Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Lan zuzenbidea  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Lan-baldintzen aldaketari buruzko demanda

LAN-BALDINTZEN ALDAKETARI BURUZKO DEMANDA

TXANDAZ DAGOKION«HERRIA»(E)KO LAN-ARLOKO EPAITEGIARI

Nik,«IZEN-ABIZENA»(e)k -adinduna;«NAN» zenbakiko NANa; jakinarazpenetarako helbidea,«HELBIDEA»-, lan-arloko epaitegiaren aurrean agerturik, zuzenbidean bidezkoen den moduan ESATEN DUT:

Idazki honen bidez, LAN-BALDINTZEN ALDAKETARI BURUZKO demanda jartzen dudala«ENPRESA» enpresaren aurka -zitatzeko helbidea,«HELBIDEA»-, honetan oinarrituta:

EGITATEAK

LEHENENGOA.- Demandatzaileak demandatuarentzat eta haren aginduetara lan egiten du,«DATA»(a)z geroztik,«KATEGORIA» kategoriarekin eta urtean«KOPURUA» euroko soldata gordina duela.

BIGARRENA.-«DATA»(e)an, demandatutako enpresak langileari ahoz jakinarazi zion lan-baldintzak aldatu egin behar zizkiola, esanez«DATA»(e)tik aurrera,«ZEHAZTU ALDAKETA» aldaketa egin behar ziola.

HIRUGARRENA.- Demandatzaileak urte hasieran zehaztutako karteldegiaren arabera egiten du lan, eta enpresak«DATA»(e)an aldatu zion hori.

LAUGARRENA.- Aipatutako aldaketa egiteko, enpresak ez du Langileen Estatutuko 41. artikulua alegatu, eta ez dio legeak ezarritako epean jakinarazi langileari. Era berean, enpresak ez dio erabakiaren berririk eman Enpresa Batzordeari.

BOSGARRENA.- Enpresak ez du kausa ekonomiko, tekniko, antolakuntzako edo ekoizpenekorik alegatu demandatzailearen lan-baldintzak aldatzeko.

SEIGARRENA.- Langileen Estatutuaren 41. artikuluaren aurkako lan-baldintzen funtsezko aldaketa da txanda-sistemaren aldaketa hori, deusez bihurtzen duten forma-akatsak dituelako eta justifikatzen duen kausarik ez daukalako.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

I. Lan-arloko Jurisdikzioaren Legearen 1. eta 2. artikuluak; 21. artikulua, abokatuaren laguntza erabiliko dugula jasota gera dadin; 63. artikulua, adiskidetze-akta eransteko; eta 80. artikulua eta hurrengoak, demandaren formaltasunari buruzkoak.

II. Langileen Estatutuaren 41. artikulua.

III.«HITZARMENA» hitzarmen kolektiboa.

Horregatik guztiagatik, LAN-ARLOKO EPAITEGIARI

ESKATZEN DIOT idazki hau eta beronen kopiak aurkeztutzat eman eta onar ditzala, eta egoki diren izapideen bidez alderdiak zitatu ditzala adiskidetze- eta judizio-ekitaldietarako. Eta, alegatutakoa onartu eta lan-baldintzak aldatzeko enpresak hartu zuen erabakia deuseztzat edo modu subsidiarioan bidegabekotzat joz, demandatzaileak aurretik zeuzkan lan-baldintzetarako eskubidea aitor dezala eta enpresa kondenatu dezala deklaratutakoa betetzera. Hori ez da eragozpen izango azken konklusioetan zehazten denerako. Bidezko baita.

BEREBAT DIOT judizio-ekitaldian honako frogabide hauek erabili nahi ditudala:

ALDERDIEI GALDEKETA EGITEA, demandatutakoari ohartaraziz agertu ezean aitortutzat jo ahal izango dela.

Demandatuak aurkeztu beharreko AGIRI-FROGAK: demandatzailearen azken sei hilabeteetako soldata-ordainagiriak, berak sinatuta, bera agertzen den matrikula-liburua, bere lan-karteldegia eta eguneroko lan-parteak«DATA»(a)z geroztik.

LEKUKOTZA-FROGA; dagokion unean proposatuko da.

Azaldutakoagatik,

ESKATZEN DUT aipatutako frogabideak proposatutzat eman eta onar ditzala eta beharrezkoa dena erabaki dezala ahozko judizio-ekitaldian haiek burutzeko. Hori ez da eragozpen izango beste frogabide batzuk proposatzeko.

Bidezkoa delako eskatzen dut,«HERRIA»(e)n,«DATA»(e)an.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra