Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Jabetza Horizontala

Erkidegoaren Batzar bateko Aktaren ziurtagiria

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

10. inprimakia

Erkidegoaren Batzar bateko Aktaren ziurtagiria

................................................................................................ jaunak/andreak, ...................................................................ko ............................zenbakiko

Jabeen Erkidegoko idazkariak (edo halakorik ez badago, administratzaile–idazkariak edo Presidenteak) honako hau.

ZIURTATZEN DUT:

Erkidegoaren Akta Liburuaren .................................................................................. folioan honako hau jasotzen da:

(Aktaren edukia hitzez hitz kopiatu)

...........................................................................................................ren ........................................................(ea)n ......................................................e)n

bilduak, honako erabaki hauek hartu ziren (edozein motatako erabakiak jaso daitezke, esaterako, honako hauek):

1. ........................................................................................................ pisuaren jabe den ........................................................................................

jauna/andrea Erkidegoko presidente izendatu da, urtebeteko denboraldirako.

2. 2. Higiezinaren teilatuaren konponketa onartu da, .......................................................................................................... enpresak

egindako .................................................... euroko aurrekontuaren bitartez; aurrekontu horri obra-lizentzia eta BEZa

gehitu beharko zaizkio, eta beraz, guztira ................................................... euro izango dira, amaitu ondoren obra hori

likidatuko dela alde batera utzi gabe.

3. Obra horien ordainketari aurre egin ahal izateko, partaidetza-kuoten arabera bakoitzari dagokion kopurua

sartu beharko dute jabe guztiek Erkidegoaren banku-kontuan, ezohiko hiru derramen bitartez (% 30, %

30 eta % 40), aurtengo urtarrilaren 1a, otsailaren 1a eta martxoaren 1a baino lehen.

4. ............................................................................ pisuaren/lokalaren jabe den ......................................................................................................

jaunak/andreak Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onetsi da; zor hori ................................................... eurokoa

da, eta 6 hileko arruntei (bakoitza ....................................................... eurokoa) eta zorroten orokorra konpontzeagatiko

aparteko bi derramei dagokie, bakoitza ....................................................................................................................................... eurokoa

(konponketa hori .......................................................................................ko batzarrean onetsi zen).

5. Zor hori ordain dezan errekeritu zaio azken aldiz jabe horri, eta ordaintzen ez badu, zor hori judizialki exijituko

zaiola ohartarazi zaio; horretarako, kasu horretarako izendatuko diren abokatuei eta prokuradoreei auzietarako ahalorde orokorra emateko ahalmena eman zaio esanbidez presidenteari, gai horretan Jabeen Erkidegoa

defenda eta ordezka dezaten”.

Jasota gera dadin eta ondorioa izan dezan, Presidentearen onespenarekin eman dut agiri hau,

.............................................n, ........................................................(e)ko .......................................................ren ..................................(ea)n.

Idazkaria – Administratzailea ................................................................................... Presidentea .....................................................................................

99

51

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra