Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal zuzenbide zibila  >>  Formularioak >> Auzotasun zibila

Idazkiaren eredua, ezkontzaren ondorioz auzotasun zibila aldatzeko eskaerarena

EZKONTZAREN ONDORIOZ, AUZOTASUN ZIBILA ALDATZEA ESKATU NAHI DENEZ GERO, ESKAERA HORI SUSTATZEKO IDAZKIA

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI

* jauna/andrea, adin nagusikoa, ezkondua, lanbidez * dena, *(e)ko biztanlea, *(e)n egoitza duena eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena, *(e)ko Erregistro Zibilaren epaile-arduradunaren aurrean agertzen da, eta, zuzenbidean egokien den moduan, hauxeESATEN DU:

Ezkontidearen auzotasun zibila aukeratzeagatik, auzotasun zibil horren inskripzioa eskatu nahi du, eta, horretarako, idazki honen bitartez, espedientea sustatzen du, hurrengo egitateak aintzat hartuta.

EGITATEAK:

Lehenengoa.- Behean sinatzen duen honen jaiotza *(e)ko Erregistro Zibilean inskribatuta dago, * atalean, * liburukian, * folioan.Beroni erantsi zaio,1. agiri gisa, jaiotza horri buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

Bigarrena.- Eskatzailea * jaunarekin/andrearekin ezkondu zen, eta ezkontza hori *(e)ko Erregistro Zibilean inskribatuta dago, * atalean, * liburukian, * folioan. Beroni erantsi zaio,2. agiri gisa, ezkontza horri buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

Hirugarrena.- Esatariaren ezkontideak *(e)ko auzotasun zibil *a du.Beroni erantsi zaio,3. agirigisa, jaiotza-ziurtagiria.

Laugarrena.- Eskatzailearen borondatea da ezkontidearen auzotasun zibila eskuratzea.

Bosgarrena.-Kode Zibilaren 14.4 artikuluaren arabera,bananduta ez dagoenak bere ezkontidearen auzotasun zibila aukera dezake edozein unetan.

Azaldutakoa aintzakotzat hartuta eta horrekin bat etorriz,

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI ARREN ESKATZEN DIO, idazki honen eta beroni erantsitako agirien aurkezpena onartzea, eta, ondorenez, ezkontidearen auzotasun zibila eskuratzeko borondate-aitorpena aktan jasotzea, eta, aldi berean, *(e)ko Erregistro Zibilari ale bikoiztua bidaltzea, orri-bazterreko ohar egokia egin dadin.

Bidezkoa delako, horixe eskatzen dut, *(e)ko *aren *(e)an.

Sin.- *

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra