Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Jabetza Horizontala

Ordaindu gabeko zorren ziurtagiriaren eredua

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

13. inprimakia

Ordaindu gabeko zorren ziurtagiriaren eredua

Nik, .............................................................................................................................................. jaunak/andreak, (NAN zk.: .........................................

helbidea: .................................................................................(e)ko ......................................................................... kaleko, .................................. zenbakiko ............................................................................................ solairua), ...................................................................................................(e)ko

...........................................................................................kaleko, ................................................ zenbakiko Jabeen Erkidegoko Idazkariak

(edo halakorik ez badago, administratzaile-idazkariak edo presidenteak), ..............................................................................(e)ko

Batzarrean gauzatutako izendapenari jarraiki (batzar hori indarrean dagoela bermatzen dut, eta behar bada, egiaztatu

egingo dut hori), ................................................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabe den

......................................................................................................................... jaunak/andreak eskatuta, eta 9-1, e) artikuluaren azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, hark erkidegoarekin dituen zorren egoera honako hau dela,

EGIAZTATZEN DUT

(Adibidez)

..................................................................................... euroko zenbatekoa zordundu da; zor horiek honako hauei dagozie:

1) .....................................................................................(e)ko ...........................................................(e)tik .................................................................(e)ko

.........................................................................(e)ra bitarteko kuota arruntei, horietako bakoitza ................................................

eurokoa;

2) .........................................................................(e)ko ...................................................ren .....................................(ea)n gauzatutako Batzarrean onetsitako obretarako aparteko derramei, ...................................................................e)ko ............................... hilabeteei

dagozkienak

3) adierazitako elementu pribatibo horri dagokion zenbatekoa,

.......................................................(e)ko

..............................................................ren ...............................................................(ea)n gauzatutako batzarrean onartu ziren

........................................................................................................... obretan (teilatua, etxaurrea); obra horiek lau epetan ordainduko zirela onetsi zen, eta egun, ........................................................ euroko zenbatekoa ordaindu gabe dago,

............................................................epeari dagokiona, hain zuzen ere.

Y para que conste a los efectos legales procedentes, expido la presente certificación en el plazo legal de 7 días

desde que me fue solicitada,

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.

Presidentea

105

54

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra