Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Administrazio zuzenbidea  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Epaien aurkako apelazioko errekurtsoa

105. EPAIEN AURKAKO APELAZIOKO ERREKURTSOA

...hiria+ko...ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAKO ...ZK.KO EPAITEGI ZENTRALARI

EDO

...hiria+ko...ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAKO...ZK.KO EPAITEGIARI

Prozedura-mota:...prozedura-mota...; prozedura-zk.: 000/00

Ni, XXX jauna/andrea, auzitegietako prokuradorea, YYY jaunaren/andrearen izenean eta ordezkaritzan ari naiz. Horrela dago egiaztatuta administrazioarekiko auzi-errekurtsoko 000/00 zk.ko autoetan. Epaitegian agertzen naiz eta, hala, Zuzenbidean bidezkoen den moduan, DIOT:

...data+(e)an..., ...data+(e)ko... epaia jakinarazi zait. Epaiaren bidez, ...

Epai hori ez da Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen Legeko –AAJLko– 81-1 artikuluko kasuetako batean ere sartzen.

Epai horren aurka APELAZIOKO ERREKURTSOA JARTZEN DUT, bi ondoreetan, 15 eguneko epean. Horretarako, ondorengo alegazioetan oinarritzen naiz:

ALEGAZIOAK

LEHENENGOA.-

BIGARRENA.-

HIRUGARRENA.-

Azaldutakoagatik,

EPAITEGIARI ESKATZEN DIOT: idazki hau eta kopiak aurkeztutzat eman, eta onar ditzala. EMAN DEZALA JARRITAKOTZAT APELAZIOKO ERREKURTSOA, bi ondoreetan. Ondorioz, errekurritutako autoa deusezta, ezezta edo ondorerik gabe utz dezala, eta eman dezala beste bat, ...

...lekua+n..., ...urtea+ko... ...hilabetea+ren... ...eguna+(e)an...

BEREBAT DIOT, LEHENIK: AAJLko 85-3 artikuluan ezarritakoarekin bat, frogaldia egin dadila eskatzen dut, lehenengo auzialdian ukatu ziren frogak (edoizenpetzen duenari egotz ezin dakiokeen arrazoiarengatik lehen auzialdian burutu ez ziren frogak) gauza daitezen. Honako hauek dira frogak:

(Zehaztu ukatutako frogak edo burutu ez zirenak).

BEREBAT DIOT, BIGARREN: alderdi honi eskubidez interesatzen zaio bista egin dadila (edoidatzitako konklusioak aurkez daitezelaedoizapide gehiagorik gabe auzia bukatutzat jo dadila) eskatzea, AAJLko 85-8 artikuluren arabera.

BEREBAT DIOT, HIRUGARREN: AAJLko 83-2 artikuluaren babesean, epaiaren betearazpena segurtatzeko, alderdi honi eskubidez interesatzen zaio ondorengo kautelazko neurri hauek har daitezela:...zehaztu eskatzen diren kautelazko neurriak eta azaldu neurri horiek hartzeko beharra...1

(BEREBAT DIOT LAUGARREN: AAJLko 85-3 in fine artikuluari jarraiki, funtzionario publikoa naizenez– horrela dago jasota autoetan– eta prozedura honetan AAJLko 23-3 artikuluko inguruabarrak betetzen direnez, jakinarazpenak egiteko bizileku gisa ... izendatzen dut –zuzentzen natzaion Administrazioarekiko Auzietako Salak egoitza duen tokian kokatua).

EPAITEGIARI ESKATZEN DIOT: eman ditzala egindakotzat aurreko adierazpenak, eta adierazitakoarekin bat erabaki dezala.

Leku eta data berean.

Abokatuaren sinadura

Prokuradorearen sinadura

________________________

1 Ikus VI. Tituluko II Kapituluan kautelazko neurrien gaineko eskaera-idazkiak.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra