Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Merkataritza zuzenbidea  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Industria-jabetzari buruzko demanda

INDUSTRIA-JABETZARI BURUZKO DEMANDA

TXANDAZ DAGOKION MERKATARITZA ARLOKO EPAITEGIARI

Ni,PROKURADOREAREN-IZEN ABIZENAK, auzitegietako prokuradorea naizen hau, epaitegian agertzen naiz,IZEN-ABIZENAK jaunaren/andrearen izenean eta ordezkaritzan, etaPROBINTZIAko Abokatuen ElkargokoABOKATUAREN IZEN-ABIZENAK abokatuaren zuzendaritzapean.

Ordezkaritza egiaztatzen dutHAUTATU EGIAZTATZEA.

Abokatuaren bulego profesionala:HERRIA,HELBIDEA.

Horiek horrela, zuzenbidean bidezkoen den moduan, hau DIOT:

Idazki honen bidez, JUDIZIO ARRUNTEKO demanda jartzen dut, industria-jabetzari buruzkoaDEMANDATUAREN IZEN ABIZENAK jaunaren/andrearen kontra (egoitza:HERRIA).

Horretarako, egitate eta zuzenbideko oinarri hauetan funtsatzen naiz.

EGITATEAK

LEHENENGOA.-DATA(e)anIZEN-ABIZENAK sozietatea eratu zen, eta BilbokoIZEN-ABIZENAKnotarioaren aurrean egiletsitako merkataritza-sozietatea eratzeko eskritura publikoan jaso zen,ZENBAKIA protokolo-zenbakiarekin.HERRIA(e)ko Merkataritza Erregistroan inskribatu zen,ZENBAKIA. orrialdean, ZENBAKIA zenbakiarekin. Sozietatearen jarduna hau izan da hasieratikZEHAZTU.

BIGARRENA.-DATA(e)anIZEN-ABIZENAKsozietateakPATENTEA ZERTAN DATZA patentea emateko eskatu zion Patente eta Marken Espainiako bulegoari. Eskaerak beharrezkoak diren izapideak bete zituen, eta, azkenik,DATA(e)an eman zitzaion patentea.

ZENBAKIA zenbakiko agiri gisa aurkezten daZEHAZTU.

HIRUGARRENA.-DATA(e)an lizentzia emateko kontratua egin zenIZEN-ABIZENAK merkataritza-sozietatearekin, patente eskubideak modu honetan ustiatzeko.

ZENBAKIAzenbakiko agiri gisa aurkezten da lizentzia emateko kontratua.

LAUGARRENA.-IZEN-ABIZENAKenpresak patente eskubidearen gai den objektua ustiatu du lurralde osoan, eta merkatuko demanda guztia asetzeko gaitasun nahikoa du.

Honekin batera aurkezten dira egindako kontratuak, produktuaren fabrikazio- eta salmenta-bolumena, fabrikazio-gaitasuna deskribatzen duen barneko txostena,ZEHAZTU

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

LEHENENGOA.-.Jurisdikzioa. Jurisdikzio zibilak du eskumena, Botere Judizialaren Lege Organikoko 9 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

BIGARRENA. Eskumena. Botere Judizialaren Lege Organikoko 86 ter 2 a) artikulua aplikatuz, auzi honen ardura hartzeko eskumen objektiboa merkataritza-arloko epaitegiari dagokio.

Lurraldeari dagokionez epaitegi hori da eskuduna, demandatuak muga-barru horretan baitu egoitza.

HIRUGARRENA.- Gaitasuna. Alderdiek demanda hau jartzeko gaitasuna dute, PZLko 6. artikuluarekin eta hurrengoekin bat etorriz.

LAUGARRENA.- Ordezkaritza eta postulazioa. Auzi-jartzailearen ordezkaritza eta postulazioa behar bezalakoak dira demanda honetan, PZLko 23. artikuluaren eta hurrengoen arabera.

BOSGARRENA.- Legitimazioa. Legitimazio aktiboa nire ordezkatuak dauka,OSATU.markaren titularra baita. Legitimazio pasiboa, berrizOSATU

SEIGARRENA- Prozedura. Bideratu beharreko prozedura judizio arruntekoa da, horrela baitago xedatua PZLko 249.1.4 artikuluan.

ZAZPIGARRENA- Auziaren funtsa.

ZEHAZTU OINARRI JURIDIKOAK

ZENBAKIA ZEHAZTU.-Kostuak. Kostuak alderdi demandatuari ezarri behar zaizkio, Prozedura Zibileko Legeko 394. artikuluari jarraikiz.

Azaldutakoagatik,

AUZITEGIARI ESKATZEN DIOT: eman ditzala aurkeztutzat demanda hau, agiriak eta kopiak, eta onar ditzala. Har nazala pertsonatutzat eta alderditzat daukadan ordezkaritzan, eta har dezala aurkeztutzat JUDIZIO ARRUNTEKO demandaDEMANDATUAREN IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATE-IZENA aurka. Egoki diren legezko izapideak egin ondoren, eman dezala epaiaESKATUTAKOA.

Berebat lehenengoa:Honekin batera aurkezten da tasa judizialaren autolikidazio-agiriaren alea, azaroaren 20ko 10/2012 Legeko 8.2 artikuluko bigarren lerrokadan eta Ogasun Ministerioaren 2662/2012 Aginduko 12.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

HERRIA(e)n,DATA(e)an.

Abokatuaren sinadura

Prokuradorearen sinadura

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra