Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Demandaren oinarri den negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioari erantzuna

DEMANDAREN OINARRI DEN NEGOZIO JURIDIKOAREN DEUSEZTASUNEKO ALEGAZIOARI ERANTZUNA

ZEHAZTU EPAITEGIA

Ni,PROKURADOREAREN IZEN-ABIZENAK,auzitegietako prokuradorea naizen hau, auzitegian agertzen naiz,IZEN-ABIZENAKjaunaren/andrearen izenean eta ordezkaritzan; ordezkatuaren gainerako datuakPROZEDURA-MOTA ETA ZK. zenbakiko autoetan daude jasota. Horiek horrela, zuzenbidean bidezkoen den moduan, hau DIOT:

Idazki honen bidez, ERANTZUN egiten diot, legezko epean eta forman,IZEN ABIZENAK jaunak/andreak –bere datuak autoetan jasota daude– aurkeztutako negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioari. Horretarako, egitate eta zuzenbideko oinarri hauetan funtsatzen naiz.

EGITATEAK

LEHENENGOA.-IDATZI EGITATEAK

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ados nago aurkako alderdiak azaldutakoZEHAZTU ZUZENBIDEKO OINARRIAK zuzenbideko oinarriekin.

ZENBAKITU.- Negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioaren erantzuna.

PZLko 408.2 artikuluari jarraikiz, demandatuak defentsarako uziaren oinarri den negozioa erabat deuseza dela erakusten duten egitateak alegatzen baditu, eta demandan, ostera, negozioa baliozkotzat joa izan bada, auzi-jartzaileak auzitegiari eskatu ahal izango dio, erabaki dezala, probidentzia bidez, aipatutako deuseztasuneko alegazioari erantzutea, errekonbentzioari erantzuteko ezarrita dagoen epe berean, hau da, hogei egunean.

ZENBAKITU.- Auziaren funtsa.

IDATZI EGITATEAK

ZENBAKITU.- Kostuak. Kostuak alderdi demandatuari ezarri behar zaizkio, Prozedura Zibilaren Legeko 394. artikuluari jarraikiz.

Azaldutakoagatik,

EPAITEGIARI ESKATZEN DIOT: eman ditzala aurkeztutzat demanda hau, agiriak eta kopiak, eta onar ditzala. Har dezala aurkeztutzat ERANTZUN-IDAZKIAIZEN-ABIZENAK jaunak/andreak nire ordezkatuaren kontra aurkeztutako negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioaren aurka. Egoki diren legezko izapideak egin ondoren, eman dezala negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioa ezesten duen eta demanda nagusia baiesten duen epaia, eta deklara dezalaZEHAZTU ESKATUTAKOA; halaber, ezar diezazkiola berariaz kostuak alderdi demandatuari.

HERRIA(e)n,DATA(e)an.

Abokatuaren sinadura

Prokuradorearen sinadura

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra