Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >> Epaitegiak

Erreklamatutako errentak auzi-jartzailearen esku jartzeko eta desahuzioko akzioa ezerezean utz dadila eskatzeko idazkia

ERREKLAMATUTAKO ERRENTAK AUZI-JARTZAILEAREN ESKU JARTZEKO ETA DESAHUZIOKO AKZIOA EZEREZEAN UTZ DADILA ESKATZEKO IDAZKIA

HERRIA(E)KOZENBAKIA ZENBAKIKO LEHEN AUZIALDIKO EPAITEGIARI

Ni,PROKURADOREAREN IZEN ABIZENAK,auzitegietako prokuradorea naizen hau, auzitegian agertzen naiz,IZEN ABIZENAKjaunaren/andrearen izenean eta ordezkaritzan; ordezkatuaren gainerako datuakPROZEDURA MOTA ETA ZKIA zenbakiko autoetan daude jasota. Horiek horrela, zuzenbidean bidezkoen den moduan, hau DIOT:

Idazki honen bidez, utzarazpena ezerezean utz dadila eskatzen dut. Horretarako, ondorengo aurrekari eta zuzenbideko oinarrietan funtsatzen naiz.

EGITATEAK

LEHENENGOA.-DATA(e)an, alderdi auzi-jartzaileak utzarazpen-judizioko demanda jarri zuen nire ordezkatuaren kontra, ZEHAZTU finkaren errentamendua dela-etasortutakoZENBATEKOA euroko errentak,BEHAR IZANEZ GERO, OSATU(r)i zegozkionak,ordaindu ez zituelako.

JARRAITU EGITATEAK

BIGARRENA.-Nire ordezkatuak, auzitegi honek zehaztutako epean HAUTATU DOKUMENTU ZENBAKIAzenbakiko agirian egiaztatzen dudan moduan.

HIRUGARRENA.- Alderdi honek ez du aurretik akziorik ezerezean uzteko eskatu, eta errentatzaileak ere ez dio ordaintzeko errekerimendu egiaztagarririk egin, demanda jarri baino hogeita hamar egun lehenago.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 22.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, errentak edo errentariak zor dituen diru-kopuruak ez ordaintzeagatik bideratzen diren hiri- zein landa-finka utzarazteko prozesuak idazkari judizialak hartarako sinatutako dekretu baten bidez amaituko dira, baldin eta, errentaria 440. Artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako moduan errekeritutakoan, auzi-jartzaileari ordaintzen badio, edota, errekerimenduan emandako epean, auzitegian edo notarioarenean haren esku jartzen baditu demandan erreklamatzen diren zenbatekoak eta utzarazpena ezerezteko ordainketaren unean zor dituenak. Aurrekoa ez da aplikagarria izango, aurretik errentariak utzarazpena ezerezean utzi badu, edo errentatzaileak, edozein bide egiaztagarri erabiliz eta gutxienez demanda aurkeztu baino hogeita hamar egun lehenago, errentariari ordaintzeko errekerimendua egin badio eta errentariak demanda aurkezteko unean ordaindu ez badu.

Azaldutakoagatik,

AUZITEGIARI ESKATZEN DIOT: eman ditzala aurkeztutzat idazki hau, agiriak eta kopiak, eta onar ditzala. Eman dezala amaitutzat prozesua eta ezerezean utzitakotzat utzarazpeneko akzioa.

HERRIA(e)n,DATA(e)an.

Letraduaren sinadura

Prokuradorearen sinadura

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra