermatuko da.

3.  Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek eta irakasleek hezkuntzaadministrazioekin lankidetzan jardungo dute ikastetxeetan egiten diren ebaluazioetan.» Laurogeita zortzi.  143. artikulua honela geratzen da idatzita:

«143. artikulua.  Hezkuntza-sistemaren ebaluazio orokorra.

1.  Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak, hezkuntza-administrazioekin lankidetzan, hezkuntza-sistemaren ebaluazio orokorra egiteko hainbat urtetarako planak landuko ditu. Ebaluazioa egin aurretik, horretarako irizpideak eta prozedurak publiko egingo dira.

Halaber, Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak, hezkuntzaadministrazioekin elkarlanean, estandar metodologiko eta zientifikoak ezarriko ditu, hezkuntza-ebaluazioen kalitatea, baliotasuna eta fidagarritasuna bermatzeko.

2.  Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak, hezkuntza-administrazioekin lankidetzan, espainiar Estatuak nazioarteko ebaluazioetan izango duen partehartzea koordinatuko du.

3.  Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak, hezkuntza-administrazioekin lankidetzan, Hezkuntza Adierazleen Estatuko Sistema landuko du. Sistema horrek hezkuntza-sistema ezagutzen eta hezkuntza-erakundeen eta hezkuntzan inplikatutako sektore guztien erabakiak orientatzen lagunduko du. Autonomiaerkidegoetako hezkuntza-administrazioek adierazleen sistema lantzeko beharrezkoak diren datuak eman beharko dizkiote Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari.

4.  Espainiako hezkuntza-sistemaren ahultasunak diagnostikatu eta kalitatea hobetzeko neurriak diseinatu eta ezartzeko, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, hezkuntza-administrazioekin lankidetzan, tratamendu estatistiko bateratuan informazioa gehitzea ahalbidetzen duten mekanismoak erabakiko ditu. Hala, hezkuntzako errendimenduari eragiten dioten faktoreak eta balio erantsian oinarritutako alderaketa hobeto aztertzea ahalbidetuko du.» Laurogeita bederatzi.  144. artikulua honela geratzen da idatzita:

«144. artikulua.  Banakako ebaluazioak.

1.  Lege organiko honetako 20.3, 21, 29 eta 36 bis artikuluetan adierazitako banakako ebaluazioei dagozkien ebaluazio-irizpideak Estatu osorako izango dira.

Zehazki, 29. eta 36 bis artikuluetan adierazitako ebaluazioen probak eta prozedurak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak diseinatuko ditu, Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalaren bidez. Proba horiek estandarizatu eta balorazio zehatzak eta alderaketa zuzenak egin ahal izateko moduan diseinatuko dira, baita lortutako emaitzek denboran izandako bilakaeraren jarraipena egiteko moduan ere.

Eskumena duten hezkuntza-administrazioei dagokie probak gauzatzea. Probak ikastetxeaz kanpoko Espainiako hezkuntza-sistemako irakasleek aplikatu eta kalifikatuko dituzte.

Ebaluazioen emaitzak zuzentzeko prozedura erregelamendu bidez ezarriko da.

2.  Hezkuntza-administrazioek beste ebaluazio batzuk ezarri ahal izango dituzte diagnostikoa egiteko.

3.  Hezkuntzako agintariek neurririk egokienak ezarriko dituzte banakako ebaluazioak gauzatzeko baldintzak hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen beharrizanetara egokitu daitezen.» Laurogeita hamar.  147. artikuluko 2. paragrafoa honela geratzen da:

«2.  Hezkuntza-administrazioek egiten dituzten ebaluazioen emaitzak hezkuntza-komunitateari jakinaraziko zaizkio Espainiako ikastetxe guztientzat balioko duten adierazle komunen bidez, datu pertsonalik erakutsi gabe eta aurrez testuinguruaren faktore sozioekonomiko eta soziokulturalak aintzat hartuta.

Herritarrek ebaluazioetako emaitzak erabili eta eskuratzeko oinarriak ezarriko ditu Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, bestalde, Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionalak hezkuntza-administrazioekin lankidetzan egindako ebaluazioen interes orokorreko ondorioak argitaratuko ditu aldizka, eta Hezkuntzako Adierazleen Estatuko Sistemak aldizka ematen duen informazioa emango du ezagutzera.

Zehazki, ikastetxeetako emaitzak argitaratuko dira Espainiako ikastetxe guztientzat balioko duten adierazle komunen bidez, datu pertsonalik erakutsi gabe.» Laurogeita hamaika.  Bigarren xedapen gehigarria honela geratzen da idatzita:

«Bigarren xedapen gehigarria.  Erlijioa irakastea.

1.  Erlijio katolikoaren irakaskuntza Egoitza Santuaren eta Estatu espainolaren artean izenpetutako Irakaskuntzari eta Kultura Gaiei buruzko Akordioan ezarritakora egokituko da.

Horretarako, eta akordio horretan xedatutakoari jarraituz, erlijio katolikoa arlo edo jakintzagai gisa sartuko da dagozkion hezkuntza-mailetan. Nahitaez eskaini beharrekoa izango da ikastetxeentzat, eta borondatezkoa ikasleentzat.

2.  Beste erlijio batzuen irakaskuntza Estatu espainolak Espainiako Erlijio Erakunde Ebanjelikoen Federazioarekin, Espainiako Komunitate Israeldarren Federazioarekin eta Espainiako Batzorde Islamikoarekin egindako Lankidetza Akordioetan xedatutakora egokituko da eta, hala badagokio, etorkizunean beste erlijio-konfesio batzuekin izenpetzen diren akordioetan xedatutakora.

3.  Curriculuma eta Erlijioa irakasgaiari dagozkion helburuak lortu direla eta gaitasunak eskuratu direla egiaztatzea ahalbidetzen duten ikaskuntza-estandar ebaluagarriak ezartzea kasuan kasuko agintari erlijiosoei egokituko zaie. Eskolaliburuen eta material didaktikoaren erabileraren inguruan erabakitzea eta, hala egin behar denean, haiek ikuskatu eta onestea, kasuan kasuko agintari erlijiosoei egokituko zaie, Espainiako Estatuarekin izenpetutako akordioetan ezarritakoarekin bat etorriz.» Laurogeita hamabi.  Bosgarren xedapen gehigarria honela geratzen da:

«Bosgarren xedapen gehigarria.  Eskola-egutegia.

Eskola-egutegia hezkuntza-administrazioek finkatuko dute urtean behin.

Derrigorrezko irakaskuntzetan, 175 eskola-egun izango ditu gutxienez.

Edonola ere, eskola-egutegian lege organiko honetako 20.3, 21, 29 eta 36 bis artikuluetan jasotako ebaluazioetarako egunak sartuko dira.» Laurogeita hamahiru.  Honela geratzen da idatzita hogeita hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoa:

«4.  Hezkuntza-sistemarako beharrezkoak diren datuak, ezkutukoak barne, bide telematikoz lagako dira ahal bada, eta lagapen hori datu pertsonalen babesaren arloko legeriari lotuta egongo da. Autonomia-erkidegoen artean edo haien eta Estatuaren artean datuak laga behar diren kasuetan, gutxieneko baldintzak Gobernuak adostuko ditu autonomia-erkidegoekin, Hezkuntzako Konferentzia Sektorialean.» Laurogeita hamalau.  Hogeita hamahirugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela dio:

«Hogeita hamahirugarren xedapen gehigarria.  Europako eta Nazioarteko Batxilergo-tituludunak eta Europar Batasuneko estatu kideetako edo Espainiarekin nazioarteko akordioak izenpetuta dituzten beste estatu batzuetako hezkuntza-sistemetako ikasleak.

1.  Espainiako unibertsitateetara sartu ahal izango dira, lege organiko honen 37. artikuluan aipatzen den Batxilergoko titulua eskuratu dutenen baldintza berberetan:

a)  Europako Eskolen Estatutua ezartzen duen Hitzarmeneko xedapenekin bat etorriz (Luxenburgon egina, 1994ko ekainaren 21ean), Europako Batxilergoko titulua duten ikasleek.

b)  Nazioarteko Batxilergoko Diploma eskuratu dutenek, Nazioarteko Batxilergoaren Erakundeak emandakoa (Genevan du egoitza erakunde horrek, Suitzan).

c)  Europar Batasuneko estatu kideetako hezkuntza-sistemetan edo Espainiarekin gai horretan elkarrekikotasun-araubidean aplikatzeko moduko nazioarteko akordioak izenpetu dituzten beste estatu batzuetako hezkuntzasistemetan ikasi duten ikasleek, betiere ikasle horiek euren hezkuntza-sistemetan unibertsitatera joateko eskatutako baldintza akademikoak betetzen badituzte.

2.  Aurreko paragrafoan adierazitako tituluak, diplomak edo ikasketak, ikasketasistema bakoitzaren baldintzen arabera eskuratu edo egindakoak, lege organiko honen 37. artikuluan jasotako Batxilergoko tituluaren baliokideak izango dira ondorio guztietarako.» Laurogeita hamabost.  Hogeita hamalaugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Hogeita hamalaugarren xedapen gehigarria.  Bekak eta ikasketa-laguntzak.

1.  Estatuaren Aurrekontu Orokorren kargura finantzatu eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumenekoak diren bekak eta ikasketa-laguntzak ematea, ezeztatzea edo ofizioz berrikustea dela-eta edo haiei dagozkien diru-sarrerak oker eman eta itzultzea dela-eta bideratutako prozeduretan jakinarazpenak egin behar badira, ondorengo arau hauekin bat etorriz egingo dira:

a)  Jakinarazpenak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez egingo dira.

b)  Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluan jasotako kasuetan, jakinarazpenak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren egoitza elektronikoan dagoen iragarki-oholean bakarrik egingo dira.

c)  Halaber, iragarki-oholean argitaratzeak jakinarazpena ordeztuko du, baina eragin berberak izango ditu, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluko 6. paragrafoan ezarritako kasuetan, dagokion deialdian jasotakoarekin bat etorriz.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez jakinarazpenak eta iragarpenak egin aurretik, ohar bat idatziko zaie interesdunei, horren inguruko oharra eginez dagokion deialdian ezartzen den bitartekoa baliatuta.

Jakinarazpena iragarki-oholean argitaratu zenetik hamar egun naturaleko aldia igaro bada, jakinarazpena egina dagoela joko da; ondorioz, izapidea gauzatutzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du.

Paragrafo honetan jasotzen den jakinarazpen-sistema lege organiko hau indarrean sartu ostean abiarazitako prozedura guztiei aplikatuko zaie. Lege organiko hau indarrean sartu ondoren argitaratzen diren beken eta ikasketalaguntzen deialdiak xedapen gehigarri honetako edukira egokitu behako dira.

2.  Unibertsitateko ikasketak eta unibertsitateaz besteko ikasketa balio akademiko ofizialekoak egiteko ematen diren beka eta ikasketa-laguntzak enbargatu ezinezkoak izango dira kasu guztietan.

3.  Beka eta ikasketa-laguntza gisa jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 i) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, baldin eta onuradunek bekak edo ikasketalaguntzak eskuratzeko ezarritako baldintzetako bat edo batzuk betetzen ez badituzte edo behar bezala egiaztatzen ez badituzte.» Laurogeita hamasei.  Hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria gehitzen da; honako hau dio:

«Hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria.  Eskumenak curriculumean integratzea.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, autonomia-erkidegoekin lankidetzan, sustatuko du behar bezala azal dadin zer erlazio dagoen gaitasun eta edukien eta ebaluazio-irizpideen artean lege organiko hau indarrean sartzen denetik Horretarako, oinarrizko irakaskuntzaren curriculumari lehentasunezko arreta emango zaio.» Laurogeita hamazazpi.  Hogeita hamaseigarren xedapen gehigarria gehitzen da, honela idatzita:

«Hogeita hamaseigarren xedapen gehigarria.  Unibertsitateko gradu-ikasketa ofizialetan goi-mailako teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren titulazioak dituztenak onartzea eta atzerrian eskuratu edo egindako titulu, diploma edo ikasketa Batxilergoko tituluaren baliokidea duten ikasleak onartzea.

Indarrean den legeriaren arabera, Lege honetako 44., 53. eta 65. artikuluetan aipatzen diren Lanbide Heziketako goi-mailako teknikari-titulua, Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi-mailako Teknikari-titulua edo Goi-mailako Kirol-teknikariaren titulua eskuratu duten ikasleak unibertsitateko gradu-irakaskuntza ofizialetan onartzeko prozedurak ezartzeko ahala izango dute unibertsitateek, eta Gobernuak ezarriko du ahal horri dagokion oinarrizko araudia; orobat Espainiarekin Batxilergoko titulua elkarrekikotasun-araubidean aitortzeko nazioarteko akordiorik sinatuta ez duten eta Europar Batasuneko kide ez diren estatuetako hezkuntza-sistemetan eskuratu edo egindako Batxilergoko tituluaren baliokidea den titulu, diploma edo ikasketaren bat eginda duten ikasleak gradu-irakaskuntza ofizialetan onartzeko prozedurak ezartzeko ahalen kasuan ere. Azken kasu horretan, atzerrian eskuratu edo egindako titulu, diploma edo ikasketa homologatzeko ezarritako gainerako baldintzak ere bete beharko dituzte ikasleek.

Prozedurek berdintasunaren, bazterkeriarik ezaren, merezimenduen eta gaitasunaren printzipioak errespetatu beharko dituzte, eta ikasleak baloratzeko ondorengo balorazio-irizpideetako batzuk erabiliko dituzte:

a)  Egindako irakaskuntzetan edota modulu edo jakintzagai zehatzetan lortutako amaierako kalifikazioa.

b)  Aurreko titulazioetako curriculumen eta eskatutako unibertsitateko tituluen arteko harremana.

c)  Ikasketa edo lanbide-heziketa osagarriak.

d)  Aurrez egindako goi-mailako ikasketak.

Gainera, salbuespen gisa, ezagutzen edota gaitasunen ebaluazio espezifikoak ezarri ahal izango dituzte. Atzerriko hezkuntza-sistemetan eskuratu edo egindako titulu, diploma edo ikasketak dituzten ikasleen kasuan, ebaluazioak ingelesez egin ahal izango dira, eta hezkuntza-sistema horietako curriculumeko jakintzagaiak hartuko dira kontuan.

Unibertsitateek erabaki dezakete onartzeko prozedura guztiak edo batzuk batera egitea, baita onartzeko prozeduretan egindako balorazioen emaitzak elkarri aitortzea ere.» Laurogeita hemezortzi.  Hogeita hamazazpigarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honako hau dio:

«Hogeita hamazazpigarren xedapen gehigarria.  Atzerriko hizkuntzak menperatzen dituzten adituak.

Ikasturte bakoitzerako, hezkuntza-administrazioek, behar besteko hizkuntzagaitasunak dituzten irakasle falta dagoenean, salbuespen gisa, atzerriko hizkuntzak menderatzen dituzten adituak, estatukoak nahiz atzerrikoak, programa elebidun edo eleaniztunetako irakasle gisa hartu ahal izango dituzte, lege organiko honen azken xedapenetako zazpigarrenak bis aipatzen duen eleaniztasuna garatze aldera, irakaskuntza programatzeko premiak kontuan izanik. Hezkuntzaadministrazioek aditu horiek gaitu beharko dituzte, eta, horri begira, beharrezkotzat jotzen diren prestakuntza-baldintzak eta, egokia denean, esperientzia zehaztuko dituzte. Edonola ere, adituek, irakasle lanetan jarduteko, doktore-, lizentziatu-, ingeniari-, edo arkitekto-titulua edo dagokion graduko titulua eduki beharko dute, edo irakaskuntzari begira baliokidea den beste bat.» Laurogeita hemeretzi.  Hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honako hau dio:

«Hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria.  Gaztelania, hizkuntza koofizialak eta legezko babesa duten hizkuntzak.

1.  Hezkuntza-administrazioek bermatuko dute ikasleek irakaskuntza gaztelaniaz –Estatuko hizkuntza ofiziala– eta hizkuntza koofizialetan –kasuan kasuko autonomia-erkidegoetan– jasotzeko duten eskubidea. Gaztelania da irakaskuntzako komunikazio-hizkuntza Estatu osoan, eta hizkuntza koofizialak ere hala dira dagokien autonomia-erkidegoetan, haien estatutu eta aplikatzekoak diren araudiekin bat etorriz.

2.  Oinarrizko hezkuntza amaitzean, ikasle guztiek ulertu behar dute gaztelania, eta gai izan behar dute hizkuntza horretan mintzatzeko eta idazteko; halaber hizkuntza koofizialez den bezainbatean, hala dagokionean.

3.  Hezkuntza-administrazioek dagozkion neurriak ezarriko dituzte, irakaskuntzan gaztelania edo hizkuntza koofiziala erabiltzeak ez dezan diskriminaziorik eragin hezkuntzarako eskubidea baliatzeko orduan.

4.  Estatutuen arabera beste hizkuntza ofizial bat duten autonomiaerkidegoetan –eta, Nafarroako Foru Komunitatean, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz– hezkuntza-administrazioek bermatu egin beharko dute ikasleek irakaskuntza bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko duten eskubidea, hezkuntza-eskaintza honako irizpide hauekin bat etorriz programatuta:

a)  Gaztelania eta Literatura nahiz Hizkuntza Koofiziala eta Literatura irakasgaiak bakoitza dagokion hizkuntzan emango dira.

b)  Hezkuntza-administrazioek aukeran izango dute, diseinatzen eta ezartzen dituzten sistemetan, hizkuntzaz besteko irakasgaiak gaztelania eta hizkuntza koofiziala integratuz emango direla bermatzea, derrigorrezko etapetako ziklo eta ikasturte bakoitzean integratuz bata eta bestea, ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzeari begira hori guztia, atzerriko hizkuntzak sartzeko aukera baztertu gabe.

Hezkuntza-administrazioek ezarriko dute zer proportzio izango den arrazoizkoa sistema horietan gaztelaniaren eta hizkuntza koofizialen artean. Banaketa modu heterogeneoan egin ahal izango da, kasuan kasuko ezaugarrien arabera.

c)  Hezkuntza-administrazioek, halaber, hizkuntzaz besteko irakasgaiak gaztelaniaz bakarrik, hizkuntza koofizialean bakarrik edo atzerriko hizkuntza batean bakarrik ematen dituzten sistemak ezarri ahal izango dituzte, betiere bermatzen bada ezen izango dela beste irakaskuntza-eskaintza bat, diru publikoz mantendua, hizkuntza koofizialetako bakoitza komunikazio-hizkuntza gisa erabiliko duena.

Kasu horietan, hezkuntza-administrazioak bermatu beharko du irakaskuntzako eskaintza funts publikoekin mantendu bat izango dela, gaztelania komunikaziohizkuntza gisa erabiliko duena arrazoizko neurri batean.

Gurasoek eta legezko tutoreek eskubidea izango dute beren seme-alabek irakaskuntza gaztelaniaz jaso ahal izan dezaten, hezkuntza-programazioaren esparruaren barruan. Hezkuntza-administrazio eskudunaren urteko programazioak ez badu bermatzen gaztelania komunikatzeko hizkuntza gisa erabiltzen duen irakaskuntza-eskaintza funts publikoekin mantendu bat, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak bere gain hartuko ditu, egoera halakoa dela egiaztatu ondoren, kasuan kasuko hezkuntza-administrazioaren kontura, ikasle horiek halako eskaintza duten ikastetxe pribatuetan eskolatzeko gastuak, erregelamenduz ezartzen diren baldintzei eta prozedurei jarraituz. Gastuak, gero, hezkuntza-administrazio horri ordainaraziko dizkio.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari dagokio finantza-betebeharra dakarren egitatea sortu dela egiaztatzea, interesdunak eskatuta hasiko den prozedura baten bidez eta Hezkuntzako Goi Ikuskaritzak bideratuta. Prozedura horretan dagokion hezkuntza-administrazioari entzungo zaio. Gehieneko epea igaro eta ebazpenik eman ez bada, eskaria egin duen interesdunak eskaria administrazio-isiltasunez ezetsi dela jo ahalko du. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak erregelamendu bidez garatuko du administrazio-prozedura hori.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren finantza-betebeharra salbuespenezkoa izango da, eta hezkuntza-administrazio eskudunak ikasleen banakako hizkuntza-eskubideak bermatzeko neurri egokiak hartzen dituenean iraungiko da. Ondorio horietarako, ez dira egokitzat joko gaztelaniaz banakako arreta ematea dakarten edo ohiko hizkuntza dela-eta taldetan banatzea dakarten neurriak.

5.  Estatuko Goi Ikuskaritzari egokituko zaio oinarrizko hizkuntzetan komunikazio-hizkuntzaren erabilerari buruzko arauak betetzen direla ziurtatzea.

6.  Ofizialak ez diren baina legezko babesa duten hizkuntzak dauden autonomia-erkidegoetan, erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien blokeak hizkuntza horietan eskainiko dituzte, bertako araudi erregulatzaileak zehazten dituen baldintzetan.» Ehun.  Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, hogeita hemeretzigarrena, eta honako hau dio:

«Hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarria.  Hizkuntza Koofiziala eta Literatura irakasgaiaren azken ebaluazioa.

Hizkuntza Koofiziala eta Literatura irakasgaia 21., 29. eta 36 bis artikuluetan adierazitako azken ebaluazioetan ebaluatu beharko da, eta, azken ebaluazio horietan lortutako nota kalkulatzeko orduan, kontuan izango da Gaztelania eta Literatura irakasgaiaren proportzio berean.

Hezkuntza-administrazio eskudunei dagokie ebaluazio-irizpideak, ikaskuntzako estandar ebaluagarriak eta irakasgai horri aplikatzen zaizkion proben diseinua zehaztea. Proba horiek azken ebaluazioak osatzen dituzten gainerako probekin batera egingo dira.

Proba horiek egitetik salbuetsiko dira Hizkuntza Koofiziala eta Literatura irakasgaia edo haren ebaluazioa egin behar ez duten ikasleak, dagokion autonomiaerkidegoko araudiaren arabera.» Ehun eta bat.  Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, berrogeigarrena. Honako hau dio:

«Berrogeigarren xedapen gehigarria.  Helduen urrutiko irakaskuntza: azken ebaluazioak.

Helduei urrutiko irakaskuntza eskaintzeko baimena duten ikastetxe publiko edo pribatuetan, lege honetan jasotako titulu ofizialak eskuratzeko azken ebaluazioak egingo dira ikastetxeari baimena eman dion edo ikastetxea atxikita dagoen hezkuntza-administrazioak zehazten duten modura.

Ikaslea baimendutako ikastetxea dagoen herrian bizi ez bada, kanpoebaluazioak herritik kanpo egin ahal izango dira, helduen urrutiko hezkuntzarako ikastetxeen artean ezarritako lankidetza-hitzarmenetan ezarritakoarekin bat etorriz, edo probak behar bezala garatzea bermatzen duen beste edozein moduren batean.» Ehun eta bi.  Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, berrogeita batgarrena; honako hau dio:

«Berrogeita batgarren xedapen gehigarria.  Gatazkak prebenitzea eta modu baketsuan konpontzea, eta demokrazia eta giza eskubideak defendatzen dituzten balioak.

Oinarrizko Hezkuntzako etapetako curriculumean aintzat hartu beharko da bizitza pertsonal, familiako eta sozialaren eremu guztietan gatazkak prebenitzen eta modu baketsuan konpontzen ikastea eta demokrazia eta giza eskubideak defendatzen dituzten balioak ikastea. Genero-indarkeriaren prebentzioa sustatzea eta juduen holokaustoa gertaera historiko gisa aztertzea barne hartu behako ditu curriculumak, edonola ere.» Ehun eta hiru.  Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, berrogeita bigarrena; honako hau dio:

«Berrogeita bigarren xedapen gehigarria.  Urrutiko Hezkuntzaren Berrikuntza eta Garapenerako Zentroa (CIDEAD).

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Urrutiko Hezkuntzaren Berrikuntza eta Garapenerako Zentroak (CIDEAD) Estatu osoan eskainiko du urrutiko irakaskuntza.

Gobernuak, lege organiko honetan jasotako printzipioak albo batera utzi gabe, CIDEADen berariazko erregulazioa ezarriko du.» Ehun eta lau.  Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, berrogeita hirugarrena, eta honela dio:

«Berrogeita hirugarren xedapen gehigarria.  Urrutiko goi-mailako kirolirakaskuntzen zentroak.

Gobernuak, goi-mailako kirolaren esparruan eta estatuko kirol federatuen araudia kontuan izanik, estatu osoan urrutiko goi-mailako kirol-irakaskuntzak eskaintzen dituzten estatuaren titulartasuneko ikastetxeak arautu eta kudeatu ahal izango ditu.» Ehun eta bost.  Ezabatu egiten da hamargarren xedapen iragankorraren 3. paragrafoa.

Ehun eta sei.  Ezabatu egin da hemeretzigarren xedapen iragankorra.

Ehun eta zazpi.  Azken xedapenetako bosgarrena honela geratzen da:

«Azken xedapenetako bosgarrena.  Eskumen-titulua.

1.  Lege hau oinarrizko izaerarekin egin da, Estatuari Konstituzioaren 149.1.1, 149.1.18 eta 149.1.30 artikuluen arabera dagokion eskumenaren babesean.

Honako arau hauek ez dira oinarrizkoak: 5.5 eta 5.6; 7; 8.1 eta 8.3; 9; 11.1 eta 11.3; 14.6; 15.3; 22.5; 24.6; 26.1 eta 26.2; 31.5; 35; 42.3 eta 42.5; 47; 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 eta 58.8; 60.3 eta 60.4; 66.2 eta 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 eta 67.8; 68.3; 72.4 eta 72.5; 89; 90; 100.3; 101; 102.2, 102.3 eta 102.4; 103.1; 105.2; 106.2 eta 106.3; 111 bis.4 eta 111 bis.5; 112.2, 112.3, 112.4 eta 112.5; 113.3 eta 113.4; 122.2

eta 122.3; 122 bis; 123.2, 123.3, 123.4 eta 123.5; 124.1, 124.2 eta 124.4; 125; 130.1; 131.2 eta 131.5; 144.3; 145; 146; 154 artikuluak; hamabosgarren xedapen gehigarriaren 1, 4, 5 eta 7. paragrafoak; hogeita hamalaugarren xedapen gehigarria; hogeita hamazazpigarren xedapen gehigarria, eta azken xedapenetako laugarrena.

2.  29, 31, 36 bis eta 37. artikuluak Estatuak titulu akademikoak eta profesionalak eskuratzeko, emateko eta homologatzeko baldintzak arautzeari buruz duen eskumen esklusiboaren babesean ematen dira.» Ehun eta zortzi.  Azken xedapenetako zazpigarrena honela geratzen da:

«Honako hauek Lege Organikoaren mailakotzat joko dira: atariko tituluaren I. kapitulua; 3, 4, 5.1 eta 5.2 artikuluak; atariko tituluaren III. kapitulua; 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 eta 18.6, 19.1, 22, 23, 23 bis, 24, 25, 27, 30, 38, 68, 71, 74, 78, 79

bis, 80, 81.3 eta 81.4, 82.2, 83, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8 eta 84.9, 85, 108, 109 eta 115. artikuluak; IV. tituluaren IV. kapitulua; 118, 119, 126.1

eta 126.2, 127, 128 eta 129. artikuluak; hamaseigarren, hamazazpigarren, hogeita hamahirugarren eta hogeita hamaseigarren xedapen gehigarriak; seigarren xedapen iragankorraren hirugarren paragrafoa; hamargarren xedapen iragankorra; azken xedapenetako lehena eta zazpigarrena, eta xedapen indargabetzaile bakarra.» Ehun eta bederatzi.  Beste xedapen bat gehitzen da azken xedapenen artean, zazpigarrena bis, eta honako hau dio:

«Azken xedapenetako zazpigarrena bis.  Hezkuntza eleaniztunerako oinarriak.

Gobernuak hezkuntza eleaniztunerako oinarriak ezarriko ditu, Haur Hezkuntzako bigarren ziklotik Batxilergora, autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren.» Lehen xedapen gehigarria.  Batxilergoko modalitateak emateko baimendutako ikastetxeak.

1.  Lege organiko hau indarrean jartzean Zientzia eta Teknologia modalitateko edozein bide irakasten duten Batxilergoko ikastetxeak berez baimenduta egongo dira lege organiko honetan ezarritako Zientzien modalitatea emateko.

2.  Lege organiko hau indarrean jartzean Giza eta Gizarte Zientziak modalitateko edozein bide irakasten duten Batxilergoko ikastetxeak berez baimenduta egongo dira lege organiko honetan ezarritako Giza eta Gizarte Zientzien modalitatea emateko.

3.  Lege organiko hau indarrean jartzean Arteen modalitateko edozein bide irakasten duten Batxilergoko ikastetxeak berez baimenduta egongo dira lege organiko honetan ezarritako Arteen modalitatea emateko.

Bigarren xedapen gehigarria.  Ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatzeko merezimenduen lehiaketetan parte hartzeko baldintzak.

Baliokidetzat joko dira ikastetxe publikoetako zuzendarirako emandako gaikuntza eta akreditazioak, lege organiko hau indarrean sartu aurretik emandakoak, eta zuzendarifuntzioa betetzeari buruzko prestakuntza-ikastaroa (lege organiko honen 134. artikuluko 1. paragrafoko c) idatz-zatian aipatutakoa) gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Lege organiko hau indarrean sartu aurreko tituluak eta ikasketak.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua lege organiko honetan ezarritako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa ezarri aurretik lortu bada, aukera izango da derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko guztietan sartzeko (3.4 artikuluan daude jasota), baldin eta, aldez aurretik, horietako bakoitzerako lege organiko honetan ezarritako baldintzak betetzen badira, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa gainditu beharra izan ezik.

2.  Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programaren batean derrigorrezko moduluak Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehen ikasturtea ezarri aurretik gainditu dituzten ikasleek Lanbide Heziketako erdi-mailako heziketa-zikloak egin ahalko dituzte, baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua eskuratu ere, lege organiko honen 29. artikuluan ezartzen den Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa gainditzen bada irakaskuntza aplikatuen aukeratik.

3.  Lege honetako 41.3.a) artikuluak aipatzen duen Batxilergoko titulu gisa onartuko da lehengo Batxilergo bateratu eta balioaniztuna egin ondoren eskuratutako Batxilergoko titulua.

4.  Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikuluak ezarritako unibertsitaterako sarbide-proba edo antzeko helburuarekin lehenagoko araudietan ezarritako probak gainditzen dituzten ikasleek bere garaian eskuratutako nota mantenduko dute, Gobernuak ezarritako irizpide eta baldintzen arabera. Hala ere, unibertsitateek finkatutako onartzeko prozeduretara aurkeztu ahal izango dira nota altuagoa lortzeko.

5.  Unibertsitatera sartzeko probarik gainditu ez eta Batxilergoko titulua lege organiko honen bidez araututako Batxilergoaren amaierako ebaluazioa ezarri aurretik eskuratu dutenak unibertsitateetako gradu-ikasketa ofizialetara sartu ahal izango dira zuzenean, unibertsitateek finkatutako onartzeko prozedurak gainditu behar izan arren.

Laugarren xedapen gehigarria.  Ariketa fisikoa eta dieta orekatua sustatzea.

Hezkuntza-administrazioek neurriak hartuko dituzte ariketa fisikoa eta dieta orekatua haurren eta gazteen jokabidearen parte izan daitezen. Administrazioek, horretarako, ikasleek eskolako ordutegian egunero kirola eta ariketa fisikoa egitea sustatuko dute, bizitza aktiboa, osasungarria eta autonomoa bultzatzeko garapen egokia bermatze aldera, eskumena duten erakundeen gomendioei jarraituz. Arlo horretan ikastetxeak hartzen dituen neurriak diseinatu, koordinatu eta ikuskatzeko ardura esparru horietan kualifikazio edo espezializazio egokia duten irakasleek hartuko dute.

Bosgarren xedapen gehigarria.  Eskola-liburuak maileguz hartzeko sistema.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, Hezkuntzako Konferentzia Sektorialaren barruan, ikasleek eskola-liburuak eta curriculumeko bestelako materialak maileguz doan hartu ahal izatea sustatuko du funts publikoen bidez mantendutako ikastetxeetako oinarrizko hezkuntzan.

Lehen xedapen iragankorra.  Ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatzeko merezimenduen lehiaketetan parte hartzeko baldintzak.

Lege organiko hau indarrean jartzen denetik ondorengo bost urteetan, ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatzeko merezimenduen lehiaketetan parte hartzeko, ez da izango ezinbesteko baldintza lege organiko honen 134. artikuluaren 1. paragrafoko c) idatz-zatian aipatutako zuzendari-funtzioa betetzeari buruzko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana egiaztatzen duen agiria izatea. Hala ere, agiri hori duen hautagaiari merezimendu gisa hartuko zaio aintzat.

Bigarren xedapen iragankorra.  Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 84.3 artikuluaren aldi baterako aplikazioa.

Sexuaren arabera bereizitako hezkuntza eskaintzeagatik, eta horregatik ez beste ezergatik, 2013an hezkuntza-ituna berritzea ukatu zaien ikastetxe pribatuek edo itundutako eskola-unitateak murriztu zaizkienek, legea indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita bi hilabeteko epean, aukeran izango dute eskatzea lege organiko honen 84.3 artikuluan aipatzen dena aplika dakiela egungo itun-alditik geratzen den zatirako.

Azken xedapenetako lehenengoa.  Unibertsitateei buruzko 2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa aldatzea.

Bat.  Aldatu egiten da abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 42. artikuluko 3. paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

«3.  Gobernuari dagokio, Unibertsitate Politikari buruzko Konferentzia Orokorraren txostena jaso ondoren, unibertsitateetan sartzeko eskatzen duten ikasleak onartzeko oinarrizko arauak ezartzea, berdintasunaren, merezimenduen eta gaitasunaren printzipioak errespetatuta eta, betiere, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikuluan ezarritakoa beteta.» Bi.  Xedapen honek lege organiko izaera du.

Azken xedapenetako bigarrena.  Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoa aldatzea.

Aldatu egiten da Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoa: Bat.  54. artikuluko 2. paragrafoa honela geratzen da:

«2.  Zuzendariaren eskumenak izango dira:

a)  Ikastetxeko hezkuntza-jarduera guztiak zuzendu eta koordinatzea, indarreko xedapenekin bat etorriz, ikastetxeko eskola-kontseiluaren eginkizunak eragotzi gabe.

b)  Irakasleen buru akademiko izatea.

c)  Ekitaldi akademikoen eta irakasleen klaustroko eta eskola-kontseiluaren bileretarako deialdia egitea eta horietan buru izatea.

d)  Ikastetxeko ziurtagiri eta agiri akademikoak ikus-onestea.

e)  Kide anitzeko organoen erabakiak betearaztea, dagozkion eskumenen esparruan.

f)  Ikasleen diziplinari dagokionez, ikastetxean sortutako arazo larriak ebaztea.

g)  Barne-araudiak esparru akademikoan ematen dizkion beste ahalmen guztiak.» Bi.  56. artikuluko 1. paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«1.  Itunpeko ikastetxe pribatuen eskola-kontseilua honako hauek osatuko dute:

a) Zuzendaria.

b)  Ikastetxearen titularraren hiru ordezkari.

c)  Irakasleen lau ordezkari.

d)  Ikasleen gurasoen edo legezko tutoreen lau ordezkari, eurek euren artean aukeratuak.

e)  Ikasleen bi ordezkari, eurek euren artean aukeratuak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren lehen mailatik aurrera.

f)  Administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.

Behin ikastetxeko eskola-kontseilua eratutakoan, organo horrek pertsona bat izendatuko du gizonen eta emakumeen artean benetako berdintasun eraginkorra sustatzeko hezkuntza-neurriak bultza ditzan.

Gainera, hezkuntza bereziko berariazko ikastetxeetan eta ikasgela espezializatuak dituzten ikastetxeetan, hezkuntza-arreta osagarriko langileen ordezkari bat ere eskola-kontseiluko kide izango da.

Gurasoek eskola-kontseiluan izango duten ordezkari bat ikastetxean ordezkaritza zabalena duen guraso-elkarteak izendatuko du.

Halaber, lanbide-heziketa ematen duten itunpeko ikastetxeek enpresa-munduko ordezkari bat (enpresa-erakundeek izendatua) sartu ahal izango dute eskolakontseiluan, hezkuntza-administrazioek ezartzen duten prozedurari jarraituz.» Hiru.  57. artikulua honela geratzen da idatzita:

«Berrogeita hamazazpigarren artikulua.

Lege honetan ezarritako printzipioen esparruan, ikastetxeko eskola-kontseiluari dagozkio honako hauek:

a)  Ikastetxeko zuzendaria izendatu behar denean parte hartzea, 59. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

b)  Ikastetxeko irakasleak hautatu behar direnean parte hartzea, 60. artikuluarekin bat etorriz.

c)  Ikasleak onartzeko prozesuan parte hartzea, eta prozesu horri buruzko arauei jarraituko zaiela bermatzea.

d)  Diziplina-gatazken ebazpenaren berri izatea eta ebazpen horiek indarrean dagoen araudiaren araberakoak direla zaintzea. Zuzendariak hartutako diziplinaneurriek ikastetxeko elkarbizitza larriki kaltetzen duten ikasleen jarrerekin zerikusia badute, eskola-kontseiluak, gurasoek edo legezko tutoreek eskatuta, hartutako erabakia berrikusi eta, hala badagokio, bidezkoak diren neurriak proposatu ahal izango ditu.

e)  Ikastetxeko aurrekontua onestea, Administraziotik etorritako funtsei nahiz baimendutako kopuruei dagokienez, bai eta urteko kontu-ematea onestea ere.

f)  Zuzendaritza-taldeak urtean behin prestatuko duen ikastetxearen programazio orokorrari buruzko irizpena ematea eta programazio hori ebaluatzea.

g)  Administrazioari, hala dagokionean, proposatzea baimena eman dezala ikasleen familiei eskola-jarduera osagarriak gauzatzeagatiko hartukizunak ezartzeko.

h)  Irizpena ematea ikastetxeko ildo pedagogiko orokorraren aplikazioan parte hartzeari buruz, eta eskola-jarduera osagarriak, eskolaz kanpoko jarduerak eta eskola-zerbitzuak programatu eta garatzeko jarraibideei buruz.

i)  Ikastetxeko titularrak hala proposatuta, ikasleen familiek eskolaz kanpoko jarduerak eta eskola-zerbitzuak gauzatzeko egindako ekarpenak onestea, hezkuntza-administrazioek hala erabaki dutenean.

j)  Irizpena ematea ikastetxeak kultura-, kirol- eta jolas-jardueretan parte hartzeko ezarritako irizpideei buruz eta laguntza-ekintzetan elkarlanaren bidez parte hartzeko irizpideei buruz.

k)  Beste ikastetxe batzuekin elkarlan-harremanak bultzatzea, kultura- eta hezkuntza-xedeetarako.

l)  Irizpena ematea, titularrak hala proposatuta, ikastetxearen barne-araudiari buruz.

m)  Ikastetxea administrazio- eta irakaskuntza-arloetan nola dabilen ebaluatzea.

n)  Ikastetxeko elkarbizitza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, tratu-berdintasuna, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 84.3 artikuluan aipatzen diren kausak direla-eta diskriminaziorik ez eragitea, gatazkak modu baketsuan konpontzea eta genero-indarkeria saihestea bultzatzen duten neurriak eta ekimenak proposatzea.» Lau.  59. artikulua honela geratzen da idatzita:

«Berrogeita hemeretzigarren artikulua.

1.  Itunpeko ikastetxeetako zuzendaria titularrak izendatuko du, ikastetxeko eskola-kontseiluak txostena egin ondoren, zeina bertaratutako kideen gehiengoaren bidez onartuko baita.

2.  Zuzendariaren agintaldiak hiru urte iraungo du. Hala ere, titularrak zuzendaria kargugabetu ahal izango du epea amaitu aurretik, hori egiteko bidezko arrazoiak egonez gero. Arrazoi horiek ikastetxeko eskola-kontseiluari jakinarazi behako dizkio.» Bost.  60. artikulua honela geratzen da idatzita:

«Hirurogeigarren artikulua.

1.  Itunpeko ikastetxeetan, irakasle-lanpostu hutsak sortzen direnean, publikoki iragarriko da.

2.  Hutsune horiek betetzeko, ikastetxeko eskola-kontseiluak hautatzeirizpideak ezarriko ditu, titularrarekin hala adostuta; irizpide horien oinarri izango dira merezimendu- eta gaitasun-printzipioak.

3.  Ikastetxeko titularrak zuzendariarekin batera hautatuko ditu irakasleak, ikastetxeko eskola-kontseiluak ezarritako hautatze-printzipioekin bat etorriz.

4.  Hautatutako irakasleen berri emango dio ikastetxeko titularrak eskolakontseiluari.

5.  Hezkuntza-administrazio eskudunak egiaztatuko du irakasleak hautatu eta kaleratzeko prozedurak aurreko paragrafoetan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzen direla. Halaber, prozedura horiek aplikatzeko baldintzak garatu ahal izango ditu.» Sei.  61. artikuluko 1. paragrafoa honela geratzen da:

«1.  Itunaren araubidetik eratorritako betebeharrak betetzen ez badira, adiskidetze-batzordea eratuko da. Adiskidetze-batzordeak aho batez erabaki ahal izango du itunpeko ikastetxeak egindako arau-haustea zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak ezartzea, legearen esparruan.» Zazpi.  Indargabetuta geratzen da Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren lehen xedapen gehigarria.

Zortzi.  Xedapen honek lege organiko izaera du.

Azken xedapenetako hirugarrena.  Autonomia-erkidegoak finantzatzeari buruzko 1980ko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa aldatzea.

Bat.  Autonomia-erkidegoak finantzatzeari buruzko1980ko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarriari 3. paragrafoa gehitzen zaio, eta hauxe dio:

«Irakaskuntzako eskaintzan gaztelania komunikazio-hizkuntza gisa daukaten ikastetxe pribatuetan eskolatutako ikasleen gastuak autonomia-erkidegoei jasanarazten zaizkiela ziurtatzeko –Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriak aipatzen duenez– Estatuak bere esku izango du autonomia-erkidegoen finantzazioaraubideko baliabide guztiengatik ordaindutako zenbatekotik kendu edo atxikitzea ikastetxe pribatuetan eskolatzeagatik autonomia-erkidegoen kontura Kultura eta Kirol Ministerioak bere gain hartutako gastuen zenbatekoa.» Bi.  Xedapen honek lege organiko izaera du.

Azken xedapenetako laugarrena.  Erregelamendu bidez garatzea.

Gobernuak, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak proposatuta, bere eskumenak baliatuta, lege organiko honetan ezarritakoa betearazi eta garatzeko behar diren xedapenak emango ditu, autonomia-erkidegoei dagokien arauen garapena albo batera utzi gabe.

Azken xedapenetako bosgarrena.  Ezartzeko egutegia.

1.  Lehen Hezkuntzako curriculumean, antolaketan, helburuetan, mailaz igotzeko irizpideetan eta ebaluazioetan egindako aldaketak 2014-2015 ikasturteko lehenengo, hirugarren eta bosgarren mailetarako ezarriko dira; bigarren, laugarren eta seigarren mailetarako, 2015-2016 ikasturtean ezarriko dira aldaketak.

2.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumean, antolaketan, helburuetan, ziurtagiriak eta tituluak eskuratzeko baldintzetan, programetan, mailaz igotzeko irizpideetan eta ebaluazioetan egindako aldaketak 2015-2016 ikasturteko lehenengo eta hirugarren mailetan ezarriko dira; bigarren eta laugarren mailetarako, 2016-2017 ikasturtean ezarriko dira aldaketak.

2017an egingo den deialdiari dagokion Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioak ez du ondorio akademikorik izango. Ikasturte horretan, deialdi bakarra egingo da.

3.  Batxilergoko curriculumean, antolaketan, helburuetan, ziurtagiriak eta tituluak eskuratzeko baldintzetan, programetan, mailaz igotzeko irizpideetan eta ebaluazioetan egindako aldaketak 2015-2016 ikasturteko lehenengo mailan ezarriko dira; bigarren mailarako, 2016-2017an ezarriko dira aldaketak.

2017.  urtean egingo diren bi deialdiei dagokien Batxilergoaren amaierako ebaluazioa unibertsitateetan sartzeko bakarrik hartuko da kontuan, baina hura gainditzea ez da izango beharrezkoa Batxilergoko titulua eskuratzeko. Batxillergoaren amaierako ebaluazio hori orobat hartuko da kontuan Lanbide Heziketako edo Musika edo Dantzako lanbideirakaskuntzako Erdi-mailako edo Goi-mailako Teknikariaren titulua duten ikasleek batxillergotitulua eskura dezaten (maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 44.4 eta 50.2 artikuluekin bat etorriz, hurrenez hurren).

4.  Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloek Hasierako Lanbide Kualifikazio Programakoak ordeztuko dituzte pixkanaka. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehen maila 2014-2015 ikasturtean ezarriko da. Ikasturte horretan desagertuko da Hasierako Lanbide Kualifikazio Programako derrigorrezko moduluen eskaintza. Ikasturte berean, moduluak borondatez gainditzen dituzten ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulua lortuko dute. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen bigarren maila 20152016 ikasturtean ezarriko da.

5.  Lanbide Heziketako erdi-mailako heziketa-zikloen curriculumean egindako aldaketak zikloen hasieran bakarrik ezarriko dira, 2015-2016 ikasturtean.

6.  Lege organiko honetan araututako irakaskuntzetara sartzeko baldintzetan egindako aldaketak 2016-2017 ikasturtean aplikatuko dira.

Bestalde, unibertsitateko gradu-ikasketa ofizialetan sartzeko:

a)  Batxilergoko titulua edo baliokidea eskuratu duten ikasleak:

1)  2017-2018 ikasturtea baino lehenago sartzen direnek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikuluak ezarritako unibertsitaterako sarbide-proba gaindituta izan beharko dute, edo antzeko helburuekin aurreko araudietan ezarritako probak.

2)  2017-2018 ikasturtean edo ondorengoetan sartzen direnek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikulu berrian aipatutako baldintzak bete beharko dituzte.

b)  Europako edo Nazioarteko Batxilergoan titulaturiko ikasleak: 2014-2015

ikasturtean edo ondorengoetan sartzen direnek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikulu berrian eta hogeita hamahirugarren xedapen gehigarrian aipatutako baldintzak bete beharko dituzte.

c)  Europar Batasuneko estatu kideetako edo Espainiarekin nazioarteko akordioak izenpetuta dituzten beste estatu batzuetako hezkuntza-sistemetako ikasleak: 2014-2015

ikasturtean edo ondorengoetan sartzen direnek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 38. artikulu berrian eta hogeita hamahirugarren xedapen gehigarrian aipatutako baldintzak bete beharko dituzte.

d)  Goi-mailako Teknikari-titulua eta Goi-mailako Kirol-teknikariaren titulua, edo Batxilergoaren baliokidea den titulu, diploma edo ikasketak dituztenak, Europar Batasuneko kideak izan ez eta batxilergo-titulua elkarrekikotasun-erregimenean aitortzeko Espainiarekin nazioarteko akordiorik sinatuta ez duten estatuetako hezkuntzasistemen bidez egin edo lortuak: 2014-2015 ikasturtean edo ondorengoetan sartzen direnek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

7.  Lege organiko honetan ezarritako gainerako curriculum-aldaketak 2014-2015

ikasturtetik hasita ezarri ahalko dira.

Azken xedapenetako seigarrena.  Indarrean sartzea.

Lege organiko hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei egunera jarriko da indarrean.

Horrenbestez, Lege organiko hau bete eta betearaz dezaten agintzen diet Espainiako herritar eta agintari guztiei.

Madrilen, 2013ko abenduaren 9an.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra