Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Quinta edición Premios Adrián Celaya

Nazioarteko zuzenbidea  >>  Legeria  >> Europa mailako nazioarteko testuak

Korrespondentzien taulak

KORRESPONDENTZIEN TAULAK(1)

Europar Batasunaren Tratatua

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

I TITULUA— XEDAPEN OROKORRAK

I TITULUA— XEDAPEN ERKIDEAK

1. artikulua

1. artikulua

2. artikulua

2. artikulua

3. artikulua

3. artikulua (indargabetua) (1)

4. artikulua

5. artikulua (2)

4. artikulua (indargabetua) (3)

5. artikulua (indargabetua) (4)

6. artikulua

6. artikulua

7. artikulua

7. artikulua

8. artikulua

II. TITULUA— EUROPAKO ERKIDEGOA ERATZEKO ASMOZ EUROPAKO EKONOMIA ERKIDEGOA ERATZEKO ITUNA ALDATZEN DUTEN XEDAPENAK

II. TITULUA PRINTZIPIO DEMOKRATIKOEI BURUZKO XEDAPENAK

8. artikulua (indargabetua) (5)

9. artikulua

10. artikulua (6)

(1) Funtsean, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (aurrerantzean EBFT) 7. artikuluak eta Europar Batasunaren Tratatuaren (aurrerantzean EBT) 13. artikuluaren 3. paragrafoak eta 21. artikuluaren 3. paragrafoko bigarren lerrokadak ordeztu dute.

(2) Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren (aurrerantzean EE Ituna) 5. artikulua ordeztu du.

(3) Funtsean, 15. artikuluak ordeztu du.

(4) Funtsean, 13. artikuluaren 2. paragrafoak ordeztu du.

(5) Europar Batasuna eratzeko Itunaren 8. artikuluak Europako Erkidegoa eratzeko Ituna aldatzen zuen.Aldaketa horiek azken Tratatu honetan sartu dira, eta 8. artikulua indargabetu da. Zenbaki hori xedapen berri bat txertatzeko erabili da.

(6) Funtsean, 4. paragrafoak EE Itunaren 191. artikuluaren lehen lerrokada ordeztu du.

  1. (1) Bi taula hauek Lisboako Tratatuaren 5. artikuluan dauden tauletatik datoz. Orain ez da agertzen Lisboako Tratatuko tarteko zenbakiak jasotzen zituen erdiko zutabea.

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

11. artikulua

12. artikulua

III TITULUAIKATZAREN ETA ALTZAIRUAREN EUROPAKO ERKIDEGOA ERATZEKO ITUNA ALDATZEN DUTEN XEDAPENAK

III TITULUA— INSTITUZIOEI BURUZKO XEDAPENAK

9. artikulua (indargabetua) (7)

13. artikulua

14. artikulua (8)

15. artikulua (9)

16. artikulua (10)

17. artikulua (11)

18. artikulua

19. artikulua (12)

IV TITULUAATOMO ENERGIAREN EUROPAKO ERKIDEGOA ERATZEKO ITUNA ALDATZEN DUTEN XEDAPENAK.

IV TITULUALANKIDETZA INDARTUEI BURUZKO XEDAPENAK

10. artikulua (indargabetua) (13)

27A-tik 27E-ra arteko artikuluak (ordeztuak)

40.etik 40 B-ra arteko artikuluak (ordeztuak)

43.etik 45.era arteko artikuluak (ordeztuak)

20. artikulua (14)

(7)  EB Itunaren 9. artikuluak Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoa eratzeko Ituna aldatzen zuen.Azken Itun horrek 2002ko uztailaren 23ra arte iraun zuen. Horrenbestez, 9. artikulua indargabetu da, eta zenbaki hori beste xedapen bat txertatzeko erabili da.

(8) — Funtsean, 1. eta 2. paragrafoek EE Itunaren 189. artikulua ordeztu dute.

— Funtsean, 1.etik 3.era arteko paragrafoek EE Itunaren 190. artikuluaren 1.etik 3.era arteko paragrafoak ordeztu dituzte.

Funtsean,1. paragrafoak EE Itunaren 192. artikuluaren lehen lerrokada ordeztu du.

Funtsean,4. paragrafoak EE Itunaren 197. artikuluaren lehen lerrokada ordeztu du.

(9) Funtsean, 4. artikulua ordeztu du.

(10) Funtsean, 1. paragrafoak EE Itunaren 202. artikuluaren lehen eta bigarren gidoiak ordeztu ditu.

(— Funtsean, 2. eta 9. paragrafoek EE Itunaren 203. artikulua ordeztu dute.

— Funtsean, 4. eta 5. paragrafoek EE Itunaren 205. artikuluaren 2. eta 4. paragrafoak ordeztu dituzte.

(11)Funtsean, 1. paragrafoak EE Itunaren 211. artikulua ordeztu du.

(— Funtsean, 3. eta 7. paragrafoek EE Itunaren 214. artikulua ordeztu dute.

Funtsean,6. paragrafoak EE Itunaren 217. artikuluaren 1., 3. eta 4. paragrafoak ordeztu ditu.

(12)—  Funtsean, EE Itunaren 220. artikulua ordeztu du.

Funtsean,2. paragrafoko lehen lerrokadak  EE Itunaren 221. artikuluaren lehen lerrokada ordeztu du.

(13)  EB Itunaren 10. artikuluak Atomo Energiaren  Europako Erkidegoa eratzeko Ituna aldatzen zuen.Aldaketa horiek azken Tratatu honetan sartu dira, eta 10. artikulua indargabetu da. Zenbaki hori beste xedapen bat txertatzeko erabili da.

(14) EE Itunaren 11. eta 11 A artikuluak ere ordeztu ditu.

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

V TITULUA — ATZERRIARI ETA SEGURTASUNARI BURUZKO POLITIKA BATERATUAREN GAINEKO XEDAPENAK

V TITULUA — BATASUNAREN ATZERRI-EKINTZARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK ETA ATZERRIARI ETA SEGURTASUNARI BURUZKO POLITIKA ERKIDEAREN GAINEKO BERARIAZKO XEDAPENAK

1. kapituluaBatasunaren atzerri-ekintzari buruzko xedapen orokorrak

21. artikulua

22. artikulua

2. kapitulua — Atzerriari eta segurtasunari buruzko politika erkidearen gaineko berariazko xedapenak

1. atala —  Xedapen Erkideak

23. artikulua

11. artikulua

24. artikulua

12. artikulua

25. artikulua

13. artikulua

26. artikulua

27. artikulua

14. artikulua

28. artikulua

15. artikulua

29. artikulua

22. artikulua (lekuz aldatua)

30. artikulua

23. artikulua (lekuz aldatua)

31. artikulua

16. artikulua

32. artikulua

17. artikulua (lekuz aldatua)

42. artikulua

18. artikulua

33. artikulua

19. artikulua

34. artikulua

20. artikulua

35. artikulua

21. artikulua

36. artikulua

22. artikulua (lekuz aldatua)

30. artikulua

23. artikulua (lekuz aldatua)

31. artikulua

24. artikulua

37. artikulua

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

25. artikulua

38. artikulua

39. artikulua

47. artikulua (lekuz aldatua)

40. artikulua

26. artikulua (indargabetua)

27. artikulua (indargabetua)

27 A artikulua (ordeztua) (15)

20. artikulua

27 B artikulua (ordeztua) (15)

20. artikulua

27 C artikulua (ordeztua) (15)

20. artikulua

27 D artikulua (ordeztua) (15)

20. artikulua

27 E artikulua (ordeztua) (15)

20. artikulua

28. artikulua

41. artikulua

2. atala— Segurtasun- eta defentsa-politika erkideari buruzko xedapenak

17. artikulua (lekuz aldatua)

42. artikulua

43. artikulua

44. artikulua

45. artikulua

46. artikulua

VI TITULUA POLIZIA ETA ZUZENTZA GAIETAKO LANKIDETZARI BURUZKO XEDAPENAK, ZIGOR-ARLOAN (indargabetua)(16)

29. artikulua (ordeztua) (17)

30. artikulua (ordeztua) (18)

31. artikulua (ordeztua) (19)

(15) EBFTren 326.etik 334.era arteko artikuluek oraingo EB Itunaren 27 A-tik 27 E-ra arteko artikuluak ere ordeztu dituzte, lankidetza indartuari buruzkoak, hain zuzen.

(16) EBFTren hirugarren zatiko V. tituluaren 1., 4. eta 5. kapituluko xedapenek oraingo EB Itunaren VI. tituluko xedapenak ordeztu dituzte, polizia eta zuzentza gaietako lankidetzari buruzkoak.

(17) EBFTren 67. artikuluak ordeztu du.

(18) EBFTren 87. eta 88. artikuluek ordeztu dute.

(19) EBFTren 82., 83. eta 85. artikuluek ordeztu dute.

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

32. artikulua (ordeztua) (20)

33. artikulua (ordeztua) (21)

34. artikulua (indargabetua)

35. artikulua (indargabetua)

36. artikulua (ordeztua) (22)

37. artikulua (indargabetua)

38. artikulua (indargabetua)

39. artikulua (indargabetua)

40. artikulua (ordeztua) (23)

20. artikulua

40. A artikulua (ordeztua) (23)

20. artikulua

40 B artikulua (ordeztua) (23)

20. artikulua

41. artikulua (indargabetua)

42. artikulua (indargabetua)

VII. TITULUA— LANKIDETZA INDARTUARI BURUZKO XEDAPENAK (ordeztua)(24)

IV. TITULUALANKIDETZA INDARTUEI BURUZKO XEDAPENAK

43. artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

43 A artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

43 B artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

44. artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

44 A artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

45. artikulua (ordeztua) (24)

20. artikulua

VIII. TITULUA— AZKEN XEDAPENAK

VI. TITULUA— AZKEN XEDAPENAK

46. artikulua (indargabetua)

47. artikulua

(20) EBFTren 89. artikuluak ordeztu du.

(21) EBFTren 72. artikuluak ordeztu du.

(22) EBFTren 71. artikuluak ordeztu du.

(23) EBFTren 326.etik 334.era arteko artikuluek oraingo EB Itunaren 40.etik 40 B-ra arteko artikuluak ere ordeztu dituzte, lankidetza indartuari buruzkoak, hain zuzen.

(24) EBFTren 326.etik 334.era arteko artikuluek (hemendik aurrera 326.etik 334.era artekoak izango dira) oraingo EB Itunaren 43.etik 45.era arteko artikuluak eta VII. titulua ere ordeztu dituzte, lankidetza indartuari buruzkoak, hain zuzen.

Europar Batasuna eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Tratatuaren zenbaki-hurrenkera

47. artikulua (ordeztua)

40. artikulua

48. artikulua

48. artikulua

49. artikulua

49. artikulua

50. artikulua

51. artikulua

52. artikulua

50. artikulua (indargabetua)

51. artikulua

53. artikulua

52. artikulua

54. artikulua

53. artikulua

55. artikulua

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

LEHENENGO ZATIA— PRINTZIPIOAK

LEHENENGO ZATIA— PRINTZIPIOAK

1. artikulua (indargabetua)

1. artikulua

2. artikulua (indargabetua) (25)

I. titulua — Batasunaren eskumen-kategoriak eta eremuak.

2. artikulua

3. artikulua

4. artikulua

5. artikulua

6. artikulua

II. titulua — Aplikazio orokorreko xedapenak

(25) Funtsean, EB Tratatuaren 3. artikuluak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

7. artikulua

3. artikulua, 1. paragrafoa (indargabetua) (26)

3. artikulua, 2. paragrafoa

8. artikulua

4. artikulua (lekuz aldatua)

119. artikulua

5. artikulua (ordeztua) (27)

9. artikulua

10. artikulua

6. artikulua

11. artikulua

153. artikulua, 2. paragrafoa (lekuz aldatua)

12. artikulua

13. artikulua (28)

7. artikulua (indargabetua) (29)

8. artikulua (indargabetua) (30)

9. artikulua (indargabetua)

10. artikulua (indargabetua) (31)

11. artikulua (ordeztua) (32)

326.etik 334.era arteko artikuluak

11 A artikulua (ordeztua) (32)

326.etik 334.era arteko artikuluak

12. artikulua (lekuz aldatua)

18. artikulua

13. artikulua (lekuz aldatua)

19. artikulua

14. artikulua (lekuz aldatua)

26. artikulua

15. artikulua (lekuz aldatua)

27. artikulua

16. artikulua

14. artikulua

255. artikulua (lekuz aldatua)

15. artikulua

286. artikulua (ordeztua)

16. artikulua

(26) Funtsean, EBFTren 3.etik 6.era arteko artikuluek ordeztu dute.

(27) EB Tratatuaren 5. artikuluak ordeztu du.

(28) Animalien babesari eta ongizateari buruzko Protokoloaren tresna txertatu da.-

(29) Funtsean, EB Tratatuaren 13. artikuluak ordeztu du.

(30) Funtsean, EB Tratatuaren 13. artikuluak eta EBFTren 282. artikuluaren 1. paragrafoak ordeztu dute.

(31) Funtsean, EB Tratatuaren 4. artikuluaren 3. paragrafoak ordeztu du.

(32) Hau ere EB Tratatuaren 20. artikuluak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

17. artikulua

BIGARREN ZATIA— BATASUNEKO HERRITARTASUNA

BIGARREN ZATIABEREIZKERIARIK EZA ETABATASUNEKOHERRITARTASUNA

12. artikulua (lekuz aldatua)

18. artikulua

13. artikulua (lekuz aldatua)

19. artikulua

17. artikulua

20. artikulua

18. artikulua

21. artikulua

19. artikulua

22. artikulua

20. artikulua

23. artikulua

21. artikulua

24. artikulua

22. artikulua

25. artikulua

HIRUGARREN ZATIA — ERKIDEGOAREN POLITIKAK

HIRUGARREN ZATIA — BATASUNAREN BARNEKO POLITIKAK ETA EGINTZAK

I. titulua — Barne-merkatua

14. artikulua (lekuz aldatua)

26. artikulua

15. artikulua (lekuz aldatua)

27. artikulua

I. titulua — Salgaien eraman ekarri askea

II. titulua — Salgaien zirkulazio askea

23. artikulua

28. artikulua

24. artikulua

29. artikulua

1. kapitulua — Aduana-batasuna

1. kapitulua — Aduana-batasuna

25. artikulua

30. artikulua

26. artikulua

31. artikulua

27. artikulua

32. artikulua

Hirugarren zatia, X. titulua, Aduanetako lankidetza (lekuz aldatua)

2. kapitulua — Aduanetako lankidetza

135. artikulua (lekuz aldatua)

33. artikulua

2. kapitulua — Kopuruak murrizteko debekua Erkidegoko estatuen artean

3. kapitulua — Kopuruak murrizteko debekua Erkidegoko estatuen artean

28. artikulua

34. artikulua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

29. artikulua

35. artikulua

30. artikulua

36. artikulua

31. artikulua

37. artikulua

II. titulua — Nekazaritza

III. titulua — Nekazaritza eta Arrantza

32. artikulua

38. artikulua

33. artikulua

39. artikulua

34. artikulua

40. artikulua

35. artikulua

41. artikulua

36. artikulua

42. artikulua

37. artikulua

43. artikulua

38. artikulua

44. artikulua

III. titulua — Pertsona, zerbitzu eta kapitalen joan-etorri askea

IV. titulua — Pertsona, zerbitzu eta kapitalen zirkulazio askea

1. kapitulua — Langileak

1. kapitulua — Langileak

39. artikulua

45. artikulua

40. artikulua

46. artikulua

41. artikulua

47. artikulua

42. artikulua

48. artikulua

2. kapitulua — Kokatzeko eskubidea

2. kapitulua — Kokatzeko eskubidea

43. artikulua

49. artikulua

44. artikulua

50. artikulua

45. artikulua

51. artikulua

46. artikulua

52. artikulua

47. artikulua

53. artikulua

48. artikulua

54. artikulua

294. artikulua (lekuz aldatua)

55. artikulua

3. kapitulua — Zerbitzuak

3. kapitulua — Zerbitzuak

49. artikulua

56. artikulua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

50. artikulua

57. artikulua

51. artikulua

58. artikulua

52. artikulua

59. artikulua

53. artikulua

60. artikulua

54. artikulua

61. artikulua

55. artikulua

62. artikulua

4. kapitulua — kapitala eta ordainketak

4. kapitulua — kapitala eta ordainketak

56. artikulua

63. artikulua

57. artikulua

64. artikulua

58. artikulua

65. artikulua

59. artikulua

66. artikulua

60. artikulua (lekuz aldatua)

75. artikulua

IV titulua — Bisatuak, asiloa, inmigrazioa, eta pertsonen joan etorri askearekin zerikusia daukaten beste politika batzuk

V titulua — Askatasun-, segurtasun- eta justizia-esparrua

1. kapitulua Xedapen orokorrak

61. artikulua

67. artikulua (33)

68. artikulua

69. artikulua

70. artikulua

71. artikulua (34)

64. artikulua, 1. paragrafoa (ordeztua)

72. artikulua (35)

73. artikulua

66. artikulua (ordeztua)

74. artikulua

60. artikulua (lekuz aldatua)

75. artikulua

76. artikulua

(33) Oraingo EB Itunaren 29. artikulua ere ordeztu du.

(34) Oraingo EB Itunaren 36. artikulua ordeztu du.

(35) Oraingo EB Itunaren 33. artikulua ere ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

2. kapitulua — Mugetako kontrolei, asiloari eta immigrazioari buruzko politikak

62. artikulua

77. artikulua

63. artikuluaren 1. eta 2. puntuak eta 64. artikuluaren 2. paragrafoa (36)

78. artikulua

63. artikuluaren 3. eta 4. puntuak

79. artikulua

80. artikulua

64. artikulua, 1. paragrafoa (ordeztua)

72. artikulua

3. kapitulua — Arlo zibileko lankidetza judiziala

65. artikulua

81. artikulua

66. artikulua (ordeztua)

74. artikulua

67. artikulua (indargabetua)

68. artikulua (indargabetua)

69. artikulua (indargabetua)

4. kapitulua — Zigor-arloko lankidetza judiziala

82. artikulua (37)

83. artikulua (37)

84. artikulua

85. artikulua (37)

86. artikulua

5. kapitulua — Polizia-lankidetza

87. artikulua (38)

88. artikulua (38)

89. artikulua (39)

(36) EBFTren 78. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoek EE Itunaren 63. artikuluaren 1. eta 2. puntuak ordeztu dituzte, eta EBFTren 78. artikuluaren 3. paragrafoak 64. artikuluaren 2. paragrafoa ordeztu du.

(37) Oraingo EB Itunaren 31. artikulua ordeztu du.

(38) Oraingo EB Itunaren 30. artikulua ordeztu du.

(39) Oraingo EB Itunaren 32. artikulua ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

V. titulua — Garraioak

VI. titulua — Garraioak

70. artikulua

90. artikulua

71. artikulua

91. artikulua

72. artikulua

92. artikulua

73. artikulua

93. artikulua

74. artikulua

94. artikulua

75. artikulua

95. artikulua

76. artikulua

96. artikulua

77. artikulua

97. artikulua

78. artikulua

98. artikulua

79. artikulua

99. artikulua

80. artikulua

100. artikulua

VI titulua — Lehiari, zerga-arloari, eta legediak hurbiltzeari buruzko arau bateratuak

VII titulua — Lehiari, zerga-arloari, eta legediak hurbiltzeari buruzko arau erkideak

1. kapitulua — Lehiari buruzko arauak.

1. kapitulua — Lehiari buruzko arauak.

Lehenengo atala — Enpresei aplika dakizkiekeen xedapenak

Lehenengo atala — Enpresei aplika dakizkiekeen xedapenak

81. artikulua

101. artikulua

82. artikulua

102. artikulua

83. artikulua

103. artikulua

84. artikulua

104. artikulua

85. artikulua

105. artikulua

86. artikulua

106. artikulua

Bigarren atala —  Estatuek emandako laguntzak

Bigarren atala — Estatuek emandako laguntzak

87. artikulua

107. artikulua

88. artikulua

108. artikulua

89. artikulua

109. artikulua

2. kapituluaZerga-arloko xedapenak

2. kapituluaZerga-arloko xedapenak

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

90. artikulua

110. artikulua

91. artikulua

111. artikulua

92. artikulua

112. artikulua

93. artikulua

113. artikulua

3. kapitulua — Legediak elkarri hurbiltzea

3. kapitulua — Legediak elkarri hurbiltzea

95. artikulua (lekuz aldatua)

114. artikulua

94. artikulua (lekuz aldatua)

115. artikulua

96. artikulua

116. artikulua

97. artikulua

117. artikulua

118. artikulua

VII. titulua — Ekonomiari eta diruari buruzko politika

VII. titulua — Ekonomiari eta diruari buruzko politika

4. artikulua (lekuz aldatua)

119. artikulua

1. kapitulua — Ekonomiari buruzko politika

1. kapitulua — Ekonomia-politika

98. artikulua

120. artikulua

99. artikulua

121. artikulua

100. artikulua

122. artikulua

101. artikulua

123. artikulua

102. artikulua

124. artikulua

103. artikulua

125. artikulua

104. artikulua

126. artikulua

2. kapitulua — Diruari buruzko politika

2. kapitulua — Diruari buruzko politika

105. artikulua

127. artikulua

106. artikulua

128. artikulua

107. artikulua

129. artikulua

108. artikulua

130. artikulua

109. artikulua

131. artikulua

110. artikulua

132. artikulua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

111. artikuluaren 1.etik 3.era arteko paragrafoak  eta 5. paragrafoa (lekuz aldatuak)

219. artikulua

111. artikulua, 4. paragrafoa (lekuz aldatua)

138. artikulua

133. artikulua

3. kapitulua Instituzioei buruzko xedapenak

3. kapitulua Instituzioei buruzko xedapenak

112. artikulua (lekuz aldatua)

283. artikulua

113. artikulua (lekuz aldatua)

284. artikulua

114. artikulua

134. artikulua

115. artikulua

135. artikulua

4. kapitulua — Diru gisa euroa darabilten estatu kideentzako berariazko xedapenak

136. artikulua

137. artikulua

111. artikulua, 4. paragrafoa (lekuz aldatua)

138. artikulua

4. kapitulua Xedapen iragankorrak

5. kapitulua Xedapen iragankorrak

116. artikulua (indargabetua)

139. artikulua

117. artikulua, 1. paragrafoa, 2. paragrafoko seigarren gidoia, eta 3.etik 9.era arteko paragrafoak (indargabetuak)

117. artikulua, 2. paragrafoa, lehen bost gidoiak (lekuz aldatuak)

141. artikulua, 2. paragrafoa

121. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

122. artikulua, 2. paragrafoa, bigarren esaldia (lekuz aldatua)

123. artikulua, 5. paragrafoa (lekuz aldatua)

140. artikulua (40)

118. artikulua (indargabetua)

123. artikulua, 3. paragrafoa (lekuz aldatua)

117. artikulua, 2. paragrafoa, lehen bost gidoiak (lekuz aldatua)

141. artikulua (41)

(40)— 140. artikuluaren 1. paragrafoak 121. artikuluaren 1. paragrafoa jasotzen du.

— 140. artikuluaren 2. paragrafoak 122. artikuluaren 2. paragrafoko bigarren esaldia jasotzen du.

— 140. artikuluaren 3. paragrafoak 123. artikuluaren 5. paragrafoa jasotzen du.

(41)— 141. artikuluaren 1. paragrafoak 123. artikuluaren 3. paragrafoa jasotzen du.

— 141. artikuluaren 2. paragrafoak 117. artikuluaren 2. paragrafoko lehen bost gidoiak jasotzen ditu.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

124. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

142. artikulua

119. artikulua

143. artikulua

120. artikulua

144. artikulua

121. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

140. artikulua, 1. paragrafoa

121. artikulua, 2.etik 4.era arteko paragrafoak (indargabetuak)

122. artikulua, 1. paragrafoa, 2. paragrafoaren lehen esaldia, 3., 4., 5. eta 6. paragrafoak (indargabetuak)

122. artikulua, 2. paragrafoa, bigarren esaldia (lekuz aldatua)

140. artikuluaren  2. paragrafoko lehenengo lerrokada

123. artikuluaren 1., 2. eta 4. paragrafoak (indargabetuak)

123. artikulua, 3. paragrafoa (lekuz aldatua)

141. artikulua, 1. paragrafoa

123. artikulua, 5. paragrafoa (lekuz aldatua)

140. artikulua, 3. paragrafoa

124. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

142. artikulua

124. artikulua, 2. paragrafoa (indargabetua)

VIII. titulua — Enplegua

IX. titulua — Enplegua

125. artikulua

145. artikulua

126. artikulua

146. artikulua

127. artikulua

147. artikulua

128. artikulua

148. artikulua

129. artikulua

149. artikulua

130. artikulua

150. artikulua

IX. titulua — Merkataritzari buruzko politika bateratua (lekuz aldatua)

Bosgarren zatia, II. titulua, Merkataritza politika erkidea

131. artikulua (lekuz aldatua)

206. artikulua

132. artikulua (indargabetua)

133. artikulua (lekuz aldatua)

207. artikulua

134. artikulua (indargabetua)

X. titulua — Aduanetako lankidetza

Hirugarren zatia, II. titulua, Aduanetako lankidetza

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

135. artikulua (lekuz aldatua)

33. artikulua

XI. titulua — Gizarteari, hezkuntzari, lanbide-heziketari eta gaztediari buruzko politika

X. titulua — Gizarte-politika

I. kapitulua — Gizarteari buruzko xedapenak (indargabetua)

136. artikulua

151. artikulua

152. artikulua

137. artikulua

153. artikulua

138. artikulua

154. artikulua

139. artikulua

155. artikulua

140. artikulua

156. artikulua

141. artikulua

157. artikulua

142. artikulua

158. artikulua

143. artikulua

159. artikulua

144. artikulua

160. artikulua

145. artikulua

161. artikulua

2. kapitulua — Europako Gizarte Funtsa

XI. titulua — Europako Gizarte Funtsa

146. artikulua

162. artikulua

147. artikulua

163. artikulua

148. artikulua

164. artikulua

3. kapitulua — Hezkuntza, lanbide-heziketa eta gazteria

XII. titulua — Hezkuntza, lanbide-heziketa, gazteria eta kirola

149. artikulua

165. artikulua

150. artikulua

166. artikulua

XII. titulua — Kultura

XIII. titulua — Kultura

151. artikulua

167. artikulua

XIII. titulua — Osasun publikoa

XIV. titulua — Osasun publikoa

152. artikulua

168. artikulua

XIV. titulua — Kontsumitzaileen babesa

XV. titulua — Kontsumitzaileen babesa

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

153. artikulua, 1., 3., 4. eta 5. paragrafoak

169. artikulua

153. artikulua, 2. paragrafoa (lekuz aldatua)

12. artikulua

XV. titulua — Europan batetik besterako sareak

XVI. titulua — Europa barruko sareak

154. artikulua

170. artikulua

155. artikulua

171. artikulua

156. artikulua

172. artikulua

XVI. titulua — Industria

XVII. titulua — Industria

157. artikulua

173. artikulua

XVII. titulua — Ekonomia- eta gizarte kohesioa

XVIII. titulua — Ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa

158. artikulua

174. artikulua

159. artikulua

175. artikulua

160. artikulua

176. artikulua

161. artikulua

177. artikulua

162. artikulua

178. artikulua

XVIII. titulua — Ikerketa eta teknologiaren garapena

XIX. tituluaIkerketa eta garapen teknologikoa, eta espazioa

163. artikulua

179. artikulua

164. artikulua

180. artikulua

165. artikulua

181. artikulua

166. artikulua

182. artikulua

167. artikulua

183. artikulua

168. artikulua

184. artikulua

169. artikulua

185. artikulua

170. artikulua

186. artikulua

171. artikulua

187. artikulua

172. artikulua

188. artikulua

189. artikulua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

173. artikulua

190. artikulua

XIX. titulua — Ingurumena

XX. titulua — Ingurumena

174. artikulua

191. artikulua

175. artikulua

192. artikulua

176. artikulua

193. artikulua

XXI. titulua — Energia

194. artikulua

XXII. titulua — Turismoa

195. artikulua

XXIII. titulua — Babes zibila

196. artikulua

XXIV. titulua — Administrazioen arteko lankidetza

197. artikulua

XX. tituluaGarapenerako lankidetza (lekuz aldatua)

Bosgarren zatia, III. titulua, 1. kapitulua, Garapenerako lankidetza

177. artikulua (lekuz aldatua)

208. artikulua

178. artikulua (indargabetua) (42)

179. artikulua (lekuz aldatua)

209. artikulua

180. artikulua (lekuz aldatua)

210. artikulua

181. artikulua (lekuz aldatua)

211. artikulua

XXI. titulua — Beste herrialdeekiko lankidetza; ekonomia, finantza eta teknikako arloetan (lekuz aldatua)

Bosgarren zatia, III. titulua, 2. kapitulua, Hirugarren herrialdeekiko lankidetza ekonomiko, finantzario eta teknikoa

181 A  artikulua (lekuz aldatua)

212. artikulua

LAUGARREN ZATIA — ITSASOZ HARAINDIKO HERRIALDE ETA LURRALDEEN ELKARTEA

LAUGARREN ZATIA — ITSASOZ HARAINDIKO HERRIALDE ETA LURRALDEAK BATASUNAREKIN ELKARTZEA / itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeen elkartea

182. artikulua

198. artikulua

183. artikulua

199. artikulua

(42) Funtsean, EBFTren 208. artikuluaren 1. paragrafoko bigarren lerrokadako bigarren esaldiak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

184. artikulua

200. artikulua

185. artikulua

201. artikulua

186. artikulua

202. artikulua

187. artikulua

203. artikulua

188. artikulua

204. artikulua

BOSGARREN ZATIA — BATASUNAREN ATZERRI-EKINTZA

I. tituluaBatasunaren atzerri-ekintzari buruzko xedapen orokorrak

205. artikulua

Hirugarren zatia, IX. titulua, Merkataritzari buruzko politika bateratua (lekuz aldatua)

II. titulua — Merkataritza politika erkidea

131. artikulua (lekuz aldatua)

206. artikulua

133. artikulua (lekuz aldatua)

207. artikulua

III. titulua — Hirugarren herrialdeekiko lankidetza eta laguntza humanitarioa

Hirugarren zatia, XX. titulua, Garapenerako  lankidetza (lekuz aldatua)

1. kapitulua — Garapenerako lankidetza

177. artikulua (lekuz aldatua)

208. artikulua (43)

179. artikulua (lekuz aldatua)

209. artikulua

180. artikulua (lekuz aldatua)

210. artikulua

181. artikulua (lekuz aldatua)

211. artikulua

Hirugarren zatia, XXI. titulua, Beste herrialdeekiko lankidetza; ekonomia, finantza eta teknikako arloetan (lekuz aldatua)

2. kapitulua — Hirugarren herrialdeekiko lankidetza ekonomiko, finantzario eta teknikoa

181 A  artikulua (lekuz aldatua)

212. artikulua

213. artikulua

3. kapitulua — Laguntza humanitarioa

214. artikulua

IV. titulua — Neurri mugatzaileak

(43) Funtsean, 1. paragrafoko bigarren lerrokadako bigarren esaldiak EE Itunaren 178. artikulua ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

301. artikulua (ordeztua)

215. artikulua

V. titulua — Nazioarteko akordioak

216. artikulua

310. artikulua (lekuz aldatua)

217. artikulua

300. artikulua (ordeztua)

218. artikulua

111. artikuluaren 1.etik 3.era arteko paragrafoak  eta 5. paragrafoa (lekuz aldatuak)

219. artikulua

VI. titulua — Batasunak nazioarteko erakundeekin, hirugarren herrialdeekin eta Batasunaren ordezkaritzekin izango dituen harremanak

302.etik 304.era arteko artikuluak (ordeztuak)

220. artikulua

221. artikulua

VII. titulua — Elkartasun-klausula

222. artikulua

BOSGARREN ZATIA — ERKIDEGOKO INSTITUZIOAK

SEIGARREN ZATIA — INSTITUZIOEI ETA FINANTZEI BURUZKO XEDAPENAK

I. tituluaInstituzioei buruzko xedapenak

I. tituluaInstituzioei buruzko xedapenak

1. kapitulua — Instituzioak

1. kapitulua — Instituzioak

Lehenengo atala — Europako Parlamentua

Lehenengo atala — Europako Parlamentua

189. artikulua (indargabetua) (44)

190. artikulua, 1.etik 3.era arteko paragrafoak (indargabetuak)(45)

190. artikulua, 4. eta 5. paragrafoak

223. artikulua

191. artikulua, lehen lerrokada (indargabetua) (46)

191. artikulua, bigarren lerrokada

224. artikulua

192. artikulua, lehen lerrokada (indargabetua) (47)

192. artikulua, bigarren lerrokada

225. artikulua

193. artikulua

226. artikulua

(44) Funtsean, EB Tratatuaren 14. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoek ordeztu dute.

(45) Funtsean, EB Tratatuaren 14. artikuluaren 1.etik 3.era arteko paragrafoek ordeztu dute.

(46) Funtsean, EB Tratatuaren 11. artikuluaren 4. paragrafoak ordeztu du.

(47) Funtsean, EB Tratatuaren 14. artikuluaren 1. paragrafoak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

194. artikulua

227. artikulua

195. artikulua

228. artikulua

196. artikulua

229. artikulua

197. artikulua, lehen lerrokada (indargabetua) (48)

197. artikulua, bigarren, hirugarren eta laugarren lerrokadak

230. artikulua

198. artikulua

231. artikulua

199. artikulua

232. artikulua

200. artikulua

233. artikulua

201. artikulua

234. artikulua

Bigarren atala — Kontseilu Europarra

235. artikulua

236. artikulua

Bigarren atala — Kontseilua

Hirugarren atala — Kontseilua

202. artikulua (indargabetua) (49)

203. artikulua (indargabetua) (50)

204. artikulua

237. artikulua

205. artikuluaren 2. eta 4. paragrafoak (indargabetuak) (51)

205. artikulua, 1. eta 3. paragrafoak

238. artikulua

206. artikulua

239. artikulua

207. artikulua

240. artikulua

208. artikulua

241. artikulua

209. artikulua

242. artikulua

210. artikulua

243. artikulua

Hirugarren atala — Batzordea

Laugarren atala — Batzordea

(48) Funtsean, EB Tratatuaren 14. artikuluaren 4. paragrafoak ordeztu du.

(49) Funtsean, EB Tratatuaren 16. artikuluaren 1. paragrafoak eta EBFTren 290 eta 291. artikuluek ordeztu dute.

(50) Funtsean, EB Tratatuaren 16. artikuluaren 2. eta 9. paragrafoek ordeztu dute.

(51) Funtsean, EB Tratatuaren 16. artikuluaren 4. eta 5. paragrafoek ordeztu dute.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

211. artikulua (indargabetua) (52)

244. artikulua

212. artikulua (lekuz aldatua)

249. artikulua, 2. paragrafoa

213. artikulua

245. artikulua

214. artikulua (indargabetua) (53)

215. artikulua

246. artikulua

216. artikulua

247. artikulua

217. artikuluaren 1., 3. eta 4. paragrafoak (indargabetuak) (54)

217. artikulua, 2. paragrafoa

248. artikulua

218. artikulua, 1. paragrafoa (indargabetua) (55)

218. artikulua, 2. paragrafoa

249. artikulua

219. artikulua

250. artikulua

Laugarren atala — Justizia Auzitegia

Bosgarren atala — Europar Batasuneko Justizia Auzitegia

220. artikulua (indargabetua) (56)

221. artikulua, lehen lerrokada (indargabetua) (57)

221. artikulua, bigarren eta hirugarren lerrokadak

251. artikulua

222. artikulua

252. artikulua

223. artikulua

253. artikulua

224. artikulua (58)

254. artikulua

255. artikulua

225. artikulua

256. artikulua

225 A artikulua

257. artikulua

(52) Funtsean, EB Tratatuaren 17. artikuluaren 1. paragrafoak ordeztu du.

(53) Funtsean, EB Tratatuaren 17. artikuluaren 3. eta 7. paragrafoek ordeztu dute.

(54) EB Tratatuaren 17. artikuluaren 6. paragrafoak ordeztu du, funtsean.

(55) Funtsean, EBFTren 295. artikuluak ordeztu du.

(56) Funtsean, EB Tratatuaren 19. artikuluak ordeztu du.

(57) Funtsean, EB Tratatuaren 19. artikuluaren 2. paragrafoko lehen lerrokadak ordeztu du.

(58) Funtsean, EB Tratatuaren 19. artikuluaren 2. paragrafoko lehen lerrokadak ordeztu du lehen lerrokadako lehen esaldia.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

226. artikulua

258. artikulua

227. artikulua

259. artikulua

228. artikulua

260. artikulua

229. artikulua

261. artikulua

229. A artikulua

262. artikulua

230. artikulua

263. artikulua

231. artikulua

264. artikulua

232. artikulua

265. artikulua

233. artikulua

266. artikulua

234. artikulua

267. artikulua

235. artikulua

268. artikulua

269. artikulua

236. artikulua

270. artikulua

237. artikulua

271. artikulua

238. artikulua

272. artikulua

239. artikulua

273. artikulua

240. artikulua

274. artikulua

275. artikulua

276. artikulua

241. artikulua

277. artikulua

242. artikulua

278. artikulua

243. artikulua

279. artikulua

244. artikulua

280. artikulua

245. artikulua

281. artikulua

Seigarren atala — Europako Banku Zentrala

282. artikulua

112. artikulua (lekuz aldatua)

283. artikulua

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

113. artikulua (lekuz aldatua)

284. artikulua

Bosgarren atala  — Kontuen Auzitegia

Zazpigarren atala  — Kontuen Auzitegia

246. artikulua

285. artikulua

247. artikulua

286. artikulua

248. artikulua

287. artikulua

2. kapitulua — Instituzio batzuei buruzko xedapen bateratuak

2. kapitulua Batasunaren egintza juridikoak, onartzeko prozedurak eta bestelako xedapenak

Lehenengo atala — Batasunaren egintza juridikoak

249. artikulua

288. artikulua

289. artikulua

290. artikulua (59)

291. artikulua (59)

292. artikulua

Bigarren atala — Egintzak onartzeko prozedurak eta bestelako xedapenak

250. artikulua

293. artikulua

251. artikulua

294. artikulua

252. artikulua (indargabetua)

295. artikulua

253. artikulua

296. artikulua

254. artikulua

297. artikulua

298. artikulua

255. artikulua (lekuz aldatua)

15. artikulua

256. artikulua

299. artikulua

3. kapitulua — Batasuneko organo aholku-emaileak

300. artikulua

3. kapitulua — Ekonomia eta Gizarte Lantaldea

Lehenengo atala — Ekonomia eta Gizarte Komitea

(59) Funtsean, EE Itunaren 202. artikuluaren hirugarren gidoia ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

257. artikulua (indargabetua) (60)

258. artikulua, lehen, bigarren eta laugarren lerrokadak

301. artikulua

258. artikulua, hirugarren lerrokada (indargabetua) (61)

259. artikulua

302. artikulua

260. artikulua

303. artikulua

261. artikulua (indargabetua)

262. artikulua

304. artikulua

4. kapitulua — Eskualdeetako Lantaldea

Bigarren atala — Eskualdeetako Komitea

263. artikulua, lehen eta bosgarren lerrokadak  (indargabetuak) (62)

263. artikulua, 2.etik 4.era arteko paragrafoak

305. artikulua

264. artikulua

306. artikulua

265. artikulua

307. artikulua

5. kapitulua — Europako Inbertsio Bankua

4. kapitulua — Europako Inbertsio Bankua

266. artikulua

308. artikulua

267. artikulua

309. artikulua

II. titulua — Finantza-xedapenak

II. titulua — Finantza-xedapenak

268. artikulua

310. artikulua

1. kapitulua — Batasunaren baliabide propioak

269. artikulua

311. artikulua

270. artikulua (indargabetua) (63)

2. kapitulua — Urte anitzeko finantza-esparrua

312. artikulua

3. kapituluaBatasunaren urteko aurrekontua

(60) Funtsean, EBFTren 300. artikuluaren 2. paragrafoak ordeztu du.

(61) Funtsean, EBFTren 300. artikuluaren 4. paragrafoak ordeztu du.

(62) Funtsean, EBFTren 300. artikuluaren 3. eta 4. paragrafoek ordeztu dute.

(63) Funtsean, EBFTren 310. artikuluaren 4. paragrafoak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

272. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

313. artikulua

271. artikulua (lekuz aldatua)

316. artikulua

272. artikulua, 1. paragrafoa (lekuz aldatua)

313. artikulua

272. artikulua, 2.etik 10.era arteko paragrafoak

314. artikulua

273. artikulua

315. artikulua

271. artikulua (lekuz aldatua)

316. artikulua

4. kapituluaAurrekontua betearaztea eta kudeaketa onartzea

274. artikulua

317. artikulua

275. artikulua

318. artikulua

276. artikulua

319. artikulua

5. kapitulua — Xedapen erkideak

277. artikulua

320. artikulua

278. artikulua

321. artikulua

279. artikulua

322. artikulua

323. artikulua

324. artikulua

6. kapitulua — Iruzurraren kontrako borroka

280. artikulua

325. artikulua

III. titulua — Lankidetza indartuak

11. eta 11A artikuluak (ordeztuak)

326. artikulua (64)

11. eta 11A artikuluak (ordeztuak)

327. artikulua (64)

11. eta 11A artikuluak (ordeztuak)

328. artikulua (64)

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

329. artikulua (64)

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

330. artikulua (64)

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

331. artikulua (64)

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

332. artikulua (64)

(64) EB Itunaren 27 A-tik 27 E-ra arteko artikuluak, 40.etik 40 B-ra artekoak eta 43.etik 45.era arteko artikuluak ere ordeztu ditu

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

333. artikulua (64)

11. eta 11 A artikuluak (ordeztuak)

334. artikulua (64)

SEIGARREN ZATIA — XEDAPEN OROKORRAK ETA AZKEN XEDAPENAK

ZAZPIGARREN ZATIA — XEDAPEN OROKORRAK, ETA AZKEN XEDAPENAK

281. artikulua (indargabetua) (65)

282. artikulua

335. artikulua

283. artikulua

336. artikulua

284. artikulua

337. artikulua

285. artikulua

338. artikulua

286. artikulua (ordeztua)

16. artikulua

287. artikulua

339. artikulua

288. artikulua

340. artikulua

289. artikulua

341. artikulua

290. artikulua

342. artikulua

291. artikulua

343. artikulua

292. artikulua

344. artikulua

293. artikulua (indargabetua)

294. artikulua (lekuz aldatua)

55. artikulua

295. artikulua

345. artikulua

296. artikulua

346. artikulua

297. artikulua

347. artikulua

298. artikulua

348. artikulua

299. artikulua, 1. paragrafoa (indargabetua) (66)

299. artikulua, 2. paragrafoa, bigarren, hirugarren eta laugarren lerrokadak

349. artikulua

299. artikuluaren 2. paragrafoko lehen lerrokada eta 3.etik 6.era arteko paragrafoak (lekuz aldatuak)

355. artikulua

(64) EB Itunaren 27 A-tik 27 E-ra arteko artikuluak, 40.etik 40 B-ra artekoak eta 43.etik 45.era arteko artikuluak ere ordeztu ditu

(65) Funtsean, EB Tratatuaren 47. artikuluak ordeztu du.

(66) Funtsean, EB Tratatuaren 52. artikuluak ordeztu du.

Europako Erkidegoa eratzeko Itunaren zenbaki-hurrenkera

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren  zenbaki-hurrenkera

300. artikulua (ordeztua)

218. artikulua

301. artikulua (ordeztua)

215. artikulua

302. artikulua (ordeztua)

220. artikulua

303. artikulua (ordeztua)

220. artikulua

304. artikulua (ordeztua)

220. artikulua

305. artikulua (indargabetua)

306. artikulua

350. artikulua

307. artikulua

351. artikulua

308. artikulua

352. artikulua

353. artikulua

309. artikulua

354. artikulua

310. artikulua (lekuz aldatua)

217. artikulua

311. artikulua (indargabetua) (67)

299. artikuluaren 2. paragrafoko lehen lerrokada eta 3.etik 6.era arteko paragrafoak (lekuz aldatuak)

355. artikulua

312. artikulua

356. artikulua

Azken Xedapenak

313. artikulua

357. artikulua

358. artikulua

314. artikulua (indargabetua) (68)

(67) Funtsean, EB Tratatuaren 51. artikuluak ordeztu du.

(68) Funtsean, EB Tratatuaren 55. artikuluak ordeztu du.

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra