Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Administrazio zuzenbidea  >>  Legeria  >> Orokorra

Erraten eta hutsen zuzenketa, honako honena: 6/2015 Legea, maiatzaren 12koa, Autonomiaz gaindiko lurralde-eremuetako jatorri deiturena eta adierazpen geografiko babestuena

2015-05-12

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2015/07/07, 161. zk.

bcl_851616832.htm

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

7591 Erraten eta hutsen zuzenketa, honako honena: 6/2015 Legea, maiatzaren 12koa, Autonomiaz gaindiko lurralde-eremuetako jatorri deiturena eta adierazpen geografiko babestuena.

Errata eta hutsa aurkitu dira Autonomiaz gaindiko lurralde-eremuetako jatorri deituren eta adierazpen geografiko babestuen maiatzaren 12ko 6/2015 Legean. Lege hori Estatuko Aldizkari Ofizialaren 2015eko maiatzaren 13ko alean argitaratu zen, 114. zenbakikoan, eta honen bidez honako zuzenketa hauek egiten ditugu:

24.orrialdean, zazpigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian, hau dioen lekuan: «Araudi hori ez betetzeagatiko zehapen-araubidea jarraian zehaztutakoa izango da...», honako hau esan behar du: «Araudi hori ez betetzeagatiko zehapen-araubidea xedapen honetan zehaztutakoa izango da...».

26.orrialdean, bigarren xedapen iragankorrean, hau dioen lekuan: «Lege hau indarrean sartu eta hamabi hilabetera, guztiz aplikatzekoa izango da lege honetako IV. kapituluan zehaztutako eredua. Bitarte horretan, mantendu egingo da kontrol-erregimena, gaur egungo Kontseilu Arautzaileen parte-hartzearekin.», honako hau esan behar du: «Lege hau indarrean sartu eta hamabi hilabetera, guztiz aplikatzekoa izango da lege honetako V. kapituluan zehaztutako eredua. Bitarte horretan, mantendu egingo da kontrolerregimena, gaur egungo Kontseilu Arautzaileen parte-hartzearekin.»

w.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 ISSN: 02

 

 

 

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra