Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Merkataritza zuzenbidea  >>  Legeria

7/2016 Errege Lege Dekretua, abenduaren 23koa, Gizarte-bonuaren kostua finantzatzeko mekanismoa eta energia elektrikoaren kontsumitzaile kalteberak babesteko beste neurri batzuk arautzen dituena

2016-12-23

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2016/12/24, 310. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

12267 7/2016 Errege Lege Dekretua, abenduaren 23koa, Gizarte-bonuaren kostua finantzatzeko mekanismoa eta energia elektrikoaren kontsumitzaile kalteberak babesteko beste neurri batzuk arautzen dituena.

I

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauak, elektrizitatearen barne-merkaturako arau erkideei buruzkoak, zeinaren bidez indargabetzen baita 2003/54 (EE) Zuzentaraua, azpimarratu egiten du garrantzitsua dela estatu kideek behar diren neurriak hartzea elektrizitatearen barne-merkatuaren arloan kontsumitzaile kalteberak babesteko. Hortaz, beren-beregi adierazten du berariazko neurriak ezarri ahal izango direla elektrizitatearen fakturen ordainketaren inguruan, edota neurri orokorragoak gizarte-segurantzaren sistemaren barruan.

Espainian, gizarte-bonua da kontsumitzaileen kolektibo hori babesteko neurri nagusia. Gizarte-bonu deritzo erreferentziako merkaturatzaileek kontsumitzaile kalteberei aplikatu behar dieten deskontuari kontsumitzaileok hura baliatzeko baldintzak betetzen dituztenean; alegia, Ministroen Kontseiluaren errege-dekretu bidez zehaztutako ezaugarri sozialak eta erosteko ahalmena dituztenean. Hori dela-eta, familiaren per capita errentaren adierazle bat erreferentziatzat hartuko duen atalasea definitzea aurreikusten da Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluko 2. zenbakian.

Gizarte-bonuak bera aplikatu behar duten merkaturatzaileei dakarkien kostuaren finantzaketa, hasieratik, Espainian zerbitzu publikoko betebehar gisa konfiguratu izan da, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauan xedatutakoari jarraituz.

Abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45.4 artikuluaren jatorrizko testuan jasotako konfigurazioan, gizarte-bonuaren kostua finantzatzeko zerbitzu publikoko betebeharra ezarri zitzaien energia elektrikoa aldi berean ekoizten, banatzen eta merkaturatzen dituzten entitateei. Azaroaren 21eko 968/2014 Errege Dekretuak, gizarte-bonuari dagokionez finantzatuko diren kopuruak banatzeko ehunekoak ezartzeko metodologia garatzen eta ehunekoak kalkulatzeko oinarriak ezartzen dituenak, abenduaren 26ko 24/2013 Legearen araugintza-garapena jaso zuen.

Auzitegi Goreneko hirugarren salak, hainbat epaitan, baietsi egin ditu azaroaren 21eko 968/2014 Errege Dekretuaren aurka jarritako errekurtsoak, eta aplikaezin deklaratu du abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45.4 artikuluan gizarte-bonua finantzatzeko ezarritako araubidea; izan ere, salaren iritziz, araubide hori bateraezina da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauarekin, elektrizitatearen barne-merkaturako arau erkideei buruzkoarekin, zeinak 2003/54 (EE) Zuzentaraua indargabetzen baitu. Horrenbestez, aplikaezin eta deusez deklaratu ditu baita azaroaren 21eko 968/2014 Errege Dekretuaren 2. eta 3. artikuluak ere, 24/2013 Legearen 45.4 artikulua garatzen dutenak, eta araubide horren zioz egindako ekarpenak berreskuratzeko eskubidea aitortu die errekurtsogileei.

Deklaratu den aplikaezintasun horrek, hala, gizarte-bonua finantzatzeko beste modu bat arautu beharra sortu du. Hori lehenbailehen egin behar da, epaiak ez diolako eragin gizarte-bonuari berari, kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioaren deskontua den aldetik, eta, beraz, oraindik ere gizarte-bonua aplikatzen ari delako eskubidea duten kontsumitzaile kalteberen fakturazioan. Xede horrekin, abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluaren aldaketa jaso da errege lege-dekretu honetan, gizarte-bonuaren finantzaketarako beste mekanismo bat ezartzeko, egin beharreko ekarpenak nortzuek egin behar dituzten zehazteko eta bakoitzaren ekarpenaren ehunekoaren kalkulurako irizpidea zehazteko.

Gizarte-bonua finantzatzeko hemen onartzen den mekanismo horrek oinarri hauek ditu: batetik, Espainiako Konstituzioaren 31.3 artikulua, ondare-prestazio publikoak lege bidez ezar daitezen ahalmena ematen duena, eta, bestetik, goian aipatu dugun Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauaren

3.2artikulua, zerbitzu publikoko betebeharrez eta bezeroen babesaz diharduena, bertan xedatzen baita, Tratatuak gaiari buruz dakartzan xedapenak eta batez ere 86. artikulua erabat errespetatuz, estatu kideek elektrizitate-enpresei, interes ekonomiko orokorraren izenean, zerbitzu publikoko betebeharrak ezarri ahal izango dizkietela, barruan hartuta segurtasuna —tartean, horniduraren segurtasuna—, horniduraren erregulartasuna, kalitatea eta prezioa, eta, halaber, ingurumenaren babesa —tartean, efizientzia energetikoa, iturri berriztagarrietako energia eta klimaren babesa—. Gainera, zerbitzu publikoko betebehar horiek argi zehaztu behar direla eransten du, gardenak, bereizkeriarik gabekoak eta kontrolatzeko modukoak izan behar direla, eta Europar Batasuneko elektrizitate-enpresei baldintza-berdintasuna bermatu behar dietela kontsumitzaile nazionalengana iritsi ahal izateko.

Honako arauketa honetan, lehendik badiren mekanismoak eta horiek berrikusi dituzten ebazpen judizialetan hartutako erabakiak hartu dira abiapuntutzat, eta arestian aipatutako zuzentarauaren 3.2 artikulutik ondorioztatzen diren eskakizunen araberako finantzaketa- sistema eratzea izan da helburua.

Hala, bada, zerbitzu publikoko betebehar gisa, gizarte-bonuaren kostua euren gain hartzeko agintzen zaie energia elektrikoa merkaturatzen diharduten sozietate taldeetako enpreSa nagusiei edo inongo sozietate taldetan egon gabe jarduera hori egiten duten sozietateei. Bistan denez, gizarte-bonuaren mekanismoak lotura estua du merkaturatze- jarduerarekin. Izan ere, zuzenean kontsumitzaile jakin batzuei dagokien mekanismoa da, eta, esan bezala, kontsumitzaileok prezio txikiagoa ordaintzen dute kontsumitutako elektrizitatearen truke, merkaturatzaileak fakturan aplikatzen dien deskontuaren bitartez. Guztiz zentzuzkoa da, beraz, neurri horrek dakarren kostua jasanaraztea, hain zuzen, neurriarekin estu lotuta dagoen jarduera hori egiten duten subjektuei.

Sozietate taldeetako kide diren enpresa merkaturatzaileen kasuan, taldeko sozietate nagusiari ezartzen zaio betebehar hori, arrazoi teknikoengatik, kudeaketa hobea lortze aldera. Ildo horretan, kontuan hartu behar da sozietate nagusi horietako asko (ez ordea taldeetako sozietate merkaturatzaileak) sektore elektrikoko likidazioen sistemako subjektuak direla dagoeneko eta horrek erraztu egingo duela haien ekarpenen kudeaketa. Gaur egun Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kudeatzen du sistema hori, likidazioen ardura duen organo gisa. Nahiko sarri gertatzen da, bestalde, sozietate talde batek energia elektrikoa merkaturatzen duten enpresa bat baino gehiago izatea, normalean kontsumitzaileen tipologia edo segmentu desberdinak lantzen dituztenak edota zein bere eskualdean kokatuta daudenak. Horrenbestez, betebeharra taldeko sozietate nagusiari ezarriz gero, gizarte-bonua finantzatzeko ekarpena modu bateratuan eta agregatuan kudea daiteke, eta, beraz, modu eraginkorragoan.

Dena dela, albora utzi gabe finantzatu beharreko neurriak zuzeneko lotura duela merkaturatze-jarduerarekin, gorago esan bezala, eta horrek berez justifikatzen duela betebeharra ezartzea hain zuzen ere jarduera horretan diharduten sozietate guztiei, badira arrazoi gehiago betebehar hori ez hedatzeko sektore elektrikoko beste subjektu batzuengana, bestelako jardueretan dihardutenengana, hala nola ekoizpenean, garraioan edo banaketan.

Izan ere, sareetako jardueretan –hots, garraioan eta banaketan– dabiltzanak, euren ezaugarriengatik, berezko monopolioak dira, eta euren jarduera, funtsean, sare elektrikoak garatu eta mantentzea da, bai eta kudeatzea ere. Horregatik, ordainketa erregulatuaren araubidea dute, zeinak egindako inbertsioen ordainketa finantzarioa eta operazio- eta mantentze-kostuen ordainketa estaltzen baititu. Ordainketa hori sektore elektrikoaren kostuetarako abenduaren 26ko 24/2013 Legeak ezarritako partidetan dago jasota, eta garraio- eta banaketa-sareak erabiltzeagatik kontsumitzaile eta ekoizleek eta, halaber, Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetara energia esportatzen duten agenteek ordaintzen dituzten sarbide-sarien kargura egin behar zaio aurre. Beraz, subjektu horiei

gizarte-bonua finantzatzeko betebeharra ezarriko balitzaie, alde batera utzita haiek ez dutela zuzeneko loturarik aztergai dugun neurriaren xedearekin, onartu beharko litzateke gizarte-bonua haien jardueraren beste kostu bat dela, eta, ondorioz, esleitzen zaien ordainketa erregulatuan kostu hori erantsi beharko litzateke, eta gero kontsumitzaileei jasanarazi (gizarte-bonua baliatzen duten kontsumitzaile kalteberei ere bai) goian aipatutako sarbide-sarien bitartez. Horrela, zapuztu egingo litzateke neurriaren bidez lortu nahi den xedea.

Antzera gertatuko litzateke energia elektrikoa ordainketa-araubide berezian ekoizten duten instalazioekin, hau da, energia-iturri berriztagarriak, kogenerazioa eta hondakinak erabiliz energia elektrikoa araubide saridunean ekoizten duten horiekin. Instalazio horien ordainketa ere sektore elektrikoaren diru-sarreren kontura estali behar diren sektore elektrikoaren beraren kostuetako bat da. Izan ere, subjektu horiei gizarte- bonuaren banaketan parte hartzeko betebeharra ezarriko balitzaie (eta, berriro ere, albo batera utzita ez dutela zuzeneko loturarik ez neurriarekin ez neurriaren onuradunekin), horretarako ordaindu beharko luketen zenbatekoa kostutzat onartu beharko litzateke eragiketagatik ordaintzen zaienean, eta, ondorioz, kontsumitzaileei jasanaraziko litzaieke kostu hori, sarbide-sarien bitartez. Eta, kolektibo horrek kostua finantzatzeko aukera baztertu behar bada, era berean baztertu behar da ordainketa-araubide berezirik ez duten beste generazio-instalazio batzuek finantzaketan parte hartzeko aukera ere, tratu-desberdintasun nabarmena sortuko litzatekeelako generazio-jarduera beraren barruan.

Horregatik, eta kontuan izanik, gainera, oraingo erregulazioaren helburu nagusia gizarte-bonuaren kostu guztiak ahalik eta eraginkortasun handienarekin berreskuratzea dela, honako errege lege-dekretu honetan jasotako aukera, hau da, energia elektrikoa merkaturatzeko jarduerari lotutako subjektuek finantzatzea gizarte-bonua, egokiena da itxuraz, eta bat dator gizarte-bonuaren izaerarekin eta helburuarekin. Dena dela, betebehar hori ez da iraunkorra, eta bera lau urtean behin gutxienez berrikusteko asmoa dago, sektore elektrikoaren egoerari egokitzeko.

Horretaz gainera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauak dioenez, zerbitzu publikoko betebeharrak argi zehaztu behar dira, eta gardenak, bereizkeriarik gabekoak eta kontrolatzeko modukoak izan behar dira. Eskakizun horiei erantzunez, mantendu egin dira abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluak horri buruz dakartzan aurreikuspenak. Hala, kostuaren banaketan enpresa bakoitzari edo enpresa taldeko sozietate nagusi bakoitzari egokituko zaion zatia, banaketa hori bidezkoa izan dadin, berak hornitzen dituen bezeroen kopuruaren arabera kalkulatutako ehuneko baten araberakoa izango da.

Gizarte-bonuaren kostua, beraz, merkaturatze-jardueran diharduten subjektuen merkatu-kuoten arabera banatuko da, eta subjektuok hornitzen dituzten bezeroen kopuruaren bidez kalkulatuko da merkatu-kuota hori. Alde horretatik, ez da ahaztu behar 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauak ere bezeroen edo horniduren kopurua hartzen duela erreferentzia gisa, 100.000 bezero baino gutxiago dituzten enpresa banatzaileak zenbait betebeharretatik salbuesten dituenean; eta erreferentziako merkaturatzaileak izendatzeko parametro erabakigarria ere bada, martxoaren 28ko 216/2014 Errege Dekretuaren arabera, zeinak energia elektrikoaren kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioak kalkulatzeko metodologia eta energia elektrikoa kontratatzeko araubide juridikoa ezartzen baititu.

Era berean, bermatu nahi da kostuaren banaketa etengabe egokituko zaiela sektorearen unean uneko inguruabarrei, jendeak ezagutu ahal izango duela eta kontrolatu ahal izango dela, eta horretarako xedatzen da Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak urtero kalkulatuko dituela aplikatu beharreko banaketa-ehunekoak, Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroak onar ditzan, eta kalkulu horretarako erabilitako informazioa jendaurrean jarriko duela.

II

Aurrekoaz gainera, errege lege-dekretu honek sakon jorratzen ditu energia elektrikoaren kontsumitzaile kalteberak babesteko neurriak, 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauan aipatutakoak.

Lehenengo eta behin, aldatu egiten dira goian aipatutako legearen 45. artikuluaren 1. zenbakiko bigarren paragrafoa eta 3. zenbakia. Helburua zera da: argi uztea, hurrenez hurren, batetik, kontsumitzaile kalteberen definizioak kalteberen kolektibo desberdinak hartu ahal izango dituela barruan, euren ezaugarri sozialei, erosteko ahalmenari eta ezartzen diren errenta-atalaseei erreparatuta, 45. artikuluaren beraren 2. zenbakiak aurreikusten duen bezala; bestetik, eta aurrekoaren ondorioz, gizarte-bonua aplikatzeko oinarritzat hartzen den balioa desberdina izan ahalko dela kontsumitzaile kalteberen artean ezartzen diren kategorien arabera, aurrerantzean ere azken baliabideko tarifa deituko zaiola eta horrelako bat baino gehiago egon ahalko direla.

Bigarrenik, kategoria berri bat sortzen da abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52. artikuluaren arabera funtsezkoak diren energia elektrikoaren horniduren zerrendan. Hala, funtsezko hornidurak izango dira kalteberatasun larria duten kontsumitzaileentzako hornidurak, kontsumitzaileok azken baliabideko tarifari atxikita badaude eta hornidura horiek direla-eta administrazio publiko eskudunetako gizarte-zerbitzuen laguntza jasotzen ari badira, euren errentarengatik gizartetik baztertuta geratzeko arriskua dutelako. Hornidura horiek pertsona fisikoetara mugatuko dira, betiere euren ohiko etxebizitzan, eta adierazitako baldintzak betetzen direla frogatu beharko da, aipatutako administrazio publikoetako gizarte-zerbitzuek egindako agiriaren bitartez.

Hirugarrenik, definizio horren osagarri, beste aldaketa batzuk egiten dira abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52. artikuluan: kalteberatasun larria duten kontsumitzaileen kolektiboa salbuetsi egiten da hornidura eteteari buruzko aurreikuspenetatik, bai eta funtsezkotzat jotzen diren zerbitzuekin loturiko hornidurak dituzten eta berankortasun- egoeran dauden bezeroei enpresa banatzaileek ordainketak afektatzeko edo errekarguak aplikatzeko aukeratik ere.

Halaber, funtsezko horniduren hartzaileen kolektibo berri hori energia elektrikoz hornitzeak ekar dezakeen kostuaren zati bati aurre egitea zerbitzu publikoko betebehar berri gisa konfiguratzen da, horrela xedatzen baitu goian aipatutako 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauak, elektrizitatearen barne-merkaturako arau erkideei buruzkoak, 2003/54 (EE) Zuzentaraua indargabetzen duenak. Arestian azaldu diren arrazoiengatik, gizarte-bonuaren kostua banatu behar duten subjektuek eurek hartuko dute euren gain betebehar hori, honako xedapen honek abenduaren 26ko 24/2013 Legearen

45.artikuluari ematen dion testu berrian adierazten den moduan.

Kontzeptu horrengatik egin beharreko ekarpenak gizarte-bonuari dagozkion

ekarpenetatik bereiziko dira, eta gehieneko zenbateko bat izango dute, Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroaren agindu bidez finkatu beharrekoa, aldez aurretik Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak hala erabakita. Ekarpen horiek partzialak edo finantzaketan laguntzekoak izango dira, osatu egingo baitituzte administrazio publiko eskudunek gizarte-bazterketaren arriskua dutenei hornidurak bermatzeko egiten dituzten ekarpenak.

Ekarpen horiek esleitzeko behar diren mekanismoak eta jarduketak erregelamendu bidez ezarriko dira.

Laugarrenik, gorago aipatutako 52. artikuluan bertan, ordaintzen ez dutenei hornidura eteteko epea lau hilabetera luzatzen da, erregelamendu bidez zehaztu beharreko kontsumitzaile kalteberentzat.

Lege honen aurreikuspen berriak aplikatzeko modua eta baldintzak erregelamendu bidez ezarriko dira. Prozedura horiek, gaur egun, batez ere abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan daude araututa. Dekretu horrek energia elektrikoaren instalazioak baimentzeko prozedurak eta energia elektrikoaren garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta horniketa- jarduerak arautzen ditu.

Hala, bada, gorago aipatutako abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45.2 artikuluarekin eta honako errege lege-dekretu honen 2. artikuluarekin bat etorriz, kontsumitzaile

kalteberen kategoriak definituko dira, tartean kalteberatasun larria dutenen kategoria, horrelako kontsumitzaileak hornitzea funtsezkotzat jotzen baita 52.4 artikuluko j) letran. Errenta-irizpideak erabiliko dira kategoria horiek definitzeko, baina aintzat hartuko dira etxe bakoitzeko pertsonen eta familiaren inguruabarrak; besteak beste, familia-unitateko kideen kopurua, eta adingaberen bat edo desgaitasuna duen pertsonaren bat egotea familiaren kargura. Horrez gain, babesaren eta gardentasunaren arloan, kontsumitzaile kalteberen kontratazioari dagokionez, hobekuntzak egingo dira energia elektrikoaren hornidura eteteko prozeduretan. Bereziki, hornidura eten aurretik jakinarazpen gehiago egin beharko dira, eta txikizkako bezeroei eskaintza komertzialen arteko konparazioa errazteko adierazleak ezarriko dira, finantza-arloan erabiltzen direnen antzekoak.

Bestalde, Gobernuari agintzen zaio hiru hilabeteko epean errege-dekretu bat onar dezala 1. artikuluan xedatutakoa garatzeko. Kontuan hartu behar da honako errege lege- dekretu honek arau-berrikuntza batzuk ekarri dituela –esate baterako, gizarte-bonuaren kostua nortzuek finantzatu behar duten zehaztea edo kalteberatasun larria duten kontsumitzaileentzako hornidura funtsezkotzat jotzea– eta ezinbestekoa dela ondoren errege-dekretu baten bidez arauak ezartzea kontsumitzailerik kalteberenen babes eraginkorra bermatzeko.

Aurreikusten da, halaber, Gobernuak administrazio publiko eskudunekin elkarlanean jardungo duela Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52.4.j) artikuluan aipatzen diren kontsumitzaileen hornidura-puntuen erregistro administratiboa abian jartzeko.

Azkenik, banaketa-ehunekoak ezartzeari buruzko aurreikuspenak erregelamendu bidez garatu arte, behin-behinean ezartzen dira gizarte-bonuaren kostua errege lege- dekretu honetan definitzen diren subjektuen artean banatzeko ehunekoak. Horretarako, kontuan hartu da subjektuei eta horien bezero kopuruei buruz eskura dagoen informazioa, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalarena.

Azaldutako guztiagatik, behean onartzen diren neurriek bete egiten dute Konstituzioaren

86.artikuluaren eskakizuna: haien aparteko eta presazko beharra izatea. Jada azaldu dira aparteko eta presazko beharrizan horren arrazoiak: kontsumitzaile kalteberenak babestu behar direla eta ez dagoela gizarte-bonua finantzatzeko mekanismorik erreferentziako merkaturatzaileek euren gain hartzen duten kostua konpentsatzen duenik.

Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. zenbakiko 13. eta 25. paragrafoen babesean ematen da errege lege-dekretu hau, Estatuari eskumen esklusiboa esleitzen baitiote, hurrenez hurren, jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa ezartzeko eta meatzeen eta energiaren araubidearen oinarriak ezartzeko.

Horrenbestez, Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroak hala proposatuta, Estatu Kontseiluarekin bat etorriz, eta aurretiaz Ministroen Kontseiluak 2016ko abenduaren 23ko bileran eztabaidatuta, honako hau

XEDATZEN DUT:

1.artikulua. Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legea aldatzea.

Hona nola aldatzen den Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legea:

Bat. Honela idatzita geratzen da 45. artikuluko 1. zenbakiko bigarren paragrafoa:

«Gobernuak zehaztuko ditu, erregelamendu bidez, kontsumitzaile kalteberen eta horien kategorien definizioa, bete behar dituzten betekizunak eta kolektibo horientzat hartu beharreko neurriak».

Bi. Honela idatzita geratzen da 45. artikuluko 3. zenbakia:

«3. Gizarte-bonuaren bitartez, kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioaren eta oinarrizko balio baten arteko aldea estaliko da. Oinarrizko balio hori desberdina izan ahalko da kontsumitzaile kalteberen artean ezartzen diren kategorien arabera, eta azken baliabideko tarifa deituko zaio. Erreferentziako

merkaturatzaileek oinarrizko balio hori aplikatuko dute berei atxikita dauden kontsumitzaileen fakturetan.

Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroak zehaztuko ditu azken baliabideko tarifak, aldez aurretik Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak hala erabakita».

Hiru. Aldatu egiten da 45. artikuluko 4. zenbakia, eta honela idatzita geratzen da:

«4. Zerbitzu publikoko betebehartzat hartuko dira bai gizarte-bonua, bai lege honen 52.4.j) artikulua aplikagarri duten kontsumitzaileentzako energia elektrikoaren hornidura kofinantzatzeko kostuaren ordainketa, horrela xedatzen baitu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72 (EE) Zuzentarauak, elektrizitatearen barne-merkatuari buruzko arauei buruzkoak, 2003/54 (EE) Zuzentaraua indargabetzen duenak.

Energia elektrikoa merkaturatzeko jardueran diharduten sozietate taldeetako enpresa nagusiek edo inongo sozietate taldetan egon gabe horretan diharduten sozietateek hartuko dute euren gain gizarte-bonua.

Sozietate edo sozietate talde horiek euren gain hartuko dute, halaber, 52.4.j) artikuluan aipatzen den kontsumitzaileentzako horniduraren kostua administrazio publiko eskudunekin batera finantzatzeko egin behar duten ekarpena. Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroaren agindu bidez ekarpen horren gehieneko zenbatekoa ezarriko da, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak aurretiaz hala erabakita.

Ekarpen horiek esleitzeko behar diren mekanismoak eta jarduketak erregelamendu bidez ezarriko dira.

Finantzatu beharreko zenbatekoen banaketa-ehunekoa, sozietate bakoitzarentzat edo sozietate talde bakoitzarentzat, berak energia elektrikoz hornitzen dituen bezeroen kuotaren arabera kalkulatuko da, bi gairen arteko erlazio gisa. Gai bat subjektu obligaziodunetako bakoitzaren bezeroen urteko batez besteko balioa izango da, eta bestea sozietate merkaturatzaile guztien bezeroen urteko batez besteko balioen batura izango da.

Energia elektrikoaren merkaturatzaile bat baino gehiago barruan dituzten sozietate taldeetan, energia elektrikoz hornitutako bezeroen kuota kalkulatzeko, merkaturatzaile guztien banakako kuotak batu egingo dira.

Banaketa-ehuneko hori Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kalkulatuko du, urtero, Gobernuak erregelamendu bidez ezartzen dituen prozeduraren eta baldintzen arabera. Horretarako, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, urtero, bere webgunean argitaratuko du kontuan hartutako aldiari dagokion informazioa –subjektuetako bakoitzak energia elektrikoz hornitu dituen bezeroen urteko batez besteko balioa, alegia–, bai eta bere proposamenean jaso dituen sozietateen edo sozietate taldeen zerrenda ere, eskuragarri dagoen azken urte osoko datuak oinarri harturik zehaztuta.

Urtero, erregelamenduz ezartzen den epean, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak proposamena igorriko dio Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioari, energia elektrikoa merkaturatzeko jardueran diharduten sozietate taldeetako enpresa nagusiei edo, hala denean, sozietateei dagozkien finantzaketa- ehunekoak ezartzeko. Ministroak proposamen hori onartuko du agindu bidez, eta agindua ESTATUKO ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.

Subjektuetako bakoitzak egin beharreko ekarpenak, betiere, erakunde likidatzaileak xede horretarako berariaz sortutako gordailu-kontu batean sartuko dira; erakunde likidatzailea arduratuko da kontua kudeatzeaz.

Erregelamendu bidez mekanismoak ezarri ahal izango dira subjektuek jarritako diru kopuruak gorantz edo beherantz erregularizatzeko eta artikulu honetan ezarritakoa behar bezala aplikatzen dela bermatzeko. Kobratzeko eskubideak edo ordaintzeko betebeharrak aitortuko dira hala behar denean.

Zenbaki honetan aurreikusitako mekanismoa lau urtean behin gutxienez berrikusiko du Gobernuak, sektore elektrikoaren egoerari egokitzeko».

Lau. Aldatu egiten da 52. artikuluko 3. zenbakia, eta honela idatzita geratzen da:

«3. Artikulu honetako laugarren zenbakian ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioei edo azken baliabideko tarifei atxikita dauden kontsumitzaileei, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan, eten ahal izango zaie energia elektrikoaren hornidura, baldin eta ordaintzeko errekerimendu sinesgarria egiten zaienetik gutxienez bi hilabete igarotzen badira ordaindu gabe. Horri dagokionez, errekerimendua egiteko edozein bide erabil daiteke, baldin eta interesdunak edo beraren ordezkariak hartu izana jasota geratzen bada, eta data, izena eta errekerimenduaren edukia ere jasota geratzen badira.

Erregelamendu bidez berariaz zehazten diren kategorietako kontsumitzaile kalteberen kasuan eta kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioei edo azken baliabideko tarifei atxikita dauden administrazio publikoen kasuan, berriz, lehenengo errekerimendua egiten denetik lau hilabete igarotzen badira ordaindu gabe, eten ahal izango da hornidura».

Bost. 52. artikuluko 4. zenbakian j) letra gehitzen da, eta aldatu egiten da azken paragrafoa. Honela idatzita geratzen da:

«j) Erregelamendu bidez ezartzen diren moduan eta baldintzetan, kalteberatasun larria duten kontsumitzaileentzako hornidurak, kontsumitzaileok azken baliabideko tarifari atxikita badaude eta hornidura horiek direla-eta administrazio publiko eskudunetako gizarte-zerbitzuen laguntza jasotzen ari badira, euren errentarengatik gizartetik baztertuta geratzeko arriskua dutelako. Hornidura horiek euren ohiko etxebizitzan dauden pertsona fisikoetara mugatuko dira. Aurreko guztia frogatu egin beharko da kasuan kasuko administrazio publikoko gizarte- zerbitzuek egindako agiriaren bitartez.

(…)

Funtsezkotzat jotzen diren zerbitzuekin loturiko hornidurak dituzten bezeroek ordainketa berandutzen badute, enpresa banatzaile edo merkaturatzaileek, j) letran jasotako kasuan izan ezik, errekarguak aplikatu ahal izango dituzte, edo bezeroak (publikoa nahiz pribatua) ordaintzen dizkien diru kopuruak zerbitzu horien fakturen ordainketari lotu ahal izango dizkiote, nahiz eta bezeroak beste asmo batekin egin ordainketak».

Sei. 64. artikuluari bi zenbaki gehitzen zaizkio. Hona hemen:

«47. Legez edo erregelamenduz ezarritako epeetan ez ordaintzea 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren banaketan esleitutako partea, baldin eta urtean egin beharreko ekarpena 5 milioi eurotik gorakoa bada.

48.Bezero kopuruari edo energia elektrikoaren hornidurari buruzko datuak faltsutzea edo ezkutatzea edota 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren finantzaketarako mekanismoa aplikatze aldera Administrazioak eskatzen duen beste edozein informazio faltsutzea edo ezkutatzea».

Zazpi. 65. artikuluari hiru zenbaki gehitzen zaizkio. Hona hemen:

«37. Legez edo erregelamenduz ezarritako epeetan ez ordaintzea 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren banaketan esleitutako partea, urtean egin beharreko ekarpena 500.000 eurotik gorakoa eta gehienez 5 milioi euro baldin bada.

38.Bezero kopuruari edo energia elektrikoaren hornidurari buruzko datu okerrak ematea edota 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren finantzaketarako mekanismoa aplikatze aldera Administrazioak

beste edozein informazio eskatzen duenean informazio okerra ematea arau- hauslearen mesedetan.

39.Bezero kopuruari edo energia elektrikoaren hornidurari buruzko datuak edota Administrazioak eskatutako beste edozein informazio garaiz ez ematea, eta

45.4artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren finantzaketa- ehunekoak zehaztu edo finkatzea eragoztea atzerapen horrek».

Zortzi. 66. artikuluari lau zenbaki gehitzen zaizkio. Hona hemen:

«8. Legez edo erregelamenduz ezarritako epean ez ordaintzea 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren banaketan esleitutako zenbatekoak, urtean egin beharreko ekarpena 500.000 euro edo gutxiago baldin bada.

9.Bezero kopuruari edo energia elektrikoaren hornidurari buruzko datu okerrak ematea edota 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren finantzaketarako mekanismoa aplikatze aldera Administrazioak beste edozein informazio eskatzen duenean informazio okerra ematea, hori arau-hauslearen mesederako ez denean.

10.Bezero kopuruari edo energia elektrikoaren hornidurari buruzko datuak edota Administrazioak eskatutako beste edozein informazio garaiz ez ematea, atzerapen horrek ez badu eragozten 45.4 artikuluan definitutako gizarte-bonuaren eta zenbatekoaren finantzaketa-ehunekoak zehaztu edo finkatzea.

11.45. artikuluak definitzen dituen gizarte-bonuaren kostua eta zenbateko osagarria banatzeko mekanismoaren ondoriozko beste edozein betebehar ez betetzea, ez-betetze hori arau-hauste astuntzat edo oso astuntzat hartzen ez denean».

2.artikulua. Kontsumitzaile kalteberak babesteko neurriak.

Gobernuak babes-neurriak eta gardentasuna hobetzeko neurriak sustatuko ditu kontsumitzaile kalteberentzako horniduraren kontratazioan.

Halaber, administrazio publiko eskudunekin elkarlanean jardungo du Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 52.4.j) artikuluan aipatzen diren kontsumitzaileen hornidura-puntuen erregistro administratiboa abian jartzeko, erabat errespetatuz Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa.

Xedapen iragankor bakarra. Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluan aurreikusitako gizarte-bonuaren kostua behin-behinean finantzatzeko mekanismoa.

1.Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, eranskinean ageri diren banaketa-ehunekoak aplikatuko dira gizarte-bonua finantzatzeko, harik eta Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45.4 artikuluan —errege lege- dekretu honek onartutako testuan— aurreikusita dagoen erregelamendu bidezko garapena gauzatu arte.

Sozietateetako bakoitzak egin beharreko ekarpenak likidazioen ardura duen erakundeak xede horretarako berariaz sortutako gordailu-kontu batean sartuko dira; erakunde hori arduratuko da kontua kudeatzeaz. Sozietate talde bateko kide diren sozietateen kasuan, sozietate nagusiak egin beharko du ekarpena, eta ekarpen hori taldeko sozietate merkaturatzaile guztien banakako banaketa-ehunekoen batura izango da. Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko da zein den sozietate nagusia.

Horretarako, hil bakoitzaren 15a baino lehen, erreferentziako merkaturatzaileek Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari aurkeztu beharko diote gizarte-bonua erabili duten kontsumitzaileen aurreko hileko fakturazioa, aldiak eta fakturazioa xehakatuta, aplikatutako gizarte-bonuaren guztizko zenbatekoa eta lotutako likidazioak zehazteko.

Sozietateetako bakoitzak egin beharreko ekarpenak likidazioen ardura duen erakundeak xede horretarako berariaz sortutako gordailu-kontu batean sartuko dira; erakunde hori arduratuko da kontua kudeatzeaz.

Lehenengo xehakapen-aldia errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunetik 2016ko abenduaren 31ra artekoa izango da.

2.Xedapen iragankor honetan ezarritakoari jarraituz gizarte-bonua finantzatzeko jartzen diren diru kopuruak gero gorantz edo beherantz erregularizatu ahal izango dira, eta, hala behar denean, kobratzeko eskubideak edo ordaintzeko betebeharrak aitortuko dira. Horretarako mekanismoa ezarriko da erregelamendu bidezko garapenean.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Indargabeturik geratzen dira errege lege-dekretu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen edo horren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko arau guztiak.

Azken xedapenetatik lehena. Eskumen-titulua.

Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. zenbakiko 13. eta 25. paragrafoen babesean ematen da errege lege-dekretu hau, Estatuari eskumen esklusiboa esleitzen baitiote, hurrenez hurren, jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa ezartzeko eta meatzeen eta energiaren araubidearen oinarriak ezartzeko.

Azken xedapenetatik bigarrena. Erregelamendu bidezko garapena.

Errege lege-dekretu hau baliozkotzen denetik hiru hilabete igaro baino lehen, Gobernuak, Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroaren proposamenez, errege lege-dekretu honen 1. artikuluan xedatutakoa garatuko duen errege-dekretua onartuko du.

Azken xedapenetatik hirugarrena. Indarrean jartzea.

Errege lege-dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Madrilen, 2016ko abenduaren 23an.

FELIPE e.

Gobernuko presidentea,

MARIANO RAJOY BREY

ERANSKINA

Gizarte-bonuaren banaketa-ehunekoak

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

IBERDROLA CLIENTES SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,959937

ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,699746

ENDESA ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,967865

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SaU. . . . . . . . . . .

13,538991

GAS NATURAL SUR SDG Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,191139

GAS NATURAL SERVICIOS SDG Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,442031

EDP ENERGÍA SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,286815

CIDE HCENERGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,430867

VIESGO ENERGIA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,359026

VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,812955

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,809596

FENIE ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,750418

EDP COMERCIALIZADORA SaU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,454460

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,217154

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,210083

CLIDOM ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,195203

AUDAX ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,177346

FACTOR ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,146251

SOM ENERGÍA S.C.C.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,109256

GASELEC DIVERSIFICACIÓN S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,107484

NEXUS ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,103225

ENÉRGYA VM Gestión de Energía S.L.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,102548

EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . .

0,100496

WATIUM S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,095760

BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,071642

ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,058406

ELECTRICA DEL EBRO Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,058383

ELECTRA ENERGÍA SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,053284

AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,052063

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,048309

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS COOP. V. . .

0,048139

AGRI-ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,045690

UNIELÉCTRICA ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,043576

ELECTRA CALDENSE ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,042482

HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,041349

SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,039194

ELÉCTRICA SEROSENSE S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,037993

ELECTRA DE ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.L.U.. . . . . .

0,035500

INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,034691

COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA S.L.. . . . . . . . . .

0,033543

ADURIZ ENERGÍA S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,032922

ELÉCTRICA SOLLERENSE Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,031908

GESTERNOVA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,027394

ALCANZIA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,026968

HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,025315

ELECTRA DEL CARDENER ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,023514

ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,022933

AURA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,021985

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V.. . . . . . . . . . . . . . . . .

0,020887

HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,020427

COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE COOP. V.. . . . . . . . .

0,019290

HIDROELÉCTRICA LUMYMEY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,017586

COMERCIALIZADORA LERSA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,015906

ELECTRA NORTE ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,015501

GOIENER S. COOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,015308

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,014738

ENERCOLUZ ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,014653

CARVISA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,014606

PEPEENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,014454

ELECTRA AVELLANA COMERCIAL S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,014189

NABALIA ENERGÍA 2000 Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,012738

MOSCOSO ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,012463

LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL S.L. «UNIPERSONAL» . . . . . . . . . . . . . . .

0,012189

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,011878

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE COOP. V. . . . . . . . . . .

0,011777

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE

0,011249

ESPAÑA SaU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ELÉCTRICA DE GUADASSUAR COOP. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,010804

ADS ENERGY 8.0 S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,010402

ELÉCTRICA VAQUER ENERGIA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,010399

ENERGÍAS DE BENASQUE S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,010362

GODAY ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,010149

AVANZALIA ENERGÍA COMERCIALIZADORA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009880

COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009763

GRUPO ENERGIALICIA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009761

ZELTRIA ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009661

A-DOS ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009369

RESPIRA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009362

GALP ENERGÍA ESPAÑA SaU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,009066

ELECTRICA SERRANÍA DE RONDA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008928

AXPO IBERIA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008881

SOLELEC IBÉRICA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008880

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CASTELLAR S.C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008843

FOX ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008347

ELECTRA CUNTIENSE S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008245

ON DEMAND FACILITIES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008122

COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008099

AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,008025

MULTIENERGÍA VERDE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007848

ELÉCTRICA DEL POZO S. COOP. MAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007804

CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA S.L.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007795

ELÉCTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA SDAD. COOP. VALENCIANA . . . . . . . .

0,007758

ELÉCTRICA DE MELIANA S.C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007703

ACCIONA GREEN ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007234

LABOIL ENERGIA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,007077

INER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,006796

IBEROELECTRA 3000 S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,006788

ENERXIA GALEGA MAIS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,006579

EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE

0,006317

ALMENAR S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

ELÉCTRICA DE GUIXES ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,006106

SUNAIR ONE ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,006086

GLOBAL BIOSFERA PROTEC S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005903

ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005864

ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L. . . . . . . . . . .

0,005755

FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS S.C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005550

ELÉCTRICA POPULAR S. COOP. MAD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005435

ENERGÍA COLECTIVA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005211

ELÉCTRICA DE VINALESA S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,005209

FLUID ELECTRIC CAMPRODON II S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,004731

INSERIMOS ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,004136

ENERGÍA DLR COMERCIALIZADORA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,004093

DAIMUZ ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,004004

ARACÁN ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003853

ENELUZ 2025 S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003743

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRES DE SEGRE S.L. . .

0,003734

EVERGREEN ELÉCTRICA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003580

NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003381

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA D’ALBATERREC S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003355

ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003333

EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA COM. DE REFERENCIA

0,003277

SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PETRONIEVES ENERGIA 1 S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003263

ATLAS ENERGIA COMERCIAL S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003242

CONSISA, COMUNICACIÓN, MARKETING Y SERVICIOS S.L. . . . . . . . . . . . .

0,003183

ELECTRO SALLENT DE GÁLLEGO S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003163

OLE GREEN ENERGY S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003156

AURORA ENERGY SUPPLI S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,003006

SYDER COMERCIALIZADORA VERDE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002995

ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO CASABLANCA S.

0,002867

COOP. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ADELFAS ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002842

GAOLANIA SERVICIOS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002826

SERVICIOS URBANOS DE CERLER Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002799

INDEXO ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002761

ELURENERGÍA VERDE S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002758

ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S. COOP. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002589

ELÉCTRICA DE CHERA S.C.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002574

ELÉCTRICAS LA ENGUERINA S.L.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002570

INSIGNIA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002532

DREUE ELECTRIC S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002396

ELÉCTRICA ANTONIO MADRID S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002348

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002325

NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002317

ELÉCTRICA ALGIMIA DE ALFARA S. COOP. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002308

ENERGÍAS DE LA VILLA DE CAMPO S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002290

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002218

ELÉCTRICA NURIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002104

ENARA GESTIÓN Y MEDIACIÓN S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002089

IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002070

WATIO WHOLESALE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,002000

ELÉCTRICA ALBATERENSE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001959

 

 

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

AVALIA ENERGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001887

COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001803

ANOTHER ENERGY OPTION S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001743

ELÉCTRICA SALAS DE PALLARS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001525

ENERGÍAS DE PANTICOSA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001519

ENERGY BY COGEN S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001499

ELÉCTRICAS HIDROBESORA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001488

CYE ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001467

CATGAS ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001388

PREMIUM NUEVA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001334

ENERPLUS ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001302

AHORRO ENERGÍA HOGAR INVESTMENTS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001230

ENERGÍA NARANJA, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001147

ELÉCTRICA SUDANELL S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001089

SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001084

ENERGÍAS DEL ZINQUETA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001075

FOENER COMERCIALIZACIÓN S.L.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,001064

TALARN DISTRIBUCIO MUNICIPAL ELECTRICA DE LLAVORSI S.L. . . . . . . .

0,001009

ELYGAS POWER S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000992

ENERGY STROM XXI S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000989

SWAP ENERGÍA Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000989

STAGIONI ENERGÍA RENOVABLES S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000971

ELEVA 2 COMERCIALIZADORA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000961

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARIDAD E ILDEFONSO S.L.. . . . . . . . . . . . . . .

0,000924

LLUM D’AÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000893

FLIP ENERGIA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000885

ENGIE ESPAÑA S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000882

ECOEQ ENERGÉTICA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000879

GESTINER INGENIEROS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000874

EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÉCTRICA DE

0,000865

PONTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

NEXUS RENOVABLES S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000840

EPRESA ENERGÍA SaU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000791

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONTOLIU S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000788

ELÉCTRICA DE MONTSEC S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000705

ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000690

MY ENERGÍA ONER S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000663

SERVIGAS S. XXI Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000654

LONJAS TECNOLOGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000649

WIND TO MARKET Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000645

SUNAIR ONE HOME S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000622

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SURESTE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000601

SUMINISTRADORA ELÉCTRICA VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE S.L.. . .

0,000573

COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000564

GIGABUSINESS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000546

COOPERATIVA VALENCIANA ELECTRODIST. DE FUERZA Y ALUMBRADO

0,000524

SERRALLO S. COOP. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

AQUÍ ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000510

THE YELLOW ENERGY S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000502

APELES ELECTRICIDAD S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000495

INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA NORTE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000441

CEMOI ELECTRICITE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000411

 

 

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

FORTIA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000396

ENERGÍA OPERATIVA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000396

ELÉCTRICA CATRALENSE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000387

VOLTICO ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000371

GEO ALTERNATIVA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000348

NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOP. GALEGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000333

RENEWABLE VENTURES S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000330

HORECA ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000328

ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000328

TRADE UNIVERSAL ENERGY Sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000321

PROT ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000316

ENERGYSAVE PROJECTS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000297

ABOUT WHITE S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000297

GAS NATURAL SDG Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000281

REYSE ENEGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000265

ENERGY TRADER SOLUTIONS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000250

ELEGRAND ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000246

IM3 ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000237

ELECNOVA SIGLO XXI S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000237

INICIATIVA E. NOVA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000220

EXPORT INNOVATION GROUP S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000215

ACCIÓN ENERGÍA COMERCIALIZADORA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000206

ASAL DE ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000190

CATENERIBAS S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000183

ENERGIKA ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000176

ELÉCTRICA DIRECTA ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000146

FORTULUZ S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000146

HEFAMECOM SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000142

NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000138

RONDA OESTE ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000135

FUSIONA COMERCIALIZADORA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000131

MI ELÉCTRICA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000115

EMASP S. COOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000112

DRK ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000107

INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA SUR S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000104

ENERGEA SaVING ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000100

CORPOLUX S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000097

ADEINNOVA ENERGÍA S.L.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000096

LUX FORUM S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000080

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA S.L. . . . . . . . . . . . .

0,000066

ROFEICA ENERGÍA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000058

GESTIONA ENERGÍA, COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA S.L. . . . . . . . . . .

0,000053

ENÉRGYA VM Generación S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000048

VILLAR MIR ENERGÍA S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000038

GEOATLANTER S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000036

LUVON ENERGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000033

SHELL ESPAÑA Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000030

NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000029

MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLAHERMOSANA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000027

JORGE ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000021

LUBALOO S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000021

ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000021

 

 

Sozietatea

Esleitutako

banaketa-ehunekoa

 

 

 

GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000019

ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000018

ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000017

TERAMELCOR S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000014

THE ENERGY HOUSE GROUP S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000014

UNIC GLOBAL-LOGISTICS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000014

SWITCH ENERGY S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000010

ENÉRGYA VM ENERGÍAS ESPECIALES S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000007

PULSAR SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000005

ALPAPAT S.L.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000003

ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA SaU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000003

NAVARRO GENERACIÓN Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000003

GRUPO ENERGÉTICO ASECOR S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000003

TECNOS INGENIEROS OBRA CIVIL, HIDRÁULICA E INSTALACIONES S.L.L. .

0,000003

ECOEQ ALMERIA S.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,000003

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,000000

 

 

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra