Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Jabetza Horizontala

Jabe batek Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onesten duen Batzarraren erabakiaren ziurtagiriaren eredua

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

20. inprimakia

Jabe batek Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onesten duen Batzarraren erabakiaren

ziurtagiriaren eredua

...............................................................................jauna/andrea, ........................................................................ko ........................... zenbakiko Jabeen

Erkidegoaren idazkariak (edo halakorik ez badago, administratzaile-idazkariak edo presidenteak) honako hau

ZIURTATZEN DUT:

a) Erkidegoaren Akta Liburuaren .................................................................................... folioan honako hau jasotzen dela:

(Aktaren edukia hitzez hitz kopiatu)

"...............................................................................e)n ......................................................................(e)ko .................................................(ea)n

bilduak, honako erabaki hauek hartu ziren:

1. ...................................................................... pisuaren/lokalaren jabe den ..............................................................................................................

Jaunak/andreak Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onetsi da; zor hori ........................................................

eurokoa da, eta 6 hileko arruntei (bakoitza ......................................................... eurokoa) eta zorroten orokorra konpontzeagatiko aparteko bi derramei dagokie, bakoitza ................................................. eurokoa (konponketa hori

...................................................(e)ko batzarrean onetsi zen).

2. .................................................................................................................. Jaunak/andreak Erkidegoari zordundutako zenbatekoa

judizialki erreklamatzea, eta era berean, egoki deritzon abokatua izendatzeko eta izendatutako prokuradoreei

auzietarako ahalorde orokorra emateko ahalmena eman zaio esanbidez presidenteari”.

b) Erabaki hori eraginpeko jabeei jakinarazi zitzaien .......................................................................................................(ea)n, Jabetza

Horizontalaren Legearen 9. artikuluan ezarritako moduan.

Jasota gera dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, presidentearen oniritziarekin eman dut agiri hau

....................................(e)ko ................................................................................ren ...........................................a

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.

Presidentea

119

61

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra