Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Sexta edición Premios Adrián Celaya

Oinarrizko Hiztegi Juridikoa

Idatz ezazu kutxan, bilatu nahi duzun terminoa:

abcdefghijklmnoprstuxz

 • komenigarritasun 
 • komentario  iz.
 • komeria  iz. Heg.Herr.
 • komertzial 
 • komertzializatu , komertzializa, komertzializatzen. du ad.
 • komertzializazio  iz.
 • komertzio  iz.
 • komisaldegi 
 • komisaria  iz.
 • komisario 
 • komisariotza  iz. 'komisarioaren kargua, eginkizuna'
 • komisio  iz.
 • komisio  iz.
 • komisio  iz. 'kobratzen den saria'
 • komisiodun 
 • komun  iz.
 • komun  izond. guztion ondare komuna
 • komunikatu , komunika, komunikatzen. da/du ad.
 • komunikatu  iz.
 • komunikazio 
 • komunismo 
 • komunista 
 • komunitario  izond.
 • komunitate 
 • konbentzimendu 
 • konbentzio  1 iz. 'egiunea' 2 iz. Hist.
 • konbentzional  izond. 'egiunezkoa'
 • konbentzionalismo 
 • kondaira 
 • kondairagile  iz.
 • kondena 
 • kondenagarri 
 • kondenamendu  iz. Ipar.g.er. 'kondenazioa'
 • kondenarazi , kondenaraz, kondenarazten. du ad.
 • kondenatu , kondena/kondenatu, kondenatzen. da/du ad.
 • kondenatzaile 
 • kondenatze 
 • kondenazio 
 • konderri 
 • kondesa 
 • kondestable  iz. Hist.
 • kondetza 
 • kondizio  1 iz. 'baldintza' 2 iz. 'egoera, izaeraizateko modua'
 • konektatu , konekta, konektatzen. du ad.
 • konfederal  izond.
 • konfederatu , konfedera, konfederatzen. da ad.
 • konfederazio 
 • konfesio  1 iz. 2 iz. konfesio guztietako kristau-elkarteak bildu nahi zituen
 • konfesional  1 iz. Ipar. 'aitorlekua' 2 izond. Euskaltzaindia ez da erakunde konfesionala
 • konfesore  iz. g.g.er.
 • konfiantza 
 • konfiantzazko  izlag.
 • konfidantza 
 • konfidentzia 
 • konfigurazio 
 • konfinamendu  iz. Zuz.
 • konfinatu , konfina, konfinatzen. du ad. Zuz. 'leku jakin batean, muga jakin batzuetatik irten gabe bizitzera behartu'
 • konfirmatu  1 , konfirma, konfirmatzen. 1 du ad. 2 , konfirma, konfirmatzen. 2 da/du ad. Erl.
 • konfirmazio  1 iz. 2 iz. Erl.
 • konfiskatu , konfiska, konfiskatzen. du ad.
 • kongregazio 
 • kongresu 
 • konkista 
 • konkistatu , konkista/konkistatu, konkistatzen. du ad.
 • konkistatzaile 
 • konklusio  iz. 'ondorioa'
 • konkordante  izond. Zuz.
 • konkordantzia  1 iz. Fis. 2 iz.
 • konkordatu  iz.
 • konkurrentzia  iz. Ekon.
 • konkurritu , konkurri, konkurritzen. du ad. 'konkurrentzia egin'
 • konpainia 
 • konparatu , konpara, konparatzen. du ad.
 • konparazio 
 • konparazio batera  'adibidez'
 • konparazio baterako 
 • konparazione  adlag. Ipar. 'adibidez, esate baterako'
 • konpartimentu 
 • konpentsagarri  izond. g.er. 'kitagarria'
 • konpentsatu , konpentsa, konpentsatzen. du ad.
 • konpentsatzaile  izond. 'orekatzailea'
 • konpentsazio 
 • konpetentzia  1 iz. 'gaitasuna' 2 iz.
 • konpiladore  iz. Inform.
 • konpilazio  iz. Inform.Zuz.
 • konplikatu , konplika, konplikatzen. da/du ad.
 • konplikazio 
 • konplitu , konpli, konplitzen. da/du ad. norbaitekin konplitunorbaitekikoak egin
 • konplitze 
 • konplot 
 • konplot egin 
 • konponbide 
 • konpondu  1 , konpon, konpontzen. 1 da/du ad.
 • konponduezin  iz.
 • konponezin  izond. 'ezin konponduzkoa'
 • konpongaitz  izond.
 • konponketa 
 • konpontzaile 
 • konpontze 
 • konposaketa  iz.

Sustatzaileak:

 • deustu
 • ivap
 • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
 • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
 • BBK
 • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra