Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Cuarta edición Premios Adrian Celaya

Zigor zuzenbidea  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Kaltetuaren alegazio-idazkia (25. Art.)

021. KALTETUAREN ALEGAZIO-IDAZKIA (25.ART.)

...hiria+(e)ko... ADINGABEEN ... ZK.KO EPAITEGIARI

Ni, AA,...probintzia+ko...Abokatuen Elkargoko abokatua, JJ jaunaren/andrearen izenean eta ordezkaritzan ari naiz. JJ jaunaren/andrearen datuak jasota daude .../... prozeduran. Epaitegian agertzen naiz, eta, Zuzenbidean bidezkoen den moduan, DIOT:

Idazki honen bidez, alegazio-idazkia aurkezten dut urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoko 25. artikulua eta horrekin lotutako 31. artikulua oinarri hartuta. Ondorengo alegazioak egiten ditut:

ALEGAZIOAK

LEHENENGOA.- Orain arte burututako frogek erakusten dute MM adingabea Zigor Kodeko –ZKko– 234. artikuluan tipifikatutako ebasketa-delituaren egilea dela. Izan ere, TT jaunak/andreak egindako lekuko bidezko frogaren bidez, egiaztatuta geratu da MM adingabeak...herria+(e)ko...... kaleko merkataritza-establezimenduan irrati bat ostu zuela.

BIGARRENA.- Hala ere, alderdi honen interesak oso-osorik defenda daitezen, aipatu merkataritza-establezimenduan begi-ikuskapeneko froga egin dadila eskatzen da, adingabearen defentsak zalantzan jarri baitu adingabea lokalaren atzealdeko horman dagoen zulotik sartzen denik.

Azaldutakoagatik,

EPAITEGIARI ESKATZEN DIOT: idazki hau eta kopiak aurkeztutzat eman, eta onar ditzala. Egoki diren legezko izapideak egin ondoren, eta...herria+(e)ko... merkataritza-lokaleko begi-ikuskapeneko froga –idazki honen bidez eskatutakoa– burutu ondoren, eman dezala epaia, eta kondena dezala MM adingabea ebasketa-delituaren egile gisa.

...lekua+n..., ...data+(e)an...

Letraduaren sinadura

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra