Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Jabetza Horizontala

Ezohiko Batzarrean higiezinean igogailua instalatzea erabakitzeko aktaren eredua

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

22. inprimakia

Ezohiko Batzarrean higiezinean igogailua instalatzea erabakitzeko aktaren eredua

..........................................................................., bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Bertaratua

......................................................................................................... jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Ordezkariak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Bertaratu gabeak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Presidenteak bigarren deialdian horretarako deitutako Ezohiko Batzarrean bildu ondoren (lehen deialdia baliozkotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zirenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi geroago,

deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion, ...........................................................................................................................

jauna/andrea izan zen Presidente, ..............................................................................lokalaren jabea, hain zuzen ere. Marjinan

zerrendatutako jabeek Erkidegoaren partaidetza-kuoten % .......................................... dute.

Horren ondoren, deialdiaren gai-zerrendako puntuak jorratu ziren, eta horiek azaldu, eztabaidatu eta bozkatu ondoren, honako erabaki hauek hartu ziren:

LEHENA.- Higiezinean igogailua eraikitzea.

Aurreko bileretan adierazi dugunez, eraikina interes orokorreko zerbitzu komun berri horretaz hornitu nahi

dute Erkidegoko hainbat jabek. Horretarako, Erkidegoko administrariak eta presidenteak, asmo hedatu hori

aintzat hartuz, horren gaineko informazio tekniko eta administratiboa bildu dute, eta ondorioztatu dutenez, ez

dago higiezinean igogailua instalatzeko inolako eragozpenik.

Bestalde, zerbitzu komun hori oso erabilgarria da, eta hainbat jabe zaharrentzat beharrezkoa, eta horretaz gain,

eraikina eta elementu pribatiboak modernizatzen ditu eta balio handiagoa ematen die. Era berean, hainbat enpresari

instalazioaren kostuari buruzko informazioa eskatu diegu, eta horrela, bi aurrekontu aurkez ditzakegu Batzar honetan, horietako bat XX enpresarena eta bestea Y markarena. Horien bien ustez, teknikari dagokionez, instalazio

horietarako leku aproposena ataria eta eskaileren zuloa da, horrela behar adina leku geratuko bailitzateke, atarian

zein eskailera-buruan.

Gauzatu beharreko obrei dagokienez, XX enpresaren eta Y firmaren prezioen artean ez dago alde handirik, baina

Y firma ospe eta esperientzia handiagokoa denez, apur bat garestiagoa da. Zenbateko horri beste hainbat kontzeptu

gehitu beharko litzaizkioke, obra-lizentziari eta instalazioa zuzenduko lukeen goi-mailako teknikariari dagozkienak,

hain zuzen ere. Eman diguten informazioaren arabera, guztizko zenbatekoa .................................. eurokoa izango litzateke.

Apar teko10 derramen bitar tez ordainduko litzateke obra, aurrekontuek eskatzen dituzten ordainketei

aurre egiteko.

125

64

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

Orobat, lokalek zerbitzu komun berrian parte hartu behar dutela jakinarazten dizuegu, baina etorkizunean,

mantentze- eta kontserbazio-lanengatiko gastu arruntetatik kanpo geratuko dira, zerbitzu berri hori ez

baitute erabiliko

Dagozkion eztabaida eta deliberamenduaren ondoren (bertaratutako jabe askok esku hartu dute eztabaida

eta deliberamendu horietan), X enpresaren aurrekontua eta obra-lizentziarako eta zuzendaritza teknikorako

partida gorena onartu da; guztizko kopurua, behin-betiko likidazioa alde batera utzi gabe, ....................... eurokoa

da. Lokalek etorkizuneko mantentze- eta kontserbazio-lanetan ez dutela parte hartuko ere erabaki da.

Eraikineko elementu pribatibo guztien artean banatuko da zenbateko hori, bakoitzaren partaidetza-kuotaren

arabera:

1. lonja.

Kuota: %............................ Obraren zenbatekoa .......................................................... euro

1. pisua, ezkerra. Kuota: %................................ Obraren zenbatekoa ......................................................... euro

2. pisua, eskuina. kuota: %..................................Obraren zenbatekoa .......................................................... euro

Zenbateko hori ordaintzeko, aparteko 10 derrama igorriko dira ………………………………(e)tik aurrera, jabe

bakoitzari dagokionaren arabera. Derrama horietakoren bat ordaintzen ez bada, Erkidegoak bide judizialetik exijitu

ahal izango du derrama guztien ordainketa, beharrezkoa dela baderitzo, baita une horretan derrama horiek ez badira sortu ere, eta ondorio horretarako, egoki deritzen kudeaketak egiteko ahalmena eman zaizkio presidenteari.

Horretaz gain, abokatuak eta prokuradoreak izendatzeko eta epaiketa hasteko ahalmena edukiko du.

Igogailua instalatzea onartu da. Hona hemen bozketaren emaitzak: aldeko botoa eman duten pertsonak:

.......................... ........................... .Aldeko botoen partaidetza-kuota: %:........................................... Kontrako botoa eman

duten pertsonak: ................................................ : Kontrako botoen partaidetza-kuota: %............................ Hori delaeta, erabakia behin-behineko onetsi da, Erkidegoko jabeen eta partaidetza-kuoten hiru bostenen aldeko

botoak lortu baitira.

BIGARRENA,-Galde-eskeak.

Presidentea ....................................................... Idazkaria – Administratzailea .....................................................................................

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)

Izpta.: .................................................................... jauna/andrea. Izpta.: ......................................................................................... jauna/andrea.

127

65

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra