Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

Hutsen zuzenketa, honako lege honena: 15/2012 Legea, abenduaren 27koa, jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzkoa

2012-12-27

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2013/3/9, 59. zk.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 0

#FECHA# 59. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2013ko martxoaren 9a, larunbata Sec. I. Pág. 1

I. I. DISPOSICIONES GENERALES XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO JEFATURABURUZAGITZA DEL ESTADO

2602

Hutsen zuzenketa, honako lege honena: 15/2012 Legea, abenduaren 27koa, Corrección de errores de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzkoa. fiscales para la sostenibilidad energética.

Hutsegiteak ikusi ditugu jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko abenduaren 15/2012 Legean.

Legede hori Aldizkari Ofizialaren 2012ko Advertidos27ko errores en la Ley 15/2012, 27 Estatuko de diciembre, de medidas fiscales para la abenduaren 28ko alean, 312. zenbakikoan, argitaratu zen, eta honen bidez sostenibilidad energética, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número honako 312, de 28

zuzenketa hauek egitense ditugu:

de diciembre de 2012, procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

8. laorrialdean, 23.3 la artikuluko taularen ordez honako hausejartzen En página 88089, tabla detxikitze-faktoreen los factores de reducción del artículo 23.3

sustituye por la siguiente:

da:

Faktorea fC

fSI

fLI

fMX

Balioa 1

2,6

1

12,1

1

15,3

1

7,8

En la página 88091, apartado dos del artículo 28, en la redacción dada al artículo 8.3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, última línea, donde dice:

«…apartado 14 de artículo 7…».

Debe decir:

«…apartado 14 del artículo 7…».

En la página 88091, apartado tres del artículo 28, en la redacción dada a la Tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, Epígrafe 1.10, segundo párrafo, donde dice:

«…cuando no se utilicen en procesos…».

Debe decir:

«…cuando no se utilice en procesos…».

En la página 88093, apartado ocho del artículo 28, primera línea, donde dice:

«…apartado 2 el artículo 55…».

Debe decir:

«…apartado 2 del artículo 55…».

«…datos, informes sean necesarios…».

0-0

En la página 88094, artículo 29, en la redacción dada al apartado 8 del artículo 112

bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X Legislativo 1/2011, http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de julio, novena línea, donde dice:

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra