Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Jabetza Horizontala

Ohiko Batzar Nagusiaren akta

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

4. inprimakia

Ohiko Batzar Nagusiaren akta

.........................................................................., bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Bertaratua

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Ordezkariak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Bertaratu gabeak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Presidenteak bigarren deialdian horretarako deitutako Ohiko Batzar Nagusian bildu ondoren (lehen deialdia

baliozkotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zirenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi geroago,

deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion, ........................................................................................ jauna/andrea

izan zen Presidente, ................................................................................................................................ lokalaren jabea, hain zuzen ere.

Marjinan zerrendatutako jabeek Erkidegoaren partaidetza-kuoten % ......................................:......... dute.

Lehenik eta behin, deialdian aldez aurretik adierazi ziren ordaindu gabeko zor guztiei zegokienez, jabeen izen-abizenak eta partaidetza-kuotak jakinarazi ziren. Honako hauek izan ziren:

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

Horren ondoren, deialdiaren gai-zerrendako puntuak jorratu ziren, eta horiek azaldu, eztabaidatu eta bozkatu ondoren, honako erabaki hauek hartu ziren:

LEHENA. - ...................................................................................(e)tik .............................................................................(e)rako

ekitaldiari dagokion kontuen aurkezpena, halakorik badagokio.

Se representan las cuentas y liquidación por el Sr. Administrador, el cual da las explicaciones pertinentes, contestando a las cuestiones formuladas por los asistentes y se acuerda aprobarlas con ................................ votos a favor y

.............................. en contra (si fuera determinante para alcanzar la mayoría se hará constar también las cuotas de

participación).

Likidazio horrek honako emaitza hauek izan ditu:

Denboraldiko diru-sarrerak guztira: .............................................................

....................................................... euro

Denboraldiko gastuak guztira: .........................................................................

....................................................... euro

Soberakina edo defizita: ......................................................................................

....................................................... euro

Orobat, saldo zordunen ordainagirien kobrantza igortzea eta saldo hartzekodunak ordaintzea ere adostu dute

bertaratutakoek.

81

42

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

BIGARRENA.- ...................................................................(e)tik .......................................................(e)rako ekitaldiari dagokion aurrekontuaren aurkezpena eta onarpena, halakorik badagokio.

Datorren ekitaldirako gastu aurreikusgarrien aurrekontuaren ale bana eman die bertaratutako pertsonei administratzaileak; aurrekontu horien guztizko zenbatekoa .......................................................................... eurokoa da, eta denboraldi

horretarako maniobrako fondoa ............................................................... eurokoa izango dela ezartzen da.

Dagozkien esku-hartzeen eta eztabaidaren ondoren, aurrekontu hori aldeko ..................................................................... botoekin eta kontrako ................................................. botoekin onartu da (gehiengoa lortzeko erabakigarria izango balitz,

partaidetza-kuotak ere aurkeztu beharko lirateke).

HIRUGARRENA.- Zuzendaritza Batzorde berriaren izendapena, egungoaren erregelamendu-amaitzea dela-eta..

Agintaldiaren epea amaitzeagatik Erkidegoko Gobernu Batzordea amaitu behar bada, .......................................................

jauna/andrea (.................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabea) erkidegoko presidente,

eta ......................................................................................................................... jauna/andrea administratzaile izendatuko dira,

hauteskunde bidez, zozketa bidez edota Erkidegoak ezarritako txandari jarraiki.

Erkidegoko Presidente den ............................................................................................... jaunari/andreari beharrezkoak diren gai

guztietan (judizioz kanpokoetan zein judizialetan) Erkidegoaren ordezkaritzarako ahalmen handienak ematen zaizkio, jabe zordunei zorrak erreklamatzea barne, eta, beharrezkoa bada, eman gabeko notario-ahalordeak egoki deritzen Auzitegietako Prokuradoreei emateko ahalmena edukiko du, eta baita errekerimenduak gauzatzekoa ere

LAUGARRENA.- Aurrekontua estaltzeko ordaindu beharreko hileko kuota.

Onartutako gastu aurreikusgarrien aurrekontua ordaintzeko, hileko kuotak ezartzea erabaki da; Jabeek

............................................................ Bankuaren ................................................ Sukurtsaleko ....................................... zenbakia duen kontu korrontean

sartu beharko dituzte hilabete bakoitzaren lehen astean hileko kuotak. Hileko kuota horiek honako hauek dira.

Lokalek: ................................................ euro (...................................... gastuetarako, eta ................................... ferreserba-fondorako)

Eskuineko pisuek: .......................... euro (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Ezkerreko pisuek: ........................... euro (.................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako).

Barneko pisuek: ............................. euro (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kanpoko pisuek:............................. euro (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kuota horiek behin-behinekoak dira, eta administrazioak dagokion likidazioa gauzatzeko helburua dute, ezarritako arauen arabera.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko den ekitaldi bakoitzaren amaieran gauzatuko da likidazio hori.

Erkidegoaren Gobernu Batzordeak ekitaldi bakoitzari dagokion gastuen aurrekontu aurreikusgarria idatziko du; ekitaldiak

urte bakoitzaren urtarrilaren 1ean irekiko dira eta abenduaren 31n itxiko dira, eta adierazitako aurrekontu hori ordaintzeko, jabe bakoitzak ordaindu behar duen hileko kuota zehaztuko da.

BOSGARRENA.- Barne-erregimeneko arauak (adibidez)

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, egiteko horren ardura edukiko duen pertsona

bat kontratatzea erabaki da, eta bidezko deritzon eta bidezkoa den ordainsariaren bitartez kontratazio hori gauzatzeko

ahalmena eman zaio Gobernu Batzordeari. Erkidegoaren aurrekontuen kargura ordainduko da ordainsari hori, eta

lonjek ez dute gastu horretan parte hartzeko betebeharrik izango.

Edo bestela:

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, garbitze-lan horiek etxebizitzen jabeen kargura

izango direla erabaki da, eta horretarako, honako arau hauek ezarri dira:

83

43

Gehien erabiltzen diren inprimakiak

—Jabe bakoitzak bere eskailera-atala garbitu beharko du astero, eta atari eta patio osoa hala dagokionean, ezarriko

diren txanden arabera.

—Jaberen batek Arau hori hausten badu, garbiketa-zerbitzu hori egiteko, Erkidegotik kanpoko pertsona bat kontratatzeko ahalmena edukiko du Jabeen Batzordeak, eta horrek eragindako gastuak arau-hauslearen kontura

izango dira.

Elementu komunak garbitzeko Arau horiek Aktan transkribatuak daudenez, jabekide goztiak behartzen dituzte.

Hori guztia hala izango da, baldin eta Jabetza Horizontalaren erregimenaren eratze-tituluak printzipio orokor hori aldatzeko bestelako arau berezirik ez badu.

Edozein arrazoi dela-eta, adierazitako garbiketa-lan horiek berdintasunez banatzeari buruzko adostasunik lortzen ez

baduzue, zuen guztien artean egin beharko duzue garbiketa-lan guztia.

SEIGARRENA.- Ezinbestean gauzatu beharreko obrak (adibidez)

Finkaren estalkiak, egoera txarrean dagoenez, pisuetan iragazketak eragiten ditu, eta horren ondorioz, bertan obrak

egin behar direnez, elementu komun hori konpontzea erabaki da, ....................................................................................... industrialariak

emandako aurrekontuaren arabera (aurrekontu horren zenbatekoa .............................................................................. eurokoa da).

Gobernu Batzordeari beharrezko derramak igortzeko ahalmena eman zaio, aurrekontu horretan ezarri diren ordaintzeko baldintzen arabera, eta pisu edo lokal bakoitzari dagozkion partaidetza-ehunekoei jarraiki.

ZAZPIGARRENA.- Galde-eskeak

Presidentea ........................................................... Idazkaria – Administratzailea ...............................................................................................

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)

Izpta.: ......................................................................... jauna/andrea. Izpta.: ....................................................................................... jauna/andrea.

85

44

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra